Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Protestujeme a nesouhlasíme s rozhodnutím zastupitelstva města Česká Lípa o výstavbě venkovního bazénu v Dubici v České Lípě za 250 milionů bez DPH. Žádáme o okamžité odstoupení od uzavřené smlouvy.

Žádáme okamžité odstoupení od smlouvy a zastavení všech příprav výstavby a případně samotné výstavby. Požadujeme zachování areálu přírodního koupaliště v Dubici, včetně 3D hřiště, Wake arealu a parkoviště. Petice vznikla na základě neekonomické investice do realizace 250 milionů korun bez DPH a neekonomickému bodoucímu provozu a udržení všech služeb s tím souvisejících. Navíc nikde není vyčísleno, kolik bude stát další provoz při plném obsazení s využití maximálně 60 dnů v roce (ovlivněno počasí

Vytvořeno: 2022-10-07 Statistika

Babis je nevinny

                             Zprostete Babise vsech obvineni Pisu bez hacku a carek protoze pisu z mobilu. Touto petici zadam co nejvic lidi aby podepsali mou petici za to aby bylo okamzite ukonceno soudni jednani kauza capi hnizdo a aby byl Andrej Babis senior zprosten vsech veskerych obvineni. Je to dobrak od kosti a taky to byl nas nejlepsi premier. Vzpomente si co pro nas vsechno udelal. Za jeho vlady jsme se vsichni meli jako v raji. Vladl tu blahobyt mir poradek a spravedlnost. Svou vladou

Vytvořeno: 2022-09-16 Statistika

Petice aby Adela drzela picu

DRZ PICU ADELO  DRZ PICU ADELO  DRZ PICU ADELO  DRZ PICU ADELO  DRZ PICU ADELO  DRZ PICU ADELO  DRZ PICU ADELO  DRZ PICU ADELO  DRZ PICU ADELO  DRZ PICU ADELO 

Vytvořeno: 2022-09-04 Statistika

Strom, který hledá místo.

Požadujeme změnu v systému parkování spočívající v omezení parkování NErezidentů a požadujeme zlepšení vymahatelnosti systému kontrol, aby se  uvolnil prostor pro výsadbu stromů v silnicích. Aktuálně smí v rezidentní zóně v Praze 1 legálně parkovat mj. (1) po omezenou dobu všichni návštěvníci, (2) abonenti (firmy) bez provozovny, např. fiktivní sídla firem, (3) abonenti s přenositelným parkovacím oprávněním, u kterých lze snadno měnit registrační značku, např. hoteloví hosté či klienti firem, kt

Vytvořeno: 2022-08-30 Statistika

Zachování kompetentního vedení Zoo Brno

Odborová organizace Pro Libertate Zoo Brno a stanice zájmových činností, p. o.U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno podává Radě zastupitelstva města Brna petici s požadavkemZA ZACHOVÁNÍ KOMPETENTNÍHO VEDENÍ ZOO BRNOa vyjadřuje nesouhlas s postupem statutárního města Brna, který ohrožujeprosperitu zahrady a přímo i její samotný chod. My níže podepsaní jsme znepokojeni kroky statutárního města Brna v souvislosti se způsobem realizace jmenování nového ředitele/ředitelky Zoo Brno. Brněnská zoo je čle

Vytvořeno: 2022-08-26 Statistika

Nesouhlasíme s umístěním duhové vlajky na oficiální facebookové stránky Právnické fakulty UK

S veškerou úctou k lidem s jinou orientací a všem akademickým svobodám fakulty, chci vyjádřit nesouhlas s tím, že Právnická fakulta UK umístila na svých oficiálních facebookových stránkách univerzitní logo na duhovou vlajku. Je úplně jedno jestli se jedná o duhovou vlajku, transparenty za klima, pro-life, či naopak pro-choice, veganské vlajky, vlajky politických stran..., ale odmítám ideologickou kolonizaci akademické půdy jakýmkoli ideologickým proudem. Na akademickou půdu diskuse na kontr

Vytvořeno: 2022-08-09 Statistika

Petice proti demolici stávajícího Domova pro seniory Nopova, příspěvková organizace

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice důrazně protestujeme proti demolici stávajícího Domova pro seniory Nopova, příspěvková organizace.   Děkujeme

Vytvořeno: 2022-08-09 Statistika

Petice proti neudržitelné výstavbě bytových domů v Hluboké - Zámostí

Vážení sousedé, dovolte nám představit spolek Hluboká - Zámostí z.s. a jeho poslání Spolek vzniká z iniciativy „Zámosťáků“, starousedlíků se staletými kořeny a patriotů, tak nově příchozích, kteří si Zámostí oblíbili kvůli jeho klidu, příjemné krajině okolo řeky i houbařským lesům kolem trati. Každý máme jiný příběh, ale společnou touhou pečovat o prostor, ve kterém jsou naše domovy. Rozhodli jsme se spojit a začít se zasazovat o zvýšení vlivu obyvatel Zámostí na dění v naší čtvrti, o zachování

Vytvořeno: 2022-08-04 Statistika

Chceme obchvat, a ne průtah městem Žďár nad Sázavou

My, níže podepsaní občané požadujeme, aby město Žďár nad Sázavou učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti vedoucí k ZASTAVENÍ  REALIZACE „přeložky silnice  I/37 Žďár nad Sázavou - SZ + JZ obchvat“, která by měla vést zastavěným územím následujících částí města Žďár nad Sázavou: Žďár nad Sázavou 6 (mezi bytovými domy a budovou nádražím s výstavbou tunelu či protihlukových stěn, po nebo v ose ulice Chelčického mezi bytovými domy a rodinnými domky a prodejnou Kaufland s výstavbou p

Vytvořeno: 2022-07-13 Statistika

Petice proti plánované rekonstrukci parku u Severočeského muzea

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s plánovanou rekonstrukcí parku u muzea. Odmítáme, aby peníze, vybrané z našich daní, byly utráceny na řešení věcí, které nikoho netrápí. Naopak, většinu z nás trápí nová podoba parku, která s sebou nese vykácení části tradičních rododendronů, rozšíření zpevněných ploch a další necitlivé a hlavně zbytečné zásahy.  (Aktualizace - na základě připomínek občanů budou rododendrony za muzeem zachovány a velký před vchodem chtějí se má přesunout jinam. Částku, kterou by

Vytvořeno: 2022-06-15 Statistika

Výzva k abdikaci prezidenta republiky

Pane prezidente, Výkon úřadu prezidenta republiky jste od začátku založil na popírání základní ústavní charakteristiky českého státu jako státu demokratického a právního, respektujícího universální koncept lidských práv. Vaše dlouholetá podpora putinovské diktatury v Rusku a všech jejích lží vůči České republice a jejím spojencům skončila. Dnes jste spoluviníkem nevyprovokované agrese a utrpení miliónů Ukrajinců. Vy i Vaši nejbližší spolupracovníci jste příliš dlouho podporovali politiku prezid

Vytvořeno: 2022-03-02 Statistika

Prosíme povolit vydávání víz za účelem studia na českých vysokých školách pro občany Ruské federace a Běloruska

Vážený pane předsedo vlády České republiky, vážené paní ministryně a páni ministři vlády České republiky, vážení zaměstnanci všech ministerstev ČR,    my, studenti ze zahraničí, již dávno tvoříme značnou část české akademické obce. Dle různých statistik 15 až 17 procent studentů českých vysokých škol jsou cizinci, z toho kolem 15% (7000 lidí ročně) jsou občany Ruské federace.  Do České republiky nás láká především možnost studia v českém jazyce, který je příbuzný jazyku ruskému, rovněž bezpečný

Vytvořeno: 2022-02-28 Statistika

Petice proti trasování železničního koridoru D204 přes území přírodního parku Velkopopovicko

V rámci 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“) na podzim 2022 má zastupitelstvo Středočeského kraje hlasovat o vedení železničního koridoru konvenční železnice D204 Praha – Benešov – Linz, resp. o zapracování koridoru do ZÚR SK. My níže podepsaní občané žádáme o zastavení příprav projektu konvenční železnice D204 Praha – Benešov – Linz v úseku zasahujícího do katastru obce Velké Popovice a vypracování alternativních variant, které by respektovaly integritu

Vytvořeno: 2022-02-19 Statistika

Žádost o omluvu MUDr. M. Straky případné odstoupení MUDr. M. Straky z primariátu

Touto peticí žádáme  primáře interního oddělení Nemocnice Sokolov pana MUDr. Martina Straku, aby se veřejně omluvil panu Tomiu Okamurovi za komentář na Twitteru, kde zmiňoval,  že by měli přidat panu T. Okamurovi kyanid do pití.  V jiném případě touto peticí žádáme Nemocnici Sokolov, aby byl MUDr. Martin Straka odvolán z primariátu z důvodu podněcování k nenávisti a to dle  paragrafu § 364 Podněcování k trestnému činu Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na d

Vytvořeno: 2022-02-17 Statistika

Za odstranění billboardu před plastikou Rovnováha

My, níže podepsaní, vyzýváme hlavní město Prahu k vypovězení smlouvy o pronájmu pozemku pod reklamním zařízením společnosti BigBoard na branickém předmostí Barrandovského mostu. Dvoustranné reklamní zařízení se nachází v těsné blízkosti hodnotné plastiky s názvem Rovnováha od sochaře Josefa Klimeše. Umělecké dílo je těsnou přítomností rozměrného billboardu znehodnoceno, jedná se přitom o cenný příklad užití surového betonu v sochařství. Reklamní zařízení je na pozemku ve vlastnictví hlavního mě

Vytvořeno: 2022-01-14 Statistika

petice za obnovení trestu smrti za brutální vraždy

Pokud někdo spáchá brutální vraždu a dostane vyjímečný trest nebo doživotí,měl by se pro tyto brutální vrahy obnovit trest smrti tak,jako má např.stát Texas v USA!!!u nás máme velice mírné tresty pro tyto vrahy,kteří se mají ve vězení lépe než někteří lidé,co žijí v bídě na svobodě!!!ještě je některým udělovaná milost anebo se jim tresty snižují za vzorné chování.nyní když máme DNA,podle kterého lze vraha usvědčit na 100% a po jeho přiznání a odsouzení,pak není možný justiční omyl!akorát tyto vr

Vytvořeno: 2021-12-27 Statistika

Zrušení dopravce ČSAD Slaný ( Teplice )

Ahoj všem lidem z Teplic a okolí...  prosim!! Sdílejte tuto petici mezi své přátele a rodinu! Děkuji za všechny nespokojené cestující. jistě jste si všichni všimli.. že Teplice a okolí již nesprosdředkovává společnost Arriva ale nynější společnost ČSAD slaný. Jistě jste si také všichni všimli, že na tohoto dopravce není spoleh co se týče dodržení jízdních řádů týče..  svým podpisem dáte jasně najevo, že nesouhlasíte s tímto dopravcem a žádáte okamžitou náhradu za dopravce jiného!! 

Vytvořeno: 2021-12-12 Statistika

Petice proti plánované vojenské eskalaci armád NATO proti Ruské federaci

My, občané České republiky žádáme, aby vláda a Parlament ČR neposkytoval české vojsko spojeneckému paktu NATO v otázce Ukrajiny, nijak vojska NATO v tomto směru nepodporoval a zamezil tak vtažení naší země do vážně hrozící války s Ruskou federací pod záminkou ochrany Ukrajiny před údajnou agresí RF. Nechť si Ukrajina své problémy ve své zemi a s Ruskou federací vyřeší sama. Bývalý Sovětský svaz, nyní prakticky Ruská federace, naši vlast osvobodil od tyranie Německa před a v průběhu 2. světové vá

Vytvořeno: 2021-12-01 Statistika

Povolení pyrotechniky na fotbale

Pyro není zločin a na stadióny prostě patří. Dělá to fotbal fotbalem a skvělou atmosféru.

Vytvořeno: 2021-09-16 Statistika

Nesouhlas se stavbou silnice 1/9 Nový Bor-Dolní Libchava dosud nedotčeným údolím Nový Bor, Okrouhlá, Skalice, Slunečná, Častolovice, Manušice, Horní Libchava, Dolní Libchava.

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice nesouhlasíme s plánovanou výstavbou přeložky silnice I/9 Nový Bor-Dolní Libchava.   Důvody nesouhlasu: Zásadně se zhorší životní podmínky a zdraví občanů, zejména zvýšením hlučnosti, prašnosti a výfukovými plyny a celkové zhoršení kvality života napříč celým údolím tj.: Dolní Libchava, Horní Libchava, Manušice, Častolovice, Skalice u České Lípy, Slunečná, Okrouhlá, Nový Bor. Zásadní zvýšení intenzity dopravy v obcích a jejich okolí. Negativní

Vytvořeno: 2021-08-11 Statistika