Nejoblíbenější petice v roce 2015 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Fifejdy bez zon!!!

Vážená paní starostko,   My, níže podepsaní, nesouhlasíme se zavedením parkovacích zón na sídlišti Fifejdy II., které významě ztížilo parkování a dopravní obsluhu na sídlišti a v jeho blízkém okolí. Toto opaření jednostranně zvýhodňuje jednu skupinu obyvatel a nenabízí žádnou alternativu všem osatním. Tím jste snižila prospěch společnosti jako celku. Bohužel se vám nepodařilo vyřešit příčinu problému. Tedy nedostatek parkovacích míst, který nastal s rozvojem dané lokality. Tento problém bez výst

Vytvořeno: 2015-10-08 Statistika

Zachraňme Zahrádku U Palce

Provizorní elektronická petice byla uzavřena. Podepisujte nyní, prosím, výhradně tištěné petiční archy. Přehled petičních míst a další informace na http://www.zachranmezahradku.cz/clanky/petice. Děkujeme! Máte rádi Zahrádku U Palce, chodíte si v létě s přáteli posedět do krásného prostředí pod Květnicí? Líbí se vám Den hudby a další koncerty konané v tomto prostředí? Pokud Vám záleží na zachování tohoto cenného kulturně-historického místa, podpořte iniciativu „Zachraňme Zahrádku U Palce“, a to p

Vytvořeno: 2015-04-26 Statistika

Občanská výzva pro Karla Schwarzenberga, aby přijal uprchlíky na svém panství na Orliku

Vážený pane Schwarzenbergu, my níže podepsaní apelujeme na Váš smysl pro humanitu, proklamovaný v řadě Vašich vyjádření v médiích a vyzýváme Vás, abyste přijímal uprchlíky na Vašich panstvích v jižních Čechách.

Vytvořeno: 2015-06-28 Statistika

Referendum o vystoupení ČR z EU

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičníma Smlouvě o fungování EU článku 227 Sběr podpisů pro vypsání celonárodního referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky a poslance Parlamentu ČR, aby na základně našich podpisů vypsali celonárodní referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.Svými podpisy sdělujeme svoji vůli vládě ČR a p

Vytvořeno: 2015-06-09 Statistika

Petice za zákaz hostování cirkusů s drezúrou divokých zvířat v Kroměříži

      My,níže podepsaní občané,žádáme zákaz hostování cirkusů,v pojízdných i stálých cirkusech a varieté na pozemcích města Kroměříže a jeho okolí. Žádáme tímto město Kroměříž aby následovalo další evropské kulturní města,které nepronajímají žádné veřejné pozemky jako stanoviště pro cirkusová zařízení s drezúrou divokých zvířat.   Odůvodnění: Drezúra divokých zvířat v cirkusech je týráním zvířat, která po nich vyžaduje zcela nepřirozené úkoly a je provázena krutým násilím při výcviku. Transportn

Vytvořeno: 2015-03-29 Statistika

Zvýšení minimální mzdy a důchodů

Petice Za zvýšení minimální mzdy a důchodů My občané České republiky žádáme, aby vláda, Poslanecká sněmovna a Senát okamžitě podnikli veškeré kroky vedoucí ke zvýšení minimálních příjmů občanů ČR, zejména minimální mzdy, životního minima a důchodů. Výše minimální mzdy a důchodů by měly být adekvátní českým cenám, které se pohybují na úrovni cen našich západních zahraničních sousedů, ale nejnižší příjmy českých občanů těmto cenám neodpovídají. Následně dochází k situacím, že rodiny nemají finanč

Vytvořeno: 2015-10-09 Statistika

Vyjádření důvěry libereckému dětskému sboru ZUŠ SEVERÁČEK

V Liberci dne 12. 12. 2015. Vyjádření důvěry libereckému dětskému sboru ZUŠ SEVERÁČEK a nesouhlas s udělením Ceny za odvahu 2015 Nadačním fondem proti korupci Janě Průškové Tímto veřejným psaním bychom chtěli vyjádřit plnou podporu libereckému dětskému sboru ZUŠ SEVERÁČEK, jeho sbormistryni Silvii Pálkové a Kruhu přátel Severáčku (dále jen KPS), jejichž společné práce si nesmírně vážíme. Píšeme jej jako bývalí členové sboru, rodiče dětí a přátelé, protože se nás dále zmíněná situace osobně dotýk

Vytvořeno: 2015-12-14 Statistika

nechceme zákaz poloautomatických zbraní

My, níže podepsaní občané České Republiky, žádáme vládu České Republiky, aby odmítla jakýkoliv diktát EU, týkající se zbraňové legislativyEvropská komise má v plánu nám, občanům České Republiky, zakázat legální nákup poloautomatických zbraní. Důvodem je prý možnost zneužití teroristy, ale já se ptám.... Měl někdo z teroristů v ruce legálně drženou zbraň ? Ne, neměl, všichni měli automatické, neregistrované zbraně. Pořídit si plně automatickou zbraň legálně je i pro člověka se zbrojním průkazem k

Vytvořeno: 2015-11-21 Statistika

Petice za „Zrušení definitivy soudců ČR“

České soudnictví je v hluboké krizi, soudce, kteří mají definitivu až do 70 let věku, nic nemotivuje k sebevzdělání, a bohužel ani k dodržování judikatury Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího soudu (NS). Nezávislost soudců  rozhodovat  podle „vlastního právního názoru“ se zvrhla v nezávislost soudců  na zákonech a - bohužel - v masové a zcela beztrestné zneužívání svěřených pravomocí. To proto jsou ÚS a NS zahlceny stížnostmi a dovoláními - a proto je délka soudních řízení nepřiměřeně dlouhá. Mnohá

Vytvořeno: 2015-01-10 Statistika

Podporuji tradiční čínskou medicínu v ČR

Tuto petici sestavila dne 3.12.2012 Komora tradiční čínské medicíny, IČ: 22907084, sídlem: Vyšehradská 27, 128 00 Praha 2, tel:  +420 220 199301, jednající prezidentem komory MUDr. Jiřím Bílkem Adresát: Prezident ČR, Senát ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   Text petice: My, níže podepsaní, prohlašujeme, že považujeme tradiční čínskou medicínu za obor, který je pro kvalitu našeho života všeobecně prospěšný. Žádáme, aby v

Vytvořeno: 2013-09-02 Statistika