PETICE OBČANŮ - ZACHRAŇME DRAŽOVKU!

Udělali jste na nás občany lest a podvod!

Dražovka je v rukou nekompetentních mladých lidí, kteří sledují a bezostyšně následují své plány a představy.

Je tu téměř nulová šance pro občany vyjádřit se k tak razantní přeměně, jako je stavba dalšího rybníka.

Tento nový rybník bude mezi dvěma stávajícími rybníky. Stavba naprosto zdevastuje to, co po léta rostlo a přinášelo nám majestátnost a jistou intimitu lesa
k odpočinku, ale také k obohacení.

Podle zpráv má zde zmizet 1 ha lesa!

Máme tady nové mladé pány v moci postavené, kteří si pletou Dražovku se svojí zahrádkou!

Vysvětlím pojem lest a podvod:

Dražovka je nám občanům předkládána jako LESOPARK. Jsou nám dána

pravidla, jak se zde máme chovat, co je dovoleno a co je zakázáno. Viz. krásné dřevěné cedule po lese. Máme určitý pocit bezpečí a radosti z toho, že máme vše, co tento pojem obsahuje. LESOPARK je obvykle definován jako příměstský les, kde na rozdíl od běžného lesa je potlačena jeho původní funkce produkce dřevní hmoty, a kde jsou nové funkce, především oddech, odpočinek, relaxace, rekreace atd.

Šokující na celé věci je fakt, že Dražovka je na městě vedená jako LES HOSPODÁŘSKÝ (viz rozhovor s lesním technikem Liborem Myslivcem ze společnosti Lesospol Zbiroh - Měšťan 4/2019). Hospodářský les je z hlediska managementu krajiny určitým protipólem přirozených nebo původních lesů. Má hlavní funkci, a to je produkce dříví. Lesní zákon dále hospodářské lesy vymezuje lapidárně: Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.

Tady máme vysvětlení, jak je možné, že Dražovka je po léta systematicky

vytěžována. Firma Lesospol Zbiroh si tu dělá tedy dle dohody města Hořovice svůj byznys. Je to jasně daný proces, který je na městě podepsán jakousi smlouvou

o těžebních činnostech, které nikdy NIKDY nepřestanou a budou se každý rok

opakovaně provádět, až tento les nikdo nepozná.

 

Já se omlouvám, myslela jsem si naprosto naivně, že toto není možné.

Omlouvám se, protože jsem uvěřila těm květnatým slovům, že je to vše pro dobro lesa, pro dobro občana, že se tu les pročisťuje a omlazuje, že duby budou zachovány a nádherné stoleté smrky přežijí….

 

                                    S úctou a láskou Simona Žáčková, PhDr. Tereza Šidláková

 

POŽADUJEME:

  1. OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ TĚŽBY DRAŽOVKY A ZASTAVENÍ STAVBY DALŠÍHO RYBNÍKA
  2. ABY TENTO LES BYL V RUKOU OPRAVDOVÝCH ODBORNÍKŮ, KTEŘÍ HO ZACHOVAJÍ PRO DALŠÍ GENERACE
  3. LEGISLATIVNÍ ZMĚNU STATUSU DRAŽOVKY NA LESOPARK
  4. ABY SE OBČANÉ MOHLI VYJÁDŘIT K TAKTO ZÁVAŽNÝM ZMĚNÁM (NAPŘ. V REFERENDU)
  5. ABY SE O TENTO LES STARAL TÝM LIDÍ, KTERÝ ZAJISTÍ, ABY SE V LESE KÁCELY POUZE STROMY OPRAVDU NAKAŽENÉ KŮROVCEM, STROMY NEBEZPEČNÉ A POLÁMANÉ

Petiční výbor:

Simona Žáčková, Vísecká 1425, Hořovice

Ing. Miroslav Žáček, Vísecká 1425, Hořovice

PhDr. Tereza Šidláková, Vísecká 888, Hořovice


PhDr. Tereza Šidláková a Simona Žáčková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji PhDr. Tereza Šidláková a Simona Žáčková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...