BALABENKA

Prohlédněte si obrázky

My, občané, kteří jsme připojili své podpisy k této petici, žádáme reprezentaci Městské části Praha 9, aby se zapojila do diskuse s občany a zejména obyvateli okolí Náměstí Na Balabence, kde je v současnosti realizován projekt financovaný prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Již nyní je zřejmé, že způsob vedení prací na projektu a organizace práce neúměrně zatěžují obyvatele okolí, a již nyní jsou zřejmé negativní dopady na životní prostředí. Jsme přesvědčeni, že finanční prostředky jsou vynakládány neúčelně a že za astronomické částky nám jsou vnucována řešení, která nechceme, nepotřebujeme nebo která nám dokonce vadí a protestujeme proti nim. Máme odůvodněné obavy, že výsledkem bude zhoršení životních podmínek obyvatel přilehlých domů. Obáváme se, že dojde ke zhoršení bezpečnosti. Bojíme se zdravotních a hygienických dopadů narychlo a chaoticky přijímaných rozhodnutí. Ještě 24.4. nebyl zástupce městské části  na kontrolním dnu schopen odpovědět na otázky občanů ohledně dopravního řešení a k tomuto datu nebylo zveřejněno dispoziční řešení projektu.

Žádáme úřad Městské části Praha 9, aby se postavil za naše zájmy a začal je hájit. Žádáme otevření veřejné debaty o projektu a důkladnou revizi cílů projektu tak, aby vyhovovaly potřebám a požadavkům obyvatel Náměstí Na Balabence a blízkého okolí.

 

 


Rudolf Břichnáč    Kontaktujte autora petice