Petice za zrušení Taxisova příkopu pro závody koní na Velké pardubické a zmírnění dalších nebezpečných překážek

taxis_stuke.jpg                                                                    
My, níže podepsaní žádáme kompetentní orgány veřejné moci a další právnické i fyzické osoby, které s tímto případem mají cokoliv společného, popř. mají možnost spolurozhodování či ovlivňování fungování Velké pardubické, aby urychleně reagovaly na úmrtí koně Stukeho (aktualizováno po posledním tragickém závodu VP; před ryzákem Stukem přišel na Taxisu o život německý hnědák Sottovento) při posledním závodu a přijaly opatření, jimiž obdobným událostem v budoucnu zamezí.
Připomínáme, že se jedná již o 26. oběť obávané překážky /počet ale zahrnuje pouze dohledaná jména a ročníky Velkých pardubických. Některé zdroje udávají čísla vyšší a stav k roku 2023 by mohl být až 32 koní/ a že za historii závodů přišlo o život více jak šedesát koní.
Poukazujeme na nebezpečnost překážky tzv. Taxisova příkopu, na kterém dochází ke zranění a úmrtí zvířat opakovaně. Z tohoto důvodu považujeme za nutné tuto překážku ze závodu vypustit, tzn. ji zrušit.
Dále uvádíme, že podle našeho názoru jsou nebezpečné i ostatní překážky, a proto dáváme na zvážení jejich odstranění či alespoň zmírnění. Jedná se např. o vodní překážky, na kterých též dochází ke zranění či úmrtí koní.
Upozorňujeme, že nebude-li na naši výzvu včas a řádně reagováno, hodláme využít všech zákonných možností, případně se obrátit na mezinárodní organizace zabývajících se ochranou zvířat.


Autor petice: DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT


 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...