Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ČESKÉ KORUNY

„My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, jsme přesvědčeni, že by Česká republika měla zachovat českou korunu. Zároveň vyzýváme podpisem této petice vládu, aby aktivně vyjednávala v Evropské unii výjimku ze zavedení eura, tak, aby existence možnosti platit českou korunou nebyla v ohrožení."

Vytvořeno: 2021-06-01 Statistika

PROTI ZAVEDENÍ COVIDPASSU EU, KTERÝ DISKRIMINUJE NEOČKOVANÉ OBČANY

My, níže podepsaní občané, na základě svého práva vyplývajícího z Ústavy a z článku 18 Listiny základních práv a svobod, žádáme vládu České republiky:  1) zajistit, aby orgány státní správy nediskriminovaly občany České republiky, kteří nejsou držiteli COVIDPASSu EU nebo očkováni, a aby k podobnému nediskriminačnímu postupu vyzvaly i orgány územní, profesní i zájmové samosprávy, 2) zajistit, aby fyzické osoby, OSVČ, zaměstnanci, příjemci sociálních dávek, osoby, jimž je vyplácen vdovský, vdoveck

Vytvořeno: 2021-03-26 Statistika

🐷 Vyhrazujeme se proti omilostnění pravomocně odsouzeného podvodníka Milošem Zemanem!

My, slušní občané České republiky, nesouhlasíme s udělením prezidentské milosti pravomocně odsouzenému podvodníkovi Miloši Balákovi, kancléřem Mynářem dosazenému šéfovi Lánské obory, příteli prezidenta republiky. Nesouhlasíme s proruským postojem Ing. Miloše Zemana, který si až nyní začal hrát na milovníka všeho, co je ukrajinské a na protiruského aktivistu. Nesouhlasíme s tím, jak pan prezident Zeman absolutně pohrdá i závaznými právními předpisy a již zcela postrádá jakoukoli soudnost a mo

Vytvořeno: 2022-04-17 Statistika

Jsme proti perzekucím za politické smýšlení

Nedávno byla za své názory z práce vyhozena vyučující poté, co ji žáci tajně nahráli při hodině. Domníváme se, že v demokratické společnosti by lidé neměli být perzekvováni za své politické smýšlení, pokud toto není extremistické. Žádáme o řádné a objektivní prošetření všech okolností, které vedly k výpovědi Martiny Bednářové.

Vytvořeno: 2022-04-20 Statistika

PETICE PROTI HROZÍCÍ VÝSTAVBĚ BYTŮ V PŘÍRODNÍM PARKU PROKOPSKÉ A DALEJSKÉ ÚDOLÍ (LOKALITA TRUNEČKŮV MLÝN, AREÁL VÁPENKA BISKUP-KVIS-KOTRBA)

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s plánovanou výstavbou bytového areálu v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí v lokalitě bývalý Trunečkův mlýn ani s dalšími možnými developerskými zájmy v této oblasti. Případná výstavba na tomto území by obsáhla a zdevastovala plochu unikátní přírodní lokality, která je součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Je to důležitý prostor pro lidi, kteří žijí v panelových a bytových domech a kteří sem bez problémů přicházejí nebo přijíždějí městsko

Vytvořeno: 2022-01-23 Statistika

Petiční stížnost výstavní komisi ČMKU

Vážení přátelé, chovatelé a vystavovatelé psů. Rozhodli jsme se sepsat petiční stížnost adresovanou výstavní komisi ČMKU. Touto stížností chceme poukázat na neustále se zhoršující úroveň mezinárodních výstav pořádaných ČMKU. Níže uvedené postřehy jsou z poslední MVP České Budějovice.  Avšak tyto problémy se objevují více či méně i na ostatních MVP. České Budějovice 3.4.2022 Hala R1. Přejímka psů 8:50, časování a obsazení kruhu nebylo na místě k dispozici. Venkovní teplota -4°C , přičemž teplota

Vytvořeno: 2022-04-06 Statistika

PETICE ZA ODSTRANĚNÍ-PŘEMÍSTĚNÍ ,,IVANA,, z Mariánského náměstí ve ZNOJMĚ

Z historického vývoje v naší zemi jsem zcela přesvědčen, že socha ruského vojáka na znojemském náměstí nemá od 21.srna 1968 co pohledávat. V roce 1945 nás ruská armáda osvobodila, v roce 1968 okupavala. Její zásluhy jsou tedy 1-1 = 0. S ohledem na současnou okupaci Ukrajiny  a ruskou agresi vůči Ukrajincům nemůžeme v našem městě již více adorovat ruské neospraveditelné zločiny. Nelze již jen tiše přihlížet s tím, že se nás to netýká. Tímto způsobem můžeme vyjádřit naši solidaritu s Ukrajinou a j

Vytvořeno: 2022-04-12 Statistika

Petice za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny!

My, trvale i přechodně žijící obyvatelé, chataři, turisté a návštěvníci Hornoplánska, Lipenska, a Pošumaví, se obáváme dopadů rozsáhlé výstavby plánované v oblasti Karlových Dvorů, a dalších minimálně deseti připravovaných projektů se značným celkovým záborem plochy v okolí vodní nádrže Lipno. Naše obavy se týkají zejména jejich kumulativních dopadů na životní prostředí, snížené prostupnosti krajiny, zhoršené kvality vody, celkového zhoršení kvality života a také ohrožení dosavadních podnikatels

Vytvořeno: 2021-11-28 Statistika

Osobní podpora prezidentu Zelenskému

Vážený pane prezidente Zelenský, Vy i Váš národ čelíte statečně agresi putinovského Ruska. Agresi, ve které umírají svobodní Ukrajinci a která miliony Vašich spoluobčanů vyhnala z domovů. Agresi, která je založená na lži a touhách jednoho chorobného člověka.  Chceme Vám vyjádřit osobní podporu a uznání za vše, co děláte. Všichni jsme se zapojili do pomoci a podpory Ukrajiny. Někteří finančně, jiní materiálně nebo osobní pomocí. Věřte, že Vaše matky, ženy a děti jsou u nás v bezpečí a uděláme vše

Vytvořeno: 2022-04-05 Statistika

Dopis pravoslavných věřících metropolitovi Rastislavovi

Slava Isusu Christu, Vaše Blaženosti, požehnejte!   Obracíme se na Vás jako na našeho otce a pastýře. S hlubokým zármutkem sledujeme bratrovražedný boj na Ukrajině, kdy ukrajinský národ trpí a je vražděn ruskými vojáky v nesmyslné válce. Tento mírumilovný suverénní národ byl zákeřně napaden svým ruským sousedem bez jakéhokoliv důvodu. Denně vidíme, jak jsou zabíjeny ženy, děti, staří lidé, vidíme, jak se rodiny loučí s manžely, otci, syny, vnuky, které pravděpodobně už nikdy neuvidí. Sledujeme s

Vytvořeno: 2022-04-06 Statistika