Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

STOP LIKVIDACI ZELENĚ NA TRÁVNÍKÁCH

Vyzýváme vedení města Otrokovice, aby ihned přerušilo výstavbu parkovacích míst na sídlišti Trávníky v Otrokovicích na úkor veřejné zeleně. Vyzýváme vedení města Otrokovice, aby přestalo likvidovat přírodní zelené plochy, trávníky, keře a stromy na úkor parkovacích míst. Vyzýváme vedení města Otrokvocie, aby do doby zvolení nového vedení města na konci září 2022 přerušilo výstavbu parkovacích míst na sídlišti Trávníky v Otrokovicích.

Vytvořeno: 2022-08-05 Statistika

LUMÍR LÁSKA – KANDIDÁT NA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2023

Pokud vám dává smysl, aby Vaším prezidentem byl čestný a upřímný člověk, nezpochybnitelná duchovní autorita, která přichází s Lidskostí proti Chamtivosti, Hojností proti Nedostatku, Vzájemnou úctou proti Dominanci a Ponižování, dejte najevo svou podporu svým hlasem v elektronické petici, kterou následně potvrďte i "papírovou" formou.

Vytvořeno: 2022-07-23 Statistika

Petice proti nekoncepčnímu přemostění přírodního parku Smetanka

Petice proti nekoncepčnímu přemostění přírodního parku Smetanka My,níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice konstatujeme, že:  v lokalitě jednoho z nejmalebnějších pražských přírodních zákoutí - v zákonem chráněném přírodním parku Smetanka v Praze 9 - vzniká projekt Správy železnic na investiční akci A12 (Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha- -Malešice, I. stavba); součástí projektu je výstavba železničního přemostění dvou existujících železničních mostů ve výšce 40 metrů n

Vytvořeno: 2022-08-03 Statistika

Ne_NP_Krivoklatsko

Zachraňme Křivoklátsko před Národním Parkem Křivoklátsko Zachraňme kulturní krajinu Křivoklátska před zónami přístupnými jen prominentům, před necitlivě vyhlášenými bezzasahovymi zónami a zónami zákazu vstupu, pohybu, průchodu. Ochrana přírody není již popelkou jako před 40 lety, dnes je věci naprosto samozřejmou a veřejnou. Je dlouholetou praxí ověřeno že k ochraně stačí status CHKO a národních přírodních rezervaci. Národní park by zničil práci generací lesníků i ochranářů kteří našli ce

Vytvořeno: 2021-11-24 Statistika

Chceme na Malostranském náměstí sochu Járy Cimrmana!

Při plánované revitalizaci Malostranského náměstí je plánováno také opětovné umístění sochy maršala Radeckého. Socha tohoto vojevůdce však již při prvních úvahách o jejím znovuvztyčení, začala rozdělovat společnost. Stejně tak vzbuzují vášně sochy jiných vojevůdců a politiků. My přicházíme s návrhem postavit na malostranském náměstí nekonfliktní sochu největšího světového spisovatele, vynálezce, malíře, fyzika, lyžaře a filosofa Járy Cimrmana. Požadavek na umístění jeho sochy na Malostranské nám

Vytvořeno: 2020-07-23 Statistika

Zabránit tomu, aby se Česká republika stala další Litvou

My, níže podepsaní občané České republiky, Vyzýváme k racionální české zahraniční politice vůči Číně a Rusku, abychom se nestali další Litvou.Důsledky špatné zahraniční politiky ponese každý občan. Nejlepším příkladem může být Litva, která utrpěla vážnou ránu v hospodářské a energetické oblasti. Zajistit stabilitu našich životů v době války, musíme vyzvat Fialovu vládu, aby se poučila lekci a formulovala racionální zahraniční politiku. Podepište prosím tuto petici a vyjádřete tak podporu naší vl

Vytvořeno: 2022-07-27 Statistika

Pro bezpečnější sídliště Líšeň

Petice pro zajištění dodržování rychlosti a zvýšení bezpečnosti na komunikaci ulice Podruhova, Houbalova u přechodu pro chodce u ZŠ Masarova My, níže podepsaní občané statutárního města Brna, prostřednictvím této petice žádáme o zajištění dodržování max. povolené rychlosti a zvýšení bezpečnosti umístěním optického dopravního značení (např. optické brzdy na rovném úseku a značení suplující a vytvářející dojem fyzických zpomalovacích prvků na vozovce u přechodu pro chodce) na ulici Podruhova, Mas

Vytvořeno: 2022-06-12 Statistika

PROKAŽTE NÁM HYPOTÉZY O VIRU SARS-CoV-2 ZNALECKÝMI POSUDKY A KONTROLNÍMI EXPERIMENTY

NESTAČÍ NÁM KONSENZUS ANI NOTORIETA, CHCEME JEDNOZNAČNÉ DŮKAZY! Zástupcům lékařských společností, komor a Ministerstva zdravotnictví byla dne 23.7.2021 zaslána naléhavá výzva k vypracování znaleckých posudků k následujícím 4 hypotézám, které Ministerstvo zdravotnictví automaticky přejalo bez vlastního prověření jako platné. Doložit však tuto platnost ověřitelnými vědeckými důkazy už není schopno, jak máme detailně zdokumentováno v desítkách odpovědích na naše žádosti o informace, které jim již

Vytvořeno: 2021-07-25 Statistika

STOP Dalšímu zdražování vody - VODA JE ŽIVOT

Je potřeba mít vodu, energii, teplo a plyn v rukou státu a tato odvětví mají být spravována jako veřejná služba a ne jako kšeft k dolování zisků překupníků. Souhlasíte? Pak se přidejte. Vážení zástupci Parlamentu ČR, mi níže podepsaní občané České republiky vás tímto žádáme: Zjistěte vyšetření protiprávního působení cizích korporací u naší vody, potrestání osob za to odpovědných a zajistěte zacyklení peněz občanů, které platí za vodu ve vodárenském odvětví.    Požadujeme po zákonodárcích jednán

Vytvořeno: 2018-06-24 Statistika

Petice proti plánované rekonstrukci parku u Severočeského muzea

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s plánovanou rekonstrukcí parku u muzea. Odmítáme, aby peníze, vybrané z našich daní, byly utráceny na řešení věcí, které nikoho netrápí. Naopak, většinu z nás trápí nová podoba parku, která s sebou nese vykácení části tradičních rododendronů, rozšíření zpevněných ploch a další necitlivé a hlavně zbytečné zásahy.  (Aktualizace - na základě připomínek občanů budou rododendrony za muzeem zachovány a velký před vchodem chtějí se má přesunout jinam. Částku, kterou by

Vytvořeno: 2022-06-15 Statistika