Petice za zastavení exekuční genocidy

My níže podepsaní občané touto peticí žádáme všechny zvolené zákonodárce, tedy prezidenta, vládu, parlament a senát o okamžité řešení nelidských exekucí prováděných na území České republiky.

 

Žádáme o tyto okamžité změny napravující tuto genocidu páchanou soukromými exekutory a posvěcenou špatnými zlobbovanými zákony:

 

- zrušení institutu doručení fikcí tak, aby nebylo rozhodováno o exekucích bez přítomnosti dlužníka

- razantní snížení úročení dluhů a určení maximální délky tohoto úročení tak, aby se v určité fázi dluhy nestaly nesplatitelnými

- okamžitý zákaz mobiliárních exekucí u nemajetných dlužníků

- po vzoru trestných činů včetně vraždy okamžitě uzákonit promlčecí dobu u exekucí tak, aby ty nevymožitelné nebyly doživotně úročeny bez vidiny výsledku

- okamžité zavedení zákazu exekutorům provádět mobiliární exekuci tam, kde již byla provedena jiným exekutorem

- okamžitou povinnost zastavovat exekuce pro nemajetnost u prokazatelně nemajetných dlužníků

- razantně rozšířit okruh nezabavitelných věcí spadajících do běžného vybavení domácnosti. Je rok 2015 a dlužník mimo jiné k získání práce potřebuje počítač, také s ohledem na uprchlickou krizi musí mít k dispozici televizor ke sledování vývoje událostí a následné reakci

- okamžité přidělení vícečetných exekucí jedinému exekutorovi, kterému se přizná jediná odměna za práci

- okamžité zavedení minimální částky vymáhatelné soudně a exekučně tak, aby nevznikaly extrémní dluhy pro pohledávky v řádech deseti sto, či tisícikorun

 

S ohledem na množství exekucí pro drobné pohledávky navýšené o stovky a tisíce procent dochází k tomu, že běžný občan je nucen pro zajištění obživy rodiny pracovat na černo a dochází tím i k nižším příjmům státu, žádáme, aby byla okamžité vyhlášena DLUHOVÁ AMNESTIE tak, aby byly zastaveny veškeré neúměrně dlouho vedené exekuce, všechny překoupené a na základě rozhodce posvěcené exekuce, u ostatních zrušeno úročení a náklady advokátů a exekutorů a na zbylé pohledávky aby byla povinnost exekutora sjednat takový splátkový kalendář, který odpovídá příjmu dlužníka.

 

Současně žádáme o prošetření vzniku exekučního systému v současné podobě, obvinění a potrestání viníků, tedy lobbistů, politiků, právníků a soudců a v neposlední řadě potrestání těch exekutorů, kterým doposud bylo pouze vytýkáno jejich nelidské chování.

 

Petici dne 16.9.2015 sepsal Ján Brezáni, bytem nám.Republiky 956, Uherské Hradiště 68601


Ján Brezáni    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ján Brezáni, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...