Petice za zákaz činnosti společnosti Uber v Praze

 

Vážená paní primátorko,

my níže podepsaní využíváme petičního práva a vyzýváme Vás a všechny kompetentní úředníky,

aby byla okamžitě zastavena činnost společnosti Uber Czech Republic Technology s.r.o. se sídlem:

Thámova 166/18, 186 00, Praha 8, IČO: 01874845 zapsána u Městského soudu v Praze pod sp.zn.

C212950 dne 18.července 2013 a to na území Hl.města Prahy.

 

Toto společnost vybízí své partnerské řidiče, aby porušovali zákon o silniční dopravě, živnostenský zákon, občanský zákoník, zákon o cenách, magistrátní vyhlášky a mnoho dalších právních předpisů.

 

Jsme přesvědčeni, že tato společnost cíleně uvádí v omyl, jak řidiče, tak i širokou veřejnost lživou mediální kampaní.

Společnost Uber v rozporu se svým mediální prohlášením zprostředkovává komerční přepravu osob. Řidiči nejsou běžnými účastníky silničního provozu, kteří by nabízeli spolujízdu v rámci své plánované cesty. Jsou najímáni za účelem výdělečné činnosti komerční přepravy osob, což je dle silničního zákona definice taxislužby.

 

Svou nečinností a tolerováním tohoto nezákonného podnikání porušujete zákon i Vy. Žádáme Vás o okamžitou nápravu stavu, nebo Vaše odstoupení z funkce. Pokud se tak v nejbližší době nestane plánujeme řádně ohlášenou protestní akci.

 

Děkujeme

 

 

 

 


Helena Mračnová    Kontaktujte autora petice