Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nevolit Politickou stranu Roma Luma

NESOUHLASÍM S POLITICKOU STRANOU ROMA LUMA JELIKOŽ  NEDODRŽUJI  STANOVY  KTERÉ  VOLIČUM SLIBUJÍ.   BOD (A) ODMÍTÁ VEŠKERE PROJEVY RASOVÉ NESNÁŠENLIVOSTI  BOD (B) RASISMU, NÁSILÍ , POTLAČOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV . BOD (C) HÁJÍ LIDSKÝ ŽIVOT JAKO NEZPOCHYBNITELNOU A NEJVYŠŠÍ HODNOTU. NEDODRŽUJI ZÁKONY MINISTERSTVA VNITRA. ČLENOVÉ ROMA LUMA SE CHOVAJÍ NA VEŘEJNÉ SÍTÍ( FB ) KDE  BRUTÁLNÍM ZPŮSOBEM VYHROŽUJI LIKVIDACÍ OSTATNÍM LIDEM ZA JEJÍCH PADNE NÁZORY NA POLITICKOU STRANU...ROMA LUMA. NELEGÁLNÍ VEŘEJNÁ

Vytvořeno: 2022-04-28 Statistika

PETICE OBČANŮ - ZACHRAŇME DRAŽOVKU!

Udělali jste na nás občany lest a podvod! Dražovka je v rukou nekompetentních mladých lidí, kteří sledují a bezostyšně následují své plány a představy. Je tu téměř nulová šance pro občany vyjádřit se k tak razantní přeměně, jako je stavba dalšího rybníka. Tento nový rybník bude mezi dvěma stávajícími rybníky. Stavba naprosto zdevastuje to, co po léta rostlo a přinášelo nám majestátnost a jistou intimitu lesa k odpočinku, ale také k obohacení. Podle zpráv má zde zmizet 1 ha lesa! Máme tady nové

Vytvořeno: 2022-01-28 Statistika

Matěj nesmí dělat rozcvičku

Protože je moc dlouhá, bolí a Matěje nikdo nemá rád

Vytvořeno: 2022-04-11 Statistika

Za energetickou bezpečnost České republiky

                         Motto: Na světě je důležité křičet dříve, nežli vám někdo ublíží. Křičíte-li později, zpravidla to nebývá nic platné, zvláště ublíží-li vám smrtelně.   My, níže podepsaní občané, s vědomím toho, že současné extrémní nárůsty cen elektřiny, tepla a plynu, spolu s podřízením se neuváženým klimatickým ambicím orgánů Evropské unie (které většina světa v takové míře nesdílí, a které proto nemohou přinést očekávané výsledky), zásadně ohrožují naši energetickou bezpečnost, stab

Vytvořeno: 2022-01-24 Statistika

Nesouhlasím s rozhodnutím vlády o dodávkách munice a s případným vysláním čs. vojáků na Ukrajinu !!

Nekompetentní ministryně obrany prohlásila, že má vláda v plánu darovat Ukrajině munici a dokonce vyslat na Ukrajinu Armádu České republiky ! Jsem rozhodně proti těmto snahám vlády, která má v současné době 32% důvěru obyvatel, aby nás zatáhla do případného vojenského konfliktu !!!  

Vytvořeno: 2022-01-22 Statistika

Chceme zpátky Marothu a Drtinu v Ranní show Rock Rádia

Pojďme vyjádřit nesouhlas s krokem Rock Rádia, vyměnit skvělou moderátorskou dvojici Rockovýho rána Marothu a Drtinu moderátorem Tomášem Krausem.  Tato petice neslouží k hanobení Tomáše Krause. Tomáš Kraus je jistě skvělý člověk a výborný televizní moderátor, který v TV podporuje mnoho rockových kapel. Bohužel nahradit Marothu a Drtinu je ohromný oříšek, který nezvládne snad nikdo na světě. Byli jsme zvyklí na skvělý humor od Marothy, ironické a sarkastické komentáře od Drtiny, každé ráno depeši

Vytvořeno: 2021-09-08 Statistika

Petice proti nové výstavbě v okolí Kondominia Geologická z.s. a SVJ Silurská

Vážení,         My, níže podepsaní spoluvlastníci pozemků parc.č. 963/1 a 963/8 v k.ú. Hlubočepy a dále spoluvlastníci pozemků parc.č. 964/60 a 964/16 v k.ú. Hlubočepy a další obyvatelé Starého Barrandova bydlící v blízkosti, jsme zásadně proti nové výstavbě na pozemcích parc.č. 963/32, 963/33 a 964/22 v k.ú. Hlubočepy.          Které zakoupila developerská firma Rezidence Silurská s r.o. se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO 09075470, sousedícimi s našimi pozemky.      1)  

Vytvořeno: 2021-02-22 Statistika

Stop diskriminaci osob s handicapem a jejich psich pomocniku

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „za vytvoření definice asistenčních a vodících psů a legislativní zakotvení přístupových práv osob se zdravotním postižením, využívajících pomoci psů se speciálním výcvikem“ My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby byly celostátně uznány definice asistenčních a vodících psů a jejich využití ve prospěch osob se zdravotním postižením ve znění: Asistenční pes je pes se speciálním výcvike

Vytvořeno: 2019-11-14 Statistika

Omluva ruskému národu, ruskému lidu a prezidentu Putinovi

Omlouváme se co nejupřímněji a nejvroucněji celému ruskému národu, ruskému lidu, Ruské federaci a PANU PREZIDENTOVI Vladimíru Putinovi za tu současnou přechodnou, zaprodanou vlastizrádnou českou vládu, za kterou se hluboce stydíme a opovrhujeme jí. Zneuctila a pošpinila opravdové nefalešné přátelství mezi našimi národy! Není to vůbec vláda ČESKÉHO NÁRODA, již to ani nepředstírají! V současnosti si nesmírně vážíme pouze českého pana prezidenta – Miloše Zemana. Omlouváme se i za všechny ty polisto

Vytvořeno: 2016-02-26 Statistika

Nechceme závislost Havířova na ruském plynu

My, níže podepsaní, dáváme důrazně najevo nesouhlas s rozhodnutím primátora Josefa Bělici s tím, že chce město Havířov uvrhnout do sféry ruského vlivu. Trendem celé Evropy je energetická soběstačnost. Primátor Bělica podporuje pravý opak a chce mít město závislé na ruském plynu se svým nesmyslným a netransparentním projektem, kolem kterého jsou samé otazníky.  Nechceme změnu dodávek tepla!  Chceme transparentní smlouvy!  Pane Bělico, odstupte!   

Vytvořeno: 2022-03-28 Statistika