Nejoblíbenější petice v roce 2014 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zachraňte Kociánku

Zachraňte Kociánku dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané České republiky, vzhledem k dosavadní neúspěšnosti jednání, které vedeme v dané věci už více než rok, prostřednictvím této petice žádáme MPSV, coby zřizovatele Centra Kociánka v Brně, o odvolání Mgr. Tomáše Komárka z funkce ředitele CK a jeho zástupkyně Bc. Andrei Křepelové, pro jejich donebevolající nekompetentnost a zcela zjevnou snahu o likvidaci Centra Kociánka p

Vytvořeno: 2014-08-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 919 910
2014 912 903

Petice za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu Vrbětic

PETICE OBČANŮ  Za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých  vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice    Vážená paní starostko Vlachovic a starostové okolních měst a obcí  Vážené současné i budoucí zastupitelstvo obce Vlachovice a Vrbětice  Vážená bezpečnostní rado Zlínského kraje  Vážené Ministerstvo obrany ČR  Výbuch muničního skladu, ke kterému došlo dne 16. 10. 2014, nemá obdobu v novodobé historii  Česke republiky. Jednalo se o explozi mimořádného rozsah

Vytvořeno: 2014-11-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 931 924
2014 911 904

Stop těžbě zlata

PETICE dle čl.18Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním Občané Chotilska, regionu střední Vltavy a okolí, tímto žádají Ministerstvo životního prostředí o zamítnutížádosti o povolení pro průzkum výhradních ložisek zlata Mokrsko, Mokrsko – východ a Prostřední Lhota-Čelina firmě Astur Bohemia s.r.o. Vzhledemk dostupným informacím o zahájení řízení – stanovení průzkumného území Mokrsko - odmítáme jakékoliv aktivity, které by mohly vést k povrchové těžbě zlata z důvod

Vytvořeno: 2013-11-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3896 3846
2014 893 886

PETICE PRO ZRUŠENÍ CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ, PROTOŽE NYNÍ TO JE MOŽNÉ

Bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová dala v televizi návod, jak zrušit církevní restituce Zákon o církevních restitucích by ještě šlo zrušit. Podle JUDr. Wagnerové totiž tento zákon Ústavní soud přezkoumával v době, kdy nebyly známy všechny okolnosti procesu vzniku této právní normy. Wagnerová uvedla, že by možná stálo za to zopakovat návrh na zrušení zákona o církevních restitucích k Ústavnímu soudu. Tento návrh by se soustředil na nepravosti v procesu přijímání tohoto zákona.   http://www.

Vytvořeno: 2014-01-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1092 1073
2014 892 879

pelta-ven

Petice za odvolání mafiánského hrobaře našeho fotbalu Miroslava Pelty! Více viz oznámení..

Vytvořeno: 2013-12-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 905 888
2014 879 862

Petice za podporu p. presidenta. M. Zemana

My níže podepsaní podporujeme pana prezidenta, neboť nazývá věci pravými jmény

Vytvořeno: 2014-11-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 893 875
2014 877 859

Odvolání prezidenta ČR Miloše Zemana

K výročí 28. října vzniku samostatného státu, vyzýváme poslance a senátory o ústavní odvolání Miloše Zemana z funkce prezidenta ČR, dle zákona 71/2012 Sb. kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a to dle čl. 65 odstavec 2, pro porušení demokratického řádu republiky.

Vytvořeno: 2013-10-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1019 1003
2014 856 844

Petice za výuku mravní výchovy

Tato petice má požehnání otce kardinála Dominika Duky http://www.eva-capova.ic.cz/pozehnani.jpg Vážený pane ministře, Dovolujeme si Vás oslovit jménem rodičů, kterých děti navštěvují nebo budou navštěvovat povinnou školní docházku. Každý občan této republiky má právo, ale i povinnost vzdělávat se a tím získávat vědomosti potřebné k výkonu povolání a zařazení se do chodu společnosti k jejímu blahu a prospěchu. Uvědomujeme si, že absence důrazu na mravní hodnoty přináší našemu státu skličující ovo

Vytvořeno: 2013-11-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 914 907
2014 841 835

Petice na podporu ředitelky SZŠ v Praze dr. Ivanky Kohoutové

Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10 Škola rodinného typu v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Ředitelka: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. Zřizovatel: Hlavní město Praha http://www.szs-ruska.cz/   My níže podepsaní občané plně podporujeme ředitelku PhDr. Ivanku Kohoutovou, Ph.D., Neupíráme žádnému člověku základní lidská práva, stejně tak jako neupíráme právo každého člověka bránit se, jsou-li jeho práva ohrožena právem jiného. Pokud je někdo dočasným hostem v na

Vytvořeno: 2014-08-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1952 1897
2014 823 794

NE dostavbě Temelína (nebo Dukovan) ruskou firmou

My, občané České republiky, kteří sdílíme historickou zkušenost okupace naší země dvěma velmocemi a mocensko-hospodářského zneužívání závislého postavení našeho státu, vyzýváme Českou vládu aby zamezila prohlubování závislosti České republiky na Rusku. Činíme tak v době, kdy se Rusko dopouští útlaku vůči samostatnému státu Ukrajina, čímž se Rusko  projevuje jako krajně nedůvěryhodný partner, hrubě porušující mezinárodní závazky.   Proto žádáme Českou vládu, aby nedopustila zadání zakázky na dos

Vytvořeno: 2014-03-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 836 820
2014 820 805