Petice proti přestavbě parku Generála Lázaro Cárdenase

My, níže podepsaní občané Prahy 6, důrazně protestujeme proti tzv. revitalizaci parku Generála Lázaro Cárdenase v podobě, která byla představena stávajícím vedením MČ Praha 6.

  • Odmítáme vykácení 67 vzrostlých stromů a všech keřů.
  • Odmítáme výstavbu 3 samostatných bazénů s vodními atrakcemi.
  • Odmítáme přetvoření dispozice parku (nová lomená cesta 410 m přes celou délku parku, přehuštěnost soch, poutačů či infopanelů, přebytečné osvětlení apod.).

Park je jedinečný ve stávající podobě volně přístupné zeleně, přírodních travnatých ploch, množstvím vzrostlých stromů i keřů. Soustava bazénů, vodotrysky v dlažbě apod. znamenají mj. uložení inženýrských sítí, čili další škodlivé zásahy do kořenových systémů stromů. Zásadně nesouhlasíme s investicí desítek miliónů do "revitalizace" (nehledě na následnou údržbu), která není v této podobě ani potřebná a ani vítána místními obyvateli. Ti park totiž denodenně užívají, nikoli plánovači megalomanských přestaveb, které pouze polykají peníze, potřebné jinde.

  • Žádáme zrušení stávajících plánů na tzv. revitalizaci.
  • Žádáme, aby změny, týkající se případných úprav parku, byly v dostatečném předstihu představeny zejména místním občanům.

Podrobněji o "revitalizaci" zde: http://www.praha6ztracitvar.cz/clanky/20-milionu-do-parku-generala-cardenase-potrebujeme-radnicni-megalomanii

Za petiční výbor:

Petr Voráček (voracek.petr@seznam.cz)

Lucie Váchová (lucie_vachova@centrum.cz)


Lucie Váchová    Kontaktujte autora petice