Nejoblíbenější petice v roce 2017 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETICE PROTI STAVBE NA ZELENE PLOSE PEKARSKA BRNO

JSME PROTI ZASTAVĚNÍ ZELENÉ PLOCHY NA NÁROŽÍ ULIC PEKAŘSKÁ A ANENSKÁ. A NAOPAK CHCEME ZACHOVAT A ZREKULTIVOVAT STÁVAJÍCÍ PARK JAKO MÍSTO PRO RELAX, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ JAK MÍSTNÍ TAK PACIENTI NEMOCNICE. ZÁSTAVBA NAVÍC ZHORŠÍ SITUACI S PARKOVANÍM A PRŮJEZDNOSTÍ, KTERÁ JE V TÉTO LOKALITĚ VELICE ŠPATNÁ. DENNĚ V TÉTO LOKALITĚ ODTAHUJÍ DESÍTKY VOZIDEL, KTERÁ NEMAJÍ KDE PARKOVAT.  VÍCE INFORMACÍ LZE V DOBĚ VYTVOŘENÍ PETICE NALÉZT ZDE: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/zbouranou-sochu-capa-nahradi-de

Vytvořeno: 2017-03-06 Statistika

Otevřený dopis Bohuslavu Sobotkovi: "Vyhoďte Andreje Babiše!"

Vážený pane premiére, Zdá se, že se věci ve vládě nedaří, jak by měly. Naposledy jste vyměnil ministra průmyslu a obchodu Mládka, přestože jste nás ještě předtím ujišťoval, že ve vládě zůstane. Předtím musel pro podezření z korupce a po slabém komunálním výsledku ČSSD ukončit svou činnost ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Chápu, musíte se snažit. Hlavní volby do poslanecké sněmovny Vás čekají už za sedm měsíců a tam se teprve ukáže, jak Vaše strana, ale i Vy kariérně dopadnete. Dokonce js

Vytvořeno: 2017-03-14 Statistika

NE překladišti v Malešicích

1. 1. 2017 RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1   VĚC: Terminál Malešice   Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o provedení celého procesu posuzování vlivu na životní prostředí, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Jsme obyvatelé dotčených městských částí a obáváme se, že plánovaná trasa pro velkokapacitní nákladní dopravu vedená po ulici Průmyslová

Vytvořeno: 2017-01-01 Statistika

Petice za ponechání výběru ze dvou večerních jídel

Tato petice je adresována Mgr. Janu Samšiňákovi, řediteli Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec. Týká se výdejů večeří. Dosud bylo možné si vybrat ze dvou jídel, nyní nás chtějí o tuto možnost připravit. A proto vás prosíme, abyste nás svým podpisem podpořili.   ...   Vážený pane řediteli, Váš záměr zrušit v DM Zeyerova možnost volby ze dvou večerních jídel, vyvolal u chlapců a dívek negativní odezvu. Pro významnou část ubytovaných představuje právě večeře výživově nejhodnotnější jí

Vytvořeno: 2017-10-09 Statistika

carzzy

Pozvat carzzyho zpět

Vytvořeno: 2017-06-20 Statistika

Za pana učitele Vicariho.

Dne 30.6 2017 jsme se dozvěděli, že již v dalším školním roce nebudeme mít za třídního našeho pana učitele Vicariho. Vedení školy nejspíše vadí náš vztah s panem učitelem. My ho totiž máme rádi!!! . Můžeme s ním jednat na rovinu, neboť problémy (kázeňské přestupky) neřeší jen poznámkami v žákovské knížce, jak je u ostatních učitelů zvykem, ale domluvou a osobním přístupem. Proto si také postupně získal naší důvěřu a respekt. Takový by měl být každý třídní učitel! Za naším panem třídním učitelem

Vytvořeno: 2017-06-30 Statistika

Kuřáci řekněte ne omezování svobody!

Pokud jste proti zákazu kouření v restauracích podpořte tuto petici svým podpisem. Rožšiřte tuto petici dál a vraťmě svobodu kuřákům.

Vytvořeno: 2017-06-06 Statistika

Utýraný jezdecký kůň na Českolipsku

My, podepsaní občané, žádáme o co nejvyšší trest pro pachatele, který nelidským způsobem utýral a zabil koně v Kravařích na Českolipsku !!!!! Pokud vám není lhostejný osud utýraného jezdeckého koně na Českolipsku, prosím o Váš podpis na tuto petici. Smyslem této petice je dosáhnout  výrazného (co nejvyššího možného) trestu pro  pachatele takového hrůzného činu. Pachatel se dopustil skutku, který naplňuje ustanovení § 302 odst. 1, odst. 2, písm. b) zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), kde je

Vytvořeno: 2015-06-09 Statistika

TARIF BABIŠ (Neomezené volání za 54,- Kč ) Výzva pro T-Mobile CZ

KDO SI PŘEJE STEJNÉ PODMÍNKY JAKO MAJÍ NA MINISTERSTVU, PODEPIŠTE, AŤ T-MOBILE VIDÍ SÍLU.   http://mobil.idnes.cz/ministerstvo-financi-levny-tarif-dlt-/mobilni-operatori.aspx?c=A170418_110925_mobilni-operatori_jm

Vytvořeno: 2017-04-19 Statistika

Petice za odstoupení/odvolání brněnského náměstka Hollana

PETICE ZA ODSTOUPENÍ / ODVOLÁNÍ BC. MATĚJE HOLLANA Z FUNKCE NÁMĚSTKA PRIMÁTORA MĚSTA BRNA (petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním) My, níže podepsaní občané, vyzýváme Bc. Matěje Hollana z hnutí Žít Brno, aby odstoupil z funkce náměstka primátora statutárního města Brna. Pokud tak neučiní, vyzýváme primátora a Radu statutárního města Brna, aby Zastupitelstvu města Brna jeho odvolání navrhli a zároveň žádáme Zastupitelstvo města Brna, aby Bc. Matěje Hollana z uvedené funkce odvo

Vytvořeno: 2016-12-12 Statistika