Petice proti výstavbě polyfunkčního objektu v území městské části Brno – Bystrc, podél ulice Páteřní (Bc-6 Nad Dědinou)

Adresáti:

  • Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město
  • Zastupitelstvo města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město

My, níže podepsaní občané městské části Brno - Bystrc, jsme zásadně proti výstavbě polyfunkčního objektu ve střední části Bystrce, a to z těchto důvodů:

1. Stavba je naprojektována zcela nevhodně mezi stávající OC MAX a mateřskou školku Maxík. Je upřednostňován zájem developera před kvalitou bydlení, zdravím obyvatel a bystrckou zelení.

2. Naše děti ve školce a ostatní občané zde bydlící budou nepřijatelně zatíženi hlukem, prachem a výfukovými zplodinami nejen z osobních, ale především z nákladních aut a těžké stavební techniky nejen v průběhu stavby, ale následně trvale a nezvratně i po jejím dokončení.

3. Areál školky Maxík bude touto stavbou z velké části zastíněn, a to po většinu dne a prakticky celý rok. Děti potřebují pro své zdraví slunce a nikoli trvalý stín a vlhko.

4. Příjezdová cesta k objektu vede těsně kolem mateřské školky MAXÍK, vzniká zde riziko střetů automobilů s dětmi na procházkách!

5. Další zahuštění stávající zástavby Bystrce povede k významnému navýšení dopravní zátěže na komunikaci Páteřní, která na tuto zátěž není projektována. Přilehlé křižovatky se ještě více zneprůchodní cca 250 automobily denně ráno i odpoledne, jak budou obyvatelé 149 projektovaných bytů jezdit do práce a zpět, k čemuž je nutno připočíst minimálně dalších 500 aut zákazníků LIDLu a dalších provozovatelů obchodních prostor v tomto polyfunkčním objektu.

6. Uskutečněním stavby bychom přišli o další část zeleně v Bystrci a možnost kultivace tohoto prostoru parkem či sadem, což je v dané lokalitě daleko smysluplnější než velká, nepříliš vzhledná stavba s deklarovanou ambicí výrazně dominovat tomuto doposud poklidnému místu.

7. Zastavěním tak velké části prostoru (cca 75 x 75 m) betonovou stavbou povede nutně ke vzniku dalšího tepelného ostrova, který navýší teplotu v dané lokalitě, a to navíc v bezprostředním kontaktu s mateřskou školkou. Případný park nebo sad z hlediska tepelného působí zcela opačným způsobem.


Z výše uvedených důvodů s touto stavbou ZÁSADNĚ a TRVALE NESOUHLASÍME.

Zároveň tímto podepsaní zmocňují autora petice Ing. Jiřího Kleina jako Zástupce veřejnosti ve věci Námitky proti Územnímu plánu města Brna 


Ing. Jiří Klein    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Jiří Klein bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...