Nejoblíbenější petice v roce 2015 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Fifejdy bez zon!!!

Vážená paní starostko,   My, níže podepsaní, nesouhlasíme se zavedením parkovacích zón na sídlišti Fifejdy II., které významě ztížilo parkování a dopravní obsluhu na sídlišti a v jeho blízkém okolí. Toto opaření jednostranně zvýhodňuje jednu skupinu obyvatel a nenabízí žádnou alternativu všem osatním. Tím jste snižila prospěch společnosti jako celku. Bohužel se vám nepodařilo vyřešit příčinu problému. Tedy nedostatek parkovacích míst, který nastal s rozvojem dané lokality. Tento problém bez výst

Vytvořeno: 2015-10-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 284 269
2015 280 265

Zachraňme Zahrádku U Palce

Provizorní elektronická petice byla uzavřena. Podepisujte nyní, prosím, výhradně tištěné petiční archy. Přehled petičních míst a další informace na http://www.zachranmezahradku.cz/clanky/petice. Děkujeme! Máte rádi Zahrádku U Palce, chodíte si v létě s přáteli posedět do krásného prostředí pod Květnicí? Líbí se vám Den hudby a další koncerty konané v tomto prostředí? Pokud Vám záleží na zachování tohoto cenného kulturně-historického místa, podpořte iniciativu „Zachraňme Zahrádku U Palce“, a to p

Vytvořeno: 2015-04-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 277 267
2015 277 267

Občanská výzva pro Karla Schwarzenberga, aby přijal uprchlíky na svém panství na Orliku

Vážený pane Schwarzenbergu, my níže podepsaní apelujeme na Váš smysl pro humanitu, proklamovaný v řadě Vašich vyjádření v médiích a vyzýváme Vás, abyste přijímal uprchlíky na Vašich panstvích v jižních Čechách.

Vytvořeno: 2015-06-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 437 419
2015 273 264

Referendum o vystoupení ČR z EU

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičníma Smlouvě o fungování EU článku 227 Sběr podpisů pro vypsání celonárodního referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky a poslance Parlamentu ČR, aby na základně našich podpisů vypsali celonárodní referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.Svými podpisy sdělujeme svoji vůli vládě ČR a p

Vytvořeno: 2015-06-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 341 334
2015 272 268

Petice za zákaz hostování cirkusů s drezúrou divokých zvířat v Kroměříži

      My,níže podepsaní občané,žádáme zákaz hostování cirkusů,v pojízdných i stálých cirkusech a varieté na pozemcích města Kroměříže a jeho okolí. Žádáme tímto město Kroměříž aby následovalo další evropské kulturní města,které nepronajímají žádné veřejné pozemky jako stanoviště pro cirkusová zařízení s drezúrou divokých zvířat.   Odůvodnění: Drezúra divokých zvířat v cirkusech je týráním zvířat, která po nich vyžaduje zcela nepřirozené úkoly a je provázena krutým násilím při výcviku. Transportn

Vytvořeno: 2015-03-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 309 297
2015 267 255

Zvýšení minimální mzdy a důchodů

Petice Za zvýšení minimální mzdy a důchodů My občané České republiky žádáme, aby vláda, Poslanecká sněmovna a Senát okamžitě podnikli veškeré kroky vedoucí ke zvýšení minimálních příjmů občanů ČR, zejména minimální mzdy, životního minima a důchodů. Výše minimální mzdy a důchodů by měly být adekvátní českým cenám, které se pohybují na úrovni cen našich západních zahraničních sousedů, ale nejnižší příjmy českých občanů těmto cenám neodpovídají. Následně dochází k situacím, že rodiny nemají finanč

Vytvořeno: 2015-10-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 276 270
2015 266 260

Vyjádření důvěry libereckému dětskému sboru ZUŠ SEVERÁČEK

V Liberci dne 12. 12. 2015. Vyjádření důvěry libereckému dětskému sboru ZUŠ SEVERÁČEK a nesouhlas s udělením Ceny za odvahu 2015 Nadačním fondem proti korupci Janě Průškové Tímto veřejným psaním bychom chtěli vyjádřit plnou podporu libereckému dětskému sboru ZUŠ SEVERÁČEK, jeho sbormistryni Silvii Pálkové a Kruhu přátel Severáčku (dále jen KPS), jejichž společné práce si nesmírně vážíme. Píšeme jej jako bývalí členové sboru, rodiče dětí a přátelé, protože se nás dále zmíněná situace osobně dotýk

Vytvořeno: 2015-12-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 263 257
2015 263 257

nechceme zákaz poloautomatických zbraní

My, níže podepsaní občané České Republiky, žádáme vládu České Republiky, aby odmítla jakýkoliv diktát EU, týkající se zbraňové legislativyEvropská komise má v plánu nám, občanům České Republiky, zakázat legální nákup poloautomatických zbraní. Důvodem je prý možnost zneužití teroristy, ale já se ptám.... Měl někdo z teroristů v ruce legálně drženou zbraň ? Ne, neměl, všichni měli automatické, neregistrované zbraně. Pořídit si plně automatickou zbraň legálně je i pro člověka se zbrojním průkazem k

Vytvořeno: 2015-11-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 612 604
2015 259 254

Petice za „Zrušení definitivy soudců ČR“

České soudnictví je v hluboké krizi, soudce, kteří mají definitivu až do 70 let věku, nic nemotivuje k sebevzdělání, a bohužel ani k dodržování judikatury Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího soudu (NS). Nezávislost soudců  rozhodovat  podle „vlastního právního názoru“ se zvrhla v nezávislost soudců  na zákonech a - bohužel - v masové a zcela beztrestné zneužívání svěřených pravomocí. To proto jsou ÚS a NS zahlceny stížnostmi a dovoláními - a proto je délka soudních řízení nepřiměřeně dlouhá. Mnohá

Vytvořeno: 2015-01-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 262 249
2015 258 245

Podporuji tradiční čínskou medicínu v ČR

Tuto petici sestavila dne 3.12.2012 Komora tradiční čínské medicíny, IČ: 22907084, sídlem: Vyšehradská 27, 128 00 Praha 2, tel:  +420 220 199301, jednající prezidentem komory MUDr. Jiřím Bílkem Adresát: Prezident ČR, Senát ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   Text petice: My, níže podepsaní, prohlašujeme, že považujeme tradiční čínskou medicínu za obor, který je pro kvalitu našeho života všeobecně prospěšný. Žádáme, aby v

Vytvořeno: 2013-09-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1295 1205
2015 256 236