Zachraňme Směrník v Havířově

Nesouhlasíme se záměrem Magistrátu města Havířova zbořit betonovou plastiku Směrník od akademického sochaře Václava Uruby, stojící od konce 60. let 20. stol. v předprostoru havířovského nádraží. Budova nádraží v bruselském stylu od architekta Josefa Hrejsemnou byla před demolicí uchráněna, avšak soše, která je jejím samozřejmým prvkem, hrozí nadále zánik. Jde přitom o významný doklad brutalistního stylu, který se u nás začal prosazovat v době politického uvolňování ve 2. polovině 60. let.

Směrník je klíčovým artefaktem v rámci Urubova díla, sochařské výzdoby města Havířova i brutalismu v našem regionu obecně. Nese všechny podstatné prvky tohoto stylu i autorova osobitého přístupu k monumentální plastice (železobetonová konstrukce; přiznání materiálu a postupu výroby v podobě stop po bednění na povrchu sochy, což působí syrovým dojmem; dynamické rozvlnění dodávající plastice hravost a přibližující objekt směrníku lidské figuře; přetížení horní části sochy oproti subtilnímu soklu ad.).

Odmítáme zboření této umělecky zdařilé, velmi kvalitní sochy a požadujeme její ponechání na stávajícím místě či v těsné blízkosti nádražní haly. Je-li socha poškozena, měla by být opravena, aby se předešlo její další devastaci i ohrožení veřejnosti. Pokud by nebylo možno odstranit závady restaurátorským zásahem, měla by být plastika přenesena do depozitáře a nahrazena přesnou replikou.

 


Jakub Ivánek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jakub Ivánek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.