Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Za odstranění diskriminace děti se zdravotním postižením a sourozeneckých skupin

My, níže podepsaní, vítáme přijetí novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, která s účinností od 1.1. 2025 zamezuje umísťování děti mladších tří let do ústavní péče. Zároveň jsme přesvědčeni, že tato novela diskriminuje děti se zdravotním postižením a sourozenecké skupiny. Práva dětí jsou chráněna mezinárodními úmluvami i právními předpisy České republiky. Podle Úmluvy o právech dítěte je rodina respektována jako základní jednotka společnosti a jako přirozené prostředí, ve kterém se mo

Vytvořeno: 2021-09-29 Statistika

Povolení pyrotechniky na fotbale

Pyro není zločin a na stadióny prostě patří. Dělá to fotbal fotbalem a skvělou atmosféru.

Vytvořeno: 2021-09-16 Statistika

Petice za přemístění skateparku v Uherském Brodě

Co chceme změnit? Aktuální umístění skateparku v Uherském Brodě (v těsné blízkosti obydlené lokality "Nad zámkem"), chceme změnit a přesunout toto "sportoviště" na vhodnější místo, ideálně do oblasti, která není určena k rodinnému bydlení.   Na koho je petice směřována? Vlastník: Město Uherský Brod Provozovatel: CPA Delfín Uherský Brod   Důvod? Enormní hluk způsobován nárazy koloběžek a skateboardů o rampy a překážky, shlukování mladistvých za účelem nepřímo souvisejícím se sportováním. Zejmén

Vytvořeno: 2021-09-03 Statistika

„ANO“ krematoriu zvířat v Ostravě

 Vážení,   dozvěděli jsme se o záměru zřízení provozovny krematoria zvířat, která má v našem regionu zabezpečit „kremaci zvířat ze zájmových chovů“. Název provozovny je „Krematorium zvířat Ostrava“. Plánované umístění záměru je uvnitř zóny lehkého průmyslu ve východní části areálu bývalého dolu Koblov. Katastrální území Koblov 667366, pozemky 947/15 a 983/76.    My, níže podepsaní občané Moravskoslezského kraje a to zejména statutárního města Ostravy, souhlasíme a vítáme  výstavbu záměru kremato

Vytvořeno: 2021-01-13 Statistika

Petice za lesopark včetně zázemí pro relaxaci občanů a jejich volnočasové aktivity

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o urychlené ukončení smlouvy s firmou Golf Vinoř, a. s.. Chceme, aby tak významná část našeho území byla využívána k účelu, který výrazně zvyšuje schopnost občanů Vinoře, Kbel a dalších částí Prahy trávit volný čas, věnovat se sportu. Jsme proti tomu, aby Magistrát hl. m. Prahy odsouhlasil zadlužené společnosti Golf Vinoř a. s.  převést své právo nájmu na společnost nástupnickou. Jsme si vědomi možné argumentace ze strany Golf Vinoř a. s. ve

Vytvořeno: 2021-07-21 Statistika

PETICE ZA ZNĚLKY NA ČESKÝCH NÁDRAŽÍCH

Téměř před půl rokem nám z českých nádraží začali mizet nádražní znělky.y, proto žádáme Správu Železnic o navrácení původních znělek.  Znělky jsou odstraněny ve VŠECH stanicích!   Odstraněné hlavní znělky a data kdy byli odstraněny Vsetín + znělka "V tom Vsetínském zámku" (6/2019) Frýdlant nad Ostravicí + znělka "Beskyde, Beskyde" (1/2020) Frýdek-Místek + znělka "Okolo Frýdku cestička" (1/2020) Brno hl. n. + znělka "Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem" (2/2020) Kolín + znělka "Kolíne, Kolíne" 

Vytvořeno: 2020-02-28 Statistika

Stop elektromobilitě!

Elektromobilita, téma, které posledních pár let hýbe automobilovým světem. Automobilky díky ní musí musí šetřit, osekávat svoji nabídku, dělat kolikrát i nesmyslná (tzv. tabulková auta) a hlavně platit ročně obrovské restrikce v  řádech miliard. Existuje však teorie, aby s tím alespoň jeden členský stát EU nesouhlasil a kterého by se automobilky mohly "chytnout" jako svého lídra a navrhnout tak EU nějaké méně radikální řešení (popřípadě tím rozmach EV alespoň trochu zbrzdit). A proto vznikla tat

Vytvořeno: 2021-03-16 Statistika

Za bezpečnost, ulice - Zárečná, Stadtrodská, Bělojarská

My, níže podepsaní občané/obyvatelé města Tachov prostřednictvím této petice žádáme o provedení  a realizaci opatření k zajištění bezpečnosti provozu, ochraně chodců — zejména dětí v lokalitě Tachov - sídliště Východ, ul. Stadtrodská, Zárečná a Bělojarská.   Opatření by spočívala v omezení maximální povolené rychlosti, zejména v době od 6:00 do 22:00 a provedení dopravně-technického řešení (umístění zpomalovacích prahů), aby bylo dosaženo požadovaného účelu, a to zajištění dodržování sníženého

Vytvořeno: 2021-08-28 Statistika

Petice na podporu plakátování

Jako Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy se již několik let snažíme o řešení problematiky nízkonákladové reklamy/plakátování v Praze. Momentálně probíhají jednání o budoucnosti tohoto segmentu na půdě IPR a MHMP, kde bohužel ne všichni si uvědomují důležitost této formy inzerce pro kulturní a neziskové subjekty.    Podporujeme zachování plakátování, jako jedné z mála možností propagace, která je dostupná téměř pro všechny pořadatele kulturních akcí. Je to tradiční, avšak stále široce v

Vytvořeno: 2021-08-26 Statistika

Nesouhlas se záměrem výstavby výrobní haly na zelené ploše ve Fulneku

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme tímto důrazný nesouhlas se záměrem výstavby výrobní haly na zelené ploše č.  1148/2 (ve Fulneku vedle benziny – bývalé koupaliště) dle územního plánu. Chceme zachovat přírodní ráz tohoto místa a nenechat narušit touto výstavbou ekosystém a zatížit tak opět životní prostředí. Tato stavba navíc výrazně zhorší kvalitu bydlení a sníží hodnotu nemovitostí občanů v dané

Vytvořeno: 2021-08-24 Statistika