Vraťme Cimrmana národu

Mgr. Daniel Herman, ministr
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1


V Praze dne 11. 11. 2015, v 11:11:11 hod.

 

„Vraťme Cimrmana národu!“

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Petiční výbor zastupuje Filip Smoljak, nám. Jiřího z Poděbrad 1382/2, Praha 2, PSČ 120 00

 

Vážený pane ministře,

před více než patnácti lety byl přijat nový autorský zákon. Před více než 100 lety možná zemřel jeden z nejgeniálnějších českých autorů, Jára Cimrman. To nevíme zcela jistě. Ale zcela prokazatelně tento autor nežije již více než 70 let a vždy si přál věnovat své dílo českému národu. Jak je tedy možné, že z užití jeho díla dodnes plynou některým lidem odměny, tzv. tantiémy?

Zajisté chápete, že se jedná o určitou nadsázku, kterou v případě Járy Cimrmana vždy provázel osobitý humor jeho skutečných tvůrců Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Pokud se ale podíváme do stávající podoby autorského zákona, pak nás humor rychle přejde.

Domníváme se, že je nehodno našeho národního velikána, aby čeští autoři byli svázáni byrokratickými okovy ve stylu Rakouska-Uherska tak dlouho od své smrti. A ten, kdo se těchto sešněrovaných majetkových autorských práv chce vzdát, naráží jen na samé překážky. Proto vážně a bez legrace požadujeme v souvislosti s chystanou novelou autorského zákona následující:

POŽADAVEK 1 - Aby novela autorského zákona dala autorům, kteří si své dílo přejí dát k dispozici ke svobodnému šíření, možnost se majetkového autorského práva vzdát ještě za života autora, případně ze závěti, a aby tak mohli učinit jednoduše, bez nutnosti konzultovat s právníky.

POŽADAVEK 2 - Aby byl zrušen poplatek z prodeje nosiče a kopírovacího stroje, nebo byl využit namísto podpory podnikání s kulturními statky výhradně k podpoře rozvíjení nové tvorby a jejího svobodného šíření.

POŽADAVEK 3 - Aby byl autorský zákon spravedlivý pro všechny aktéry sdělování díla veřejnosti a aby byl celkově výrazně zjednodušen a zpřehledněn tak, že bude běžně sruzumitelný.

Vážený pane ministře, žádáme vás, abyste se zasadil o tyto rozumné změny autorského zákona, aby Jára Cimrman nemusel o naší zemi hovořit jako o „prohnilé česko-autorské monarchii“ a česká společnost byla šestadvacet let od pádu komunismu zase o trochu svobodnější.

Na vědomí: Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR

 

Petiční výbor ve složení:

Filip Smoljak, nám. Jiřího z Poděbrad 1382/2, Praha 2, PSČ 120 00

Jan Kroupa, Vítkova 197/11, Praha 8, PSČ 186 00

Pavlína Strejčková, Zípecká 749/2, Brandýs nad Labem-St. Boleslav, PSČ 250 01


Filip Smoljak    Kontaktujte autora petice