Petice za možnost zrušení, či omezení poplatků ČT

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo umožněno občanům v odůvodněných případech zažádat o snížení televizních poplatků či o jejich zrušení bez jakéhokoliv postihu. Důvodem je přesvědčení, že Česká televize přestává plnit své poslání v takovém rosahu v jakém by ho plnit měla a porušuje kodex ČT.

1) Např. čl. 2 "zvláštní pozornost dětskému divákovi" byl porušen zcela zjevně v případě televizního kanálu "ČT Déčko", kdy byly pořady z vysílacího kanálu ČT 2, který naladí většina populace ČR přesunuty na nový vysílací kanál "ČT Déčko", který naladí podstatně menší část obyvatel, čímž je část diváků diskriminována

2) Programová skladba české televize neodpovídá standardu, který by mělo splňovat veřejnoprávní médium. Některé programy v ČT jsou ve stejné nebo vyšší kvalitě zastoupeny na komerčních televizích (horory, programy o vaření, atd.), kterých přibývá a jsou dostupné většině populace. Pokud tedy ČT nebude svými programy nekomerční, ztrácí smysl ji podporovat koncesionářskými poplatky, zvláště pak, pokud není její vysílání všem stejně dostupné.

 

3) Jsou občané, kteří nevyužívají programovou nabídku ČT a sledují pouze některé komerční televize. Těm by měla být umožněna svoboda platit pouze za ty služby, kterých využívají.

 

Z těchto důvodů žádáme tímto radu pro rozhlasové a televizní vysílání o projednání této petice, a zjednání nápravy, která by zajistila rovný přístup mezi občany této země a Českou televizí.


Martin Štěpán    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Martin Štěpán, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...