Nejoblíbenější petice za posledních 7 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za odstranění pomníku Rudoarmějce v Pardubicích.

Sláva Ukrajině! (Petice) Putinovo Rusko začalo bezprecedentní vyhlazovací válku na Ukrajině. Pokračuje tak v sovětské tradici potlačování svobody a demokracie (Maďarsko 1956, Československo 1968). V této době stále ještě stojí v předpolí Tyršových sadů v Pardubicích socha sovětského vojáka odhalená na podzim 1957 k 1. výročí Koněvova zásahu v Budapešti. Domníváme se, že nastala doba k jejímu odstranění. Protože má nesmyslný status válečného hrobu, nabízí se její přemístění na Městské hřbitovy k

Vytvořeno: 2022-03-09 Statistika

Žádáme demisi ministra Válka

My občané ČR žádáme demisi ministra Válka.Ministr Válek se v krátkém působení v čele resortu dopustil mnoha zásadních pochybení, které musí jednoznačně vyústit v jeho rezignaci. Nejprve svou liknavostí ke zrušení vyhlášky o povinném očkování donutil mnoho příslušníků IZS, armády, zdravotnictví a občanů nad 60 let k očkování nebo odchodu ze služby. Dále nevznesl žádné opravné prostředky k převzatým ( od vlády AB) nařízení MZDR, které NSS opět označil jako nezákonné. Tím opakovaně decimoval středn

Vytvořeno: 2022-02-11 Statistika

Odstoupení vlády ČR

My občané ČR žádáme demisi vlády ČR na základě vaší neschopnosti a špatných rozhodnutí.Vaše vláda podniká zcela nepřijatelné kroky se kterými mi občané ČR nesouhlasíme.Tímto žádáme vládu ČR o její odstoupení.

Vytvořeno: 2022-02-10 Statistika

Petice za zachování slev na jízdném

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme ministra dopravy Martina Kupku (ODS) o zachování slevy na jízdném ve výši 75 % pro studující, lidi nad 65 let a další skupiny. Nesouhlasíme se snížením této slevy na 50 % schváleným vládou v lednu 2022 a požadujeme její zachování na původní hodnotě. Jsme zásadně proti zdánlivým „úsporným opatřením“ vlády, která se negativně promítnou do života milionů lidí za zanedbatelné úspory pro stát. Místo aby vláda zajišťovala příjmy do státní kasy zod

Vytvořeno: 2022-02-09 Statistika

PETICE ZA ZRUŠENÍ VERBÁLNÍCH TRESTNÝCH ČINŮ

„My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyjadřujeme nesouhlas se zakotvením verbálních trestných činů do naší legislativy. Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana vyhlásilo "válku dezinformátorům", což v důsledku přináší, a hlavně teprve, přinese nárůst zneužívání existence verbálních trestných činů. Nefandíme lžím, pomluvám, ani výzvám k násilí. Je ovšem nutné, aby se orgány činné v trestním řízení v případě pro

Vytvořeno: 2022-02-01 Statistika

Daňový poplatník nebude platit sociální sítě Aleně Schillerové.

Na základě informací z Ministerstva financí ČR, zveřejněného na webu seznamzpravy.cz dne 28.1.2022, protestujeme proti zneužívání veřejných prostředků pro sebeprezentaci bývalou ministryní Alenou Schillerovou na sítích Instagram a Facebook. Dle sdělení MF byly tyto výdaje 1,93 miliónu Kč za období 14 měsíců. Je to nepřijatelné v každé době, a o to více v době, kdy velká část společnosti díky opatřením vlády neměla finance ani na základní životní potřeby. Žádáme tímto o prověření přiměřenosti a z

Vytvořeno: 2022-01-28 Statistika

Výzva Veřejnému ochránci práv ohledně opatření proti COVID-19

Veřejnému ochránci práv Údolní 658 602 00 Brno-střed Výzva Veřejnému ochránci práv k podání podnětu ke zrušení některých opatření vyplývajících ze zákona č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Vážený pane ombudsmane, obracíme se na Vás jako na ochránce práv ve věci diskriminace vyplývající z opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaných dle zákona č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii o

Vytvořeno: 2022-01-23 Statistika

Za ulehčení maturity 2022

Chceme aby nám vláda v roce 2022 ulehčila maturitu  

Vytvořeno: 2022-01-20 Statistika

Žádost o omluvu - prezident České lékařské komory Milan Kubek

Žádáme prezidenta České lékařské komory Milana Kubka o omluvu za jeho ničím nepodložené nehorázné, urážlivé, diskriminační, segregační a především opakované mediální výroky směřované vůči určitým skupinám občanů. Seznam pouze několika veřejných vyjádření Milana Kubka níže: Řada občanů na respektování doporučení mentálně nemá: https://cnn.iprima.cz/rada-obcanu-na-respektovani-doporuceni-mentalne-nema-prohlasil-kubek-54760 Na neočkované je potřeba tlačit, jinak to slušní lidé zase odnesou: https:/

Vytvořeno: 2022-01-09 Statistika

Vánoční výzva politikům k situaci na polsko-běloruské hranici

Vánoční výzva k zahájení jednání o pomoci utečencům na polsko-běloruské hranici  ministru zahraničních věcí Janu Lipavskému a dalším politikům   Praha 21. prosince 2021  Vážený pane ministře, při nástupu do funkce jste vyjádřil odhodlání zahrnout do české zahraniční politiky obranu lidských práv. Také vládní koalice jako celek se výslovně přihlásila k zahraničněpolitické tradici Václava Havla. Obracíme se proto na Vás s výzvou k pomoci lidem, kteří se na polsko-běloruské hranici ocitli v neřešit

Vytvořeno: 2021-12-22 Statistika