Petice za zrušení ohňostrojů ve Františkových Lázních

Petice za zrušení ohňostrojů a pyrotechnických zábav pořádaných Městem Františkovy Lázně ve spolupráci s MKS Františkovy Lázně.

S ohledem na skutečnost, že Město Františkovy Lázně ve spolupráci s MKS Františkovy Lázně pořádá každým rokem v období dubna až května ohňostroje k různým příležitostem v době hnízdění ptactva a rozmnožování zvířat z volné přírody, tedy v době krajně nevhodné, žádají podepsaní občané, aby tyto nesmyslné, nekulturní, drahé a životní prostředí poškozující ohňostroje byly zrušeny. Ohňostroji a pyrotechnickými zábavami v této době jsou také narušovány životní cykly zde hnízdní populace Čápa bílého a ostatních živočichů z volné přírody včetně obecně i zvláště chráněných kolonií ptactva v nedalekých rybničních soustavách a v PR 1266 Amerika. Podepisující občané žádají vedení Města Františkovy Lázně, aby v tomto smyslu upravilo příslušnou obecně závaznou vyhlášku a nepovolovalo vyjímky např. na akce pořádání ohňostrojů při různých oslavách, pořádaných Městem Františkovy Lázně ve spolupráci s MKS Františkovy Lázně, tedy ani na akcích tzv. "pálení čarodějnic" či při příležitosti zahajování lázeňské sezóny atp.

Petardy a ohňostroje způsobují strach, zranění i smrt nevinným tvorům.  Že zábavní pyrotechnika není jen otázkou zdraví zvířat podrobně uvádí i Společnost pro zvířata na svých webových stránkách , kde je k dispozici i letáček se všemi informacemi. Na základě získaných zkušeností  ČIŽP upozorňuje,  že pořádání ohňostrojů s neúměrně silnými zvukovými a optickými efekty v době hnízdění ptáků (tj. zhruba od března do konce července kalendářního roku) je krajně nevhodnou činností způsobující rušení ptáků, které je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Inspekce proto doporučuje na tuto skutečnost upozornit jak pořadatele těchto akcí, tak také věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody, které k podobným akcím vydávají povolení.

LETÁK-STOP-ZÁBAVNÍ-PYROTECHNICE.jpg


Petr Švehla    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petr Švehla bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...