Nejnovější petice

STOP TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

 VÁŽNĚ S TÍMHLE SOUHLASÍTE??? NELIDSKÝ PŘÍSTUP K NÁM STUDENTŮM A ŽÁKŮM JE HNUSNÝ. PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ 3×TÝDNĚ. MYSLÍ TO VÁŽNĚ? TOTO JE OFICIÁLNÍ PLÁN MŠMT. 2×ANTIGENNÍ TESTY + NOVINKA, KTEROU NIKDO NEŘEKNE A TO PCR TESTY 1×TÝDNĚ!!! POKUD SOUHLASÍŠ S TÍM, ŽE BY SE NEMĚLO TESTOVAT PODEPIŠ

Vytvořeno: 2021-03-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 81 80

Petice za pořádání svateb v neomezeném počtu (možnost testování svatebčanů)

SVATBA je pro mnohé jedním z nejdůležitějších okamžiků v životě. Již druhým rokem se různě přesouvá a stojí to spoustu nervů, peněz a času. Každý má právo mít na svatbě všechny, které má rád. Uvažuje-li se o testování na kulturní a sportovní akce a testuje se ve firmách, měla by být i možnost otestovat své svatebčany. 

Vytvořeno: 2021-03-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1085 1075

Žádám o okamžitou demisi vlády a úhradu škod jež způsobila

                      Vláda ČR 1.PORUŠUJE  Ústavu ČR 2.NERESPEKTUJE PRÁVO SVOBODNĚ ROZHODOVAT. Jak psychicky tak existenčně  nutí lid podřídit  se jejich  vůli. 3.NIČÍ ZVOLENÝM OPATŘENÍM EKONOMIKU ČR 4.LIKVIDUJE MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE5.NEJEDNÁ V ZAJMU ČR   Jedná ve vlastním zájmu a v zájmu nadnárodních                      korporací6.MANIPULUJE Z FAKTY a tímto se snaží prosadit svou vůli 7.LID - SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE KLAME A                                 DISKRIMINUJE8.VYUŽÍVÁ SVÁ OPATŘENÍ K

Vytvořeno: 2021-03-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12

Otevřený dopis zastupitelům MČ Praha 22

  Vážení zastupitelé,   dne 24. 3. 2021 bylo na 2. jednání Zastupitelstva městské části Praha 22 rozhodnuto o odvolání starosty Vojtěcha Zelenky, což podle našeho názoru proběhlo bez řádného zdůvodnění. Tajné hlasování o této zásadní věci v nás vyvolává řadu otázek a působí nedůvěryhodně.   My, níže podepsaní občané Prahy 22, proto nesouhlasíme s odvoláním pana Vojtěcha Zelenky z funkce starosty a vyslovujeme mu naši podporu pro znovuzvolení.   Za organizační tým Zuzana Straková Kristýna Bůžková

Vytvořeno: 2021-03-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 363 363

Petice proti rozšíření klecanského kamenolomu směrem k obci

My, níže podepsaní občané Klecan a okolí, protestujeme proti záměru rozšířit stávající kamenolom směrem k naší obci. Nesouhlasíme s ním proto, že záměr negativním způsobem ovlivní životní prostředí v místě, v němž žijeme. Lom se má rozšířit cca o třetinu a to do bezprostřední blízkosti naší obce. Tím razantně stoupne počet lidí, na jejichž životy bude mít těžba v kamenolomu dopad. V první řadě jde o otřesy při odstřelech, při nichž se naše domy chvějí už dnes. Někteří z obyvatel je mají přímo na

Vytvořeno: 2021-03-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 497 495

Prkno na stream!!

Petice aby byl založena odměna na stream (5 minut prkno)

Vytvořeno: 2021-03-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5

„PETICE PRO OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ“

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod.„PETICE PRO OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ“My, níže podepsaní občané, vedeni obavou o svoji bezpečnost, a život v případě útoku proti osobě a majetku, žádáme Parlament České republiky, aby neprodleně učinil právní kroky, které by změnily, zmíněný zákon, § 29 – Nutná obrana: Trestní zákoník – 40/2009 Sb. Protože vztah nutné obrany k oprávněnému použití zbraně není v současné době uspokojivě vyřešen. Napadená osoba nemá šanci v době napadení ihned rozpo

Vytvořeno: 2021-03-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 49 49

PROTI ZAVEDENÍ COVIDPASSU EU, KTERÝ DISKRIMINUJE NEOČKOVANÉ OBČANY

My, níže podepsaní občané, na základě svého práva vyplývajícího z Ústavy a z článku 18 Listiny základních práv a svobod, žádáme vládu České republiky:  1) zajistit, aby orgány státní správy nediskriminovaly občany České republiky, kteří nejsou držiteli COVIDPASSu EU nebo očkováni, a aby k podobnému nediskriminačnímu postupu vyzvaly i orgány územní, profesní i zájmové samosprávy, 2) zajistit, aby fyzické osoby, OSVČ, zaměstnanci, příjemci sociálních dávek, osoby, jimž je vyplácen vdovský, vdoveck

Vytvořeno: 2021-03-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8849 8594

Nesouhlas s plánem výstavby silniční trasy „Varianta Dubá 1“ dle vyhledávací studie akce „1/9 Liběchov – Dubá, přeložka“

My, níže podepsaní občané obce Tuhaň, majitelé zdejších nemovitostí, návštěvníci obce a jejího okolí, CHKO Kokořínska – Máchův kraj a občané ČR nesouhlasíme s variantou vedení silniční trasy „Varianta Dubá 1“ plánované přeložky silnice „1/9 Liběchov – Dubá, přeložka“, jež byla zpracována na objednávku ŘSD ČR společností PUDIS a.s. v lednu 2021, přes území obce Tuhaň, a to její katastrální území Tuhaň u Dubé (771295) a Pavličky (771287). Tímto se obracíme na obecní zastupitelstvo se žádostí o akt

Vytvořeno: 2021-03-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 315 312

Konec Míchačů v Čechách

Pokud věříš že míchání krupicové kaše je hřích, tak podpoř naší věc 

Vytvořeno: 2021-03-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5