Petice proti přehradě na Berounce

Petice proti přehradě na Berounce

My, níže podepsaní, podporujeme petici proti záměru na výstavbu retenční nádrže na Berounce v CHKO Křivoklátsko, podepsané dne 9.4.2016 petičním výborem ve složení: (1) JUDr. Ing. Petr Kučera, (2) JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., (3) Ing. arch. Eva Sommerová  a (4) JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.,  a tedy:

a) nesouhlasíme se záměrem na výstavbu retenční nádrže na řece Berounce v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Křivoklátsko;

b) nesouhlasíme ani s jakýmkoli jiným podobným záměrem na výstavbu přehrady, nádrže či jiného podobného vodního díla na řece Berounce, ať       již v CHKO Křivoklátsko, nebo kdekoli jinde na jejím horním nebo dolním toku, pokud by byl někým zvažován; a

c) žádáme v petici uvedené orgány a organizace, aby v mezích své působnosti na svých zasedáních, popřípadě prostřednictvím svých                       oprávněných představitelů

i) projednaly záměr uvedený výše v písm. a) a vyjádřily s ním nesouhlas,

ii) projednaly i možnost záměru uvedeného výše v písm. b) a vyjádřily s ním nesouhlas.

vice na www.prehradaberounka.cz

JUDr. Ing. Petr Kučera

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

Ing. arch. Eva Sommerová

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.


JUDr. Ing. Petr Kučera    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji JUDr. Ing. Petr Kučera, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...