Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Znovuodpouštění povinnosti placení záloh v době Covid-19 lockdownu

My, OSVČ, kterým nám vláda zamezila podnikat a tím nás zbavila jakýchkoliv příjmů, žádáme o znovuodpuštění odvodu záloh na sociální a zdravotní pojištění a to zpětně za všechny období, během kterých jsme nemohli vydělávat, tedy neměli žádný příjem, ze kterého bychom měli povinnost platit tyto odvody. Vzhledem k tomu, že díky vládním nařízením ŽÁDNÝ PŘÍJEM NEMÁME nám připadá naprosto nesmyslné platit tyto ODVODY Z PŘÍJMŮ. Vláda nám sice poskytne kompenzační bonus ve výši 15tis.Kč, které nám často

Vytvořeno: 2020-12-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 109 109
Minulý měsíc 53 53

Petice pro přehodnocení pandemických opatření

My, občané České republiky, žádáme naší vládu, aby v souvislosti s onemocněním COVID-19 nejprve poskytla veřejnosti důkaz toho, že nemoc COVID-19 je skutečně způsobována údajným virem SARS-CoV-2. K tomu musí dojít na základě skutečné izolace SARS-CoV-2 pomocí purifikace. U testů s buněčnými kulturami musí být provedeny negativní kontrolní experimenty tak, jak je u buněčných kultur popisuje Dr. Stefan Lanka, pokud ještě takto nebyly provedeny. Teprve tehdy, až se určí skutečná příčina této nemoci

Vytvořeno: 2020-07-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30306 29986
Minulý měsíc 52 51

Týnec nad Sázavou - Výstavba sportoviště s umělým povrchem

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním       My, níže podepsaní občané a obyvatelé města Týnec nad Sázavou a jeho místních, prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou o podporu záměru výstavby sportoviště - hřiště s umělým povrchem a osvětlením o rozměrech 100 x 60 m v katastru obce Týnce nad Sázavou, a to pro aktivní trávení volnočasových aktivit nejen členů FK Týnec nad Sázavou. Ideální variantou pro výstavbu

Vytvořeno: 2020-12-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 114 114
Minulý měsíc 49 49

Zákaz užívání zábavní pyrotechniky v Hlubočkách mimo povolene dny.

Ohnostroje a petardy jen na Silvestra! Petice pro lidi kteří se chteji vymezit vůči jedincům,co ruší klid v obci a  zbytečně stresují zvířata mimo den,kdy je to vhodné. V případě dostatečného počtu podpisu předávám obci.

Vytvořeno: 2020-12-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 52 52
Minulý měsíc 49 49

petice za maturitní zkoušky 2021

Důvod teto petice je ten, že maturanti co byli minulý rok pryč ze školy ani ne jedno pololetí, tak jim usnadnili maturitu a my co jsme byli ve škole na nástavbovém studiu půl roku ze dvou (v těch dvou jsou 4 roky učiva), tak nám to nechají tak? Tohle mi příjde trochu nelogické a nefér. Tímto vás žádáme aspoň o ulehčení maturitní zkoušky.  

Vytvořeno: 2020-12-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 60 60
Minulý měsíc 49 49

"4O BODŮ" - PŘIPOMÍNKY ČÁSTI VEŘEJNOSTI K DOKUMENTU MZČR – „NÁRODNÍ STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19“

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. Vzhledem k tomu, že veřejnost může k dokumentu umístěném na webu Ministerstva zdravotnictví vznášet do 21. září své PŘIPOMÍNKY, ROZHODLI jsme se, že pomůžeme jak ministerstvu s eliminací masově podávaných připomínek tím, že sestavíme připomínky, ke kterým se budete moci jako veřejnost připojit. Připomínkám tím dodáme na

Vytvořeno: 2020-09-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 16123 15682
Minulý měsíc 46 43

Zastavme likvidaci pohostinství a hotelnictví v ČR

My, níže podepsaní občané České republiky, v souladu s § 1 zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním, vyzýváme tímto všechny poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a členy vlády České republiky, aby neprodleně podnikli patřičné a účinné kroky, směřující k zastavení likvidace oborů podnikatelské činnosti v pohostinství a hotelnictví v České republice. Nepromyšlené, neodůvodněné, chaotické a navzájem si odporující vládní nařízení jsou příčinou závažné krize v těchto podnikatelských o

Vytvořeno: 2020-12-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 49 48
Minulý měsíc 45 44

Petice občanů za návrat sousoší maršála Radeckého na Malostranské náměstí

Pomník Josefu Václavu Radeckému z Radče (1766 – 1858), příslušníku staré české šlechty, byl na Malostranském náměstí odhalen 13. listopadu 1858. Historiky umění je hodnocen jako první a současně umělecky i řemeslně nejlepší pomníkové dílo ve střední Evropě, jež nezobrazuje přímo panovníka nebo příslušníka panujícího rodu. Byl proto ozdobou městského prostoru i cílem návštěvníků Prahy. Na podzim roku 1918, v době poválečných společenských nálad byl pomník nejprve zakryt a posléze demontován a ulo

Vytvořeno: 2020-10-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1434 1390
Minulý měsíc 45 45

Petice proti rezignaci radních Lipovské a Kašparů v Radě ČT

Radě České televize V Praze dne 20.11.2020 My, níže podepsaní, svým podpisem vyjadřujeme NESOUHLAS s rezignací paní Lipovské a pana Kašparů Zároveň se ztotožňujeme se zněním přiloženého znění petice.  --------- Vážení občané, s velikým znepokojením sleduji vývoj kolem tlaku na odstoupení radní Ing. Hany Lipovské PhD. a Doc. ThDr. PhDr. MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů Ph.D. ze svých pozic. Když se dívám, kdo je pro rezignaci zmíněných radních, vidím známé firmy, zejména z uměleckých kruhů, a

Vytvořeno: 2020-11-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 329 324
Minulý měsíc 43 43

Petice za zachování zábavního parku Krtkův svět v Horních Měcholupech

My, níže podepsaní, chceme zábavní park Krtkův svět v Horních Měcholupech. Park byl nucen uzavřít své brány pod opakovanou hrozbou pokuty 5 milionů Kč, kterou hrozila Česká inspekce životního prostředí.  Rozhodnutím České inspekce životního prostředí musí majitel pozemků v Krtkově světě zajistit, aby na části z nich byl provoz parku ukončen.Pro škodlivou činnost v parku jako jsou cesty, lavičky, houpačky, skluzavky, pávi, kozy, zasazené rostliny a jiné. Park můžete podpořit podepsáním této petic

Vytvořeno: 2020-10-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1701 1689
Minulý měsíc 43 43