Petice za zachování vily Johanna Nepomuka Krale v Prachaticích

My, níže podepsaní občané České republiky a dalších zemí, na základě práva petičního dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

prostřednictvím této petice žádáme

  1. o zachování domu č. p. 364 Nádražní ulice, Prachatice tzv. vila J. N. Krale

  2. o přehodnocení přeložky II/141 v úseku Prachatice – Těšovice vzhledem k současným dopravním, urbanisticko-architektonickým a environmentálním standardům a normám, vzhledem k aktuální dopravní situaci v Prachaticích a z ní vyplývajícím potřebám a vzhledem k investiční náročnosti případné realizace této stavby.

Vila Johanna Nepomuka Krale byla postavena v letech 1931 – 1932 na základě návrhu vídeňského Fritze Reichla pro majitele místního velkoobchodu s koloniálním zbožím. Dům patří mezi nejvýznamnější stavby moderní architektury v jižních Čechách. Díky vlivu Adolfa Loose se řadí k významným stavbám v kontextu střední Evropy. Vila J. N. Krale je zařazena v knize Slavné vily Jihočeského kraje a krajské pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích ji v lednu 2015 doporučilo k vyhlášení nemovitou kulturní památkou. Dům včetně jeho zahrady tvoří významnou urbanistickou a architektonickou dominantu v sídelní struktuře Prachatic.

Vila J. N. Krale v Nádražní ulici v Prachaticích je určena k demolici vzhledem k faktu, že na jejím místě má podle platného územního plánu vést silnice, přeložka II/141 v úseku Prachatice – Těšovice.

Přeložka II/141, respektive její úsek v Nádražní ulici, je projekt ze 70. let 20. století. Pro tento úsek platí územní rozhodnutí z roku 1997. Není však dořešen zbývající úsek Nádražní – Nebahovská ulice a tudíž projekt nesplňuje měřítka obchvatu. Dále není jasné, zda by přeložka, tak jak je navržena, mohla splňovat současné hygienické, urbanistické a také environmentální požadavky (zatrubnění potoka, protipovodňová opatření, odhlučnění, ...) a legislativně zakotvené normy. Dále není zjevný dopravní přínos přeložky. Statistiky sčítání dopravy totiž ukazují na zvýšenou a tedy problematickou hustotu provozu v Prachaticích v jiných místech, které by přeložka jen stěží řešila. Pro zlepšení dopravní situace na stávající silnici II/141 v úseku Prachatice – Těšovice, zejména před základní školou ve Vodňanské ulici, je potřeba prověřit i jiná opatření, jako je například zákaz průjezdu vozů těžké nákladní dopravy anebo přemostění. K dalším věcem k prozkoumání patří ekonomická náročnost případné stavby přeložky ve zmiňovaném úseku a to, zda by se její přínos vyrovnal investici do její stavby.

 

Petiční výbor ve složení:

Barbora Staňková, Poštovní 119, 38301 Prachatice

Kateřina Wagnerová, Pod Skalkou 279, 38301 Prachatice

Libor Staněk, Poštovní 119, 38301 Prachatice

 

Petiční výbor zastupuje Barbora Staňková, Poštovní 119, 38301 Prachatice.

 

Samozřejmě bude rádi, pokud podepíšete "papírovou petici". Ta je k mání v Prachaticích na těchto místech:
- přímo ve vile (v době konání akcí)
- obchůdek U Barborky
- čajovna U Hrušky
- farmářský obchod
- knihovna gymnázia (u pana Kadlece)


Barbora Staňková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Barbora Staňková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...