Petice za ilegalizaci tzv. "konverzní terapie" u LGBT+ osob (tj. ilegalizaci snah o změnu SOGI)

My, níže podepsaní občané České republiky,
 
prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, žádáme o vytvoření návrhu zákona, který by ilegalizoval praktiky tzv. "konverzní terapie" (odborně nazývané jako snahy o změnu SOGI).
 
Tato neúčinná, odborníky ze světových lékařských a vědeckých organizací i WHO, zavrhovaná praxe se pokouší změnit sexuální orientaci nebo genderovou identitu (SOGI) jedince pomocí pseudovědeckých psychologických, fyzických nebo duchovních zásahů. (Většina těchto postupů vznikla v polovině 20. století).
Neexistují však žádné věrohodné důkazy o tom, že by sexuální orientace mohla být změněna, přesto je velké množství důkazů, že tyto praktiky poškodily psychiku i celkový zdravotní stav mnoha LGBT+ osob a stále se odkrývají nové a nové případy pokusů o změnu SOGI u jedinců, kteří nejsou cisgender, čili genderově konformní či heterosexuální. Mnozí z nich spáchali sebevraždu v důsledku mučivých praktik, které měly za cíl právě změnu jejich SOGI.
 
Lékařské a vědecké organizace z celého světa jako například Světová psychiatrická společnost (WPA), Světová lékařská společnost (WMA), Americká psychiatrická společnost (APA), Světová zdravotnická organizace (WHO) a mnohé další se zcela jasně vyjádřily, že tzv. „konverzní terapie“ (Odborně se uvádí termín: snahy o změnu SOGI) neuznávají, či přímo odsuzují, protože již existuje dostatek vědeckých důkazů o jejich neefektivitě a škodlivosti, proto vydávají varování, že tyto praktiky jsou neúčinné a potenciálně škodlivé a apelují na vlády, aby zakázaly či jinak restriktivně zakročily proti využívání těchto praktik.
 
Různé jurisdikce po celém světě již přijaly zákony či opatření proti pokusům o změnu SOGI např. Albánie, Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Chile, Čína, Ekvádor, Fidži, Německo, Indie, Irsko, Izrael, Libanon, Malajsie, Malta, Nauru, Holandsko, Nový Zéland, Norsko, Samoa, Jižní Afrika, Španělsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Spojené království, některé státy Spojených států, Uruguay.
 
DSM-IV Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM), což je publikace Americké psychiatrické asociace (APA), která vyřadila homosexualitu ze své klasifikace v roce 1973. ICD-10, což je 10. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (MKD-10) Světové zdravotnické organizace (WHO) vyřadila homosexualitu ze své klasifikace 17. 5. 1990.
 
Lékařské, vědecké a vládní organizace ve Spojených státech a Spojeném království se shodly, že snahy o změnu SOGI jsou neúčinné, neetické a škodlivé, protože způsobují úzkosti, deprese a mohou vést k sebepoškozování až sebevraždě. Žádná sexuální orientace nebo genderová identita není ze své podstaty nadřazená, zdravější nebo přirozenější než kterákoliv jiná. Nemělo by se proto zneužívat psychologického poradenství, psychiartie ani jiné vědy nebo víry jako prostředku ve snaze měnit SOGI u jedinců, kteří nejsou genderově konformní či heterosexuální.
 
Americká psychiatrická asociace (APA) popisuje pokusy o změnu sexuální orientace jedince jako neetické a varuje před škodlivostí nových pokusů zacílených podobným způsobem jako jsou takzvané "konverzní terapie" (tj. snahy o změnu SOGI), které mohou způsobit společenskou újmu šířením nevědeckých názorů na sexuální orientaci.
V roce 1998 vydala Americká psychiatrická asociace (APA) prohlášení proti jakékoli léčbě, která by byla založena na předpokladu, že homosexualita je duševní porucha.
 
V roce 2001 vydal generální chirurg Spojených států David Satcher zprávu, v níž uvedl, že "neexistují žádné platné vědecké důkazy o tom, že sexuální orientace může být změněna".
 
V květnu 2020 nezávislý expert na oblast sexuální orientace a genderové identity OSN Victor Madrigal-Borloz vydal dokument, v němž vyzývá státy po celém světě, aby omezily, zakázaly či jinak restriktivně zakročily proti využívání praktik známých jako „konverzní terapie“. OSN tyto praktiky popsala jako mučení.
 
ILGA World mezinárodní asociace leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí 26. února 2020 vydala zprávu pojednávající o rozšíření takzvaných „konverzních terapií homosexuality“ ve světě (v originále Curbing deception – A world survey of legal restrictions of so-called "conversion therapies"). V tomto dokumentu ILGA World poukazuje na skutečnost, že nejen aktivisté či přeživší těchto tzv. „terapií“, ale i stoupající počet odborníků odsuzují jejich používání. Zpráva se zabývá jak různými podobami těchto praktik, tak zákony, které je omezují či zakazují atd.
 
Tato petice je první krok a apel na politiky, aby spolu s právníky a dalšími odborníky legislativně vymezili přesnou definici toho, co je tzv. "konverzní terapie" (tj. snaha o změnu SOGI), jaké má podoby, např. kategorizovaly je do tří skupin ("náboženské, lékařské, společenské konverzní terapie"), dále aby ustanovili snahy o změnu SOGI jako trestný čin a stanovili sankce adekvátní spáchání trestného činu dle Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ( UNCAT).
 
Přeložená stanoviska celé řady dalších světových odborných organizací naleznete na této stránce: https://www.queergeography.cz/.../stanoviska-odbornych.../
 
Poznámka na závěr: Pokud se rozhodneme použít termín „konverzní terapie“, měli bychom jej vždy doplnit výrazem „takzvaný“ případně vsadit do uvozovek, abychom dali najevo, že se nejedná o odborný termín, uznávaný světovými odborníky. Termín „terapie“ odkazuje k léčbě problému/nemoci, za účelem zlepšení stavu nebo pocítění úlevy. Jelikož odlišná sexuální orientace byla již 17. 5. 1990 vyřazena z Mezinárodní klasifikace nemocí WHO, nemůžeme odlišnou sexuální orientaci považovat za nemoc a používat ji v souvislosti s mučivými praktikami snažící se o změnu SOGI, po kterých mají LGBT+ lidé často doživotní následky, pokud tyto kruté praktiky přežili.
 
Návrh zákona odborníkům ráda předpřipravím. 

Věra Uhrová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Věra Uhrová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...