Nejoblíbenější petice v roce 2018 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice proti propuštení Mgr. Martiny Zabloudilové

Paní ředitelka Simona Vágnerová, se rozhodla propustit Mgr. Martinu Zabloudilovou z místa učitelky dějepisu, tělocviku a občanské výchovy z důvodu, že na škole je přemíra učitelů. Pokud je nám, studentům, známo tak na OA a SOŠ gen. F. Fajtla je pouze jeden učitel dějepisu a tím je Mgr. Martina Zabloudilová. 

Vytvořeno: 2018-06-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 246 232
2018 246 232

PETICE PROTI ZASTŘELENÍ VALAŠSKÉHO MEDVĚDA A JEHO UMÍSTĚNÍ DO ZOO

My občané České republiky nesouhlasíme se zastřelením medvěda hnědého na moravsko-slovenském pomezí a též nesouhlasíme s jeho odchytem za účelem zavření do ZOO. Je to divoká šelma, která nemůže dožít svůj život v nepřirozených podmínkách zoologické zahrady, poněvadž tím bude zcela dehosnetovám jeho přirozený způsob života. Žádáme o milost pro toto zvíře. Pokud je nutné ho uspat, ať je na něj umístěn telemetrický obojek a je odvezen dále od obydlených oblastí do biosferické rezervace CHKO Beskydy

Vytvořeno: 2018-11-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 256 235
2018 245 225

Za vaši i naši svobodu 2018

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Alexandr Vladimirovič Zmejevskij Velvyslanectví Ruské federace v České republice nám. Pod kaštany 1, 160 00 Praha 6  Za vaši i naši svobodu 2018 Protest proti zadržení tří ruských občanů dne 25.8.2018 na Rudém náměstí v Moskvě. My, níže podepsaní, jsme s velkým znepokojením sledovali události, ke kterým došlo v neděli 25. srpna 2018 na Rudém náměstí v Moskvě. Tam byly bezpečnostními složkami zadrženy tři osoby, které si sem společně s dalšími, přišly připomen

Vytvořeno: 2018-08-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 243 226
2018 240 223

Veřejný dopis panu Janu Valentovi, DiS., předsedovi Czech Freestyle BMX Association, z.s.

Vážený pane Valento, již delší dobu panují ve společnosti okolo české bmx scény pochybnosti o Vaší správnosti působení v čele české bmx asociace. Níže podepsaní Vás žádáme o odstoupení z funkce předsedy Czech Freestyle BMX Association, dále jen ,,CFBA” z následujících důvodů. - Jak sám často říkáváte, jste velmi pracovně vytížený člověk. Jednou jste dokonce i prohlásil, že na práci předsedy „CFBA” nemáte skoro vůbec čas z důvodu Vašeho podnikání a trávení soukromého času s rodinou. - Dále nesouh

Vytvořeno: 2018-08-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 236 214
2018 236 214

Odmítnutí globálního paktu o řízené migraci - připojení podpisu pod otevřený dopis poslancům a senátorům.

Globální Compact pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci - Otevřený dopis Otevřený dopis Parlamentu České republiky Vážené dámy senátorky a poslankyně, vážení páni senátoři a poslanci, obracíme se na Vás ve věci Globálního Compactu pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci (GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION). Žádáme Vás, abyste odmítli schválení dokumentu o migraci, který se má v listopadu projednávat na půdě Parlamentu ČR a nepodpořili přistoupení k němu v Maroku

Vytvořeno: 2018-10-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 248 239
2018 233 224

Petice proti likvidaci německých hrobů na chomutovském hřbitově

Cedulky s textem: „Toto hrobové místo není proplaceno. Dostavte se do kanceláře Správy hřbitovů“ na hrobech v historické části městského hřbitova vyvolaly minulý týden dotazy krajanské obce i německé menšiny, znepokojené obavou z dalšího pokračování dlouhodobě probíhající likvidace německých hrobů. Vysvětlení, které poskytla pracovnice hřbitovní správy panu Martinu Dzingelovi, představiteli Zemského shromáždění občanů německé národnosti v ČR, tyto obavy nerozptýlilo. „Potřebujeme místo a postupu

Vytvořeno: 2018-02-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 233 196
2018 231 194

Petice za záchranu stromů na sídlišti Struhlovsko, Hranice

Hranická radnice na několik etap revitalizuje sídliště Struhlovsko. Chce vybudovat nová parkovací stání a nové chodníky. Zarážející je ovšem skutečnost, že opět překážejí vzrostlé stromy, které se na tomto sídlišti nacházejí desetiletí a vytvářejí ráz sídliště, které je považováno za nejzelenější a nejpříjemnější v Hranicích. Zeleň v současném rozsahu je pro mnoho z nás hezkou vzpomínkou. Radnice občany o rozsahu kácení předem neinformovala, jak tomu bylo nedávno i v případě vzrostlé vrby na ryb

Vytvořeno: 2018-07-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 225 216
2018 225 216

Petice za odvolání Tomia Okamury z vedení Poslanecké sněmovny

My, níže podepsaní, vyzýváme zástupce všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně k tomu, aby odvolali z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru.   Nelíbí se nám, že ve vedení Poslanecké sněmovny je zastoupený politický činitel, který nevybíravým způsobem zpochybňuje brutalitu sběrného a později cikánského tábora v Letech u Písku, ve kterém zahynulo 326 lidí. Obáváme se, že tyto výroky zapadají do dlouhodobé strategie To

Vytvořeno: 2018-03-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 228 217
2018 224 213

Výzva vládě o odvolání uznání Kosovské republiky.

My, níže podepsaní, žádáme vládu České republiky, aby vzala zpět (odvolala) uznání tzv. Kosovské republiky. Uznání samozvaného státu kosovských Albánců, ke kterému došlo v květnu 2008, bylo ze strany tehdejší české vlády hrubým porušením mezinárodního práva. Tímto jednáním tehdejší vláda České republiky ignorovala doporučení Sněmovny ČR a bezprecedentně porušila platné dohody a své mezinárodní závazky jako jsou Charta OSN, závěrečná ujednání z Helsinek z roku 1975, Kumanovskou smlouvu mezi státy

Vytvořeno: 2018-02-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 282 258
2018 222 211

Proč? Proto! Petice za odvolání Andreje Babiše a Miloše Zemana

Ústava je víc než koaliční smlouva a prezident nemá být advokátem ministra financí!   Všechno už bylo řečeno a důvodů je tolik, že by už nezbylo místo na podpisy. Není třeba znovu opakovat nic víc než to, že pokud necháme Andreje Babiše a Miloše Zemana, aby na výklad Ústavy aplikovali princip "každý má právo na svůj názor", bude tento princip brzy platit s dovětkem "nesmí ho ale říkat nahlas, pokud nesouhlasí s názorem vůdce".   My, občané České republiky, vyzýváme senátory a poslance, aby bezod

Vytvořeno: 2017-05-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 4050 3964
2018 222 218