Nejnovější petice

Petice proti zbourání architektonicky hodnotné vily továrníka Jandery č.p. 312 v Lukesově ulici (objekt bývalého DDM) v Ústí nad Orlicí

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s demolicí architektonicky hodnotné vily TOVÁRNÍKA JANDERY čp. 312 V LUKESOVĚ ULICI (objekt bývalého DDM) v Ústí nad Orlicí.                                                                                          Význam architektonického díla Dům je na první pohled historicko-architektonicky hodnotný. Řadí se k architektuře předválečné moderny. V rámci městské zástavby jde v každém případě o významný prvek s výrazným kulturně-historickým kontextem. Předmětná vi

1004 Vytvořeno: 2021-12-26 Statistika

Zastavení developerského projektu v přírodním parku Jistebnická vrchovina

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů   PETICE za zastavení developerského projektu na pozemcích č. 410/12, č. 601/3 u osady Alenina Lhota, část obce Jistebnice, katastrální území Cunkov s cílem zachování původní krajiny v přírodním parku Jistebnická vrchovina.   My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme zastavení developerského projektu společnosti Golf Čertovo břemeno s.r.o., IČO: 26047667; vý

659 Vytvořeno: 2021-12-25 Statistika

Doživotní vyhnanství antivaxerů do Ruské federace

Svým podpisem požaduji po vládě České republiky doživotní odsunutí antivaxerů do Ruské federace. O tom kdo je antivaxer, rozhodne speciální komise zřízená předsedou vlády na základě údajů ze zdravotní dokumentace, svědectví spoluobčanů, elektronické stopě na sociálních sítích a elektronické a telefonické komunikaci. K následnému přesunu do exilu dojde bezodkladně a důsledně. S tímto aktem bude též spojena doživotní ztráta občanství a všech práv daných zákony České republiky.   Karol Málková, obč

12 Vytvořeno: 2021-12-23 Statistika

Petice na podporu prap. Patrik Parči

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice uvádíme a sdělujeme, že jakékoliv jednání našeho souseda a známého Patrika Parčiho, které je mu kladeno za vinu v souvislosti s jeho bývalou manželkou, nemá, a ani nemělo vliv na jakékoliv naše úsudky a pochybnosti vůči morální a profesní integritě jeho osoby a jeho výkonu služby v rámci Policie České republiky. Jeho setrvání ve službě by v nás v žádném případě nevzbudilo obavy o kvalitní a profesionální výkon služby při plnění jeho služební

138 Vytvořeno: 2021-12-22 Statistika

PETICE ZA ZRUŠENÍ POVINNÝCH TELEVIZNÍCH A ROZHLASOVÝCH POPLATKŮ

„My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyjadřujeme nesouhlas se zákonem uloženou povinností placení rozhlasového a televizního poplatku, a žádáme, aby byla tato povinnost zrušena. Domníváme se, že základem kvalitních služeb je možnost svobodné volby a s tím související zdravé konkurenční prostředí, ze kterého by Český rozhlas a Česká televize neměly být vyjmuty." Rozumné stížnosti k ČT již byly odeslány, zkoušíme se

2836 Vytvořeno: 2021-12-22 Statistika

Vánoční výzva politikům k situaci na polsko-běloruské hranici

Vánoční výzva k zahájení jednání o pomoci utečencům na polsko-běloruské hranici  ministru zahraničních věcí Janu Lipavskému a dalším politikům   Praha 21. prosince 2021  Vážený pane ministře, při nástupu do funkce jste vyjádřil odhodlání zahrnout do české zahraniční politiky obranu lidských práv. Také vládní koalice jako celek se výslovně přihlásila k zahraničněpolitické tradici Václava Havla. Obracíme se proto na Vás s výzvou k pomoci lidem, kteří se na polsko-běloruské hranici ocitli v neřešit

105 Vytvořeno: 2021-12-22 Statistika

Za obnovení Královské kaple v Brně

My, níže podepsaní občané, žádáme Statutární město Brno o obnovu Královské kaple, která historicky stála v lokalitě dnešního Dominikánského náměstí. Brno je městem významných kulturních a duchovních památek. Nestává se často, aby historická stavba byla po částech dochována tak, jako kdysi stojící Královská kaple. Díky úžasné zachovalosti této památky v demontovaném stavu má město Brno unikátní šanci dát prostor její obnově. Byl by to počin unikátní a pro město Brno zásadní nejen z hlediska tuzem

26 Vytvořeno: 2021-12-21 Statistika

Hasičská petice za zrušení povinného očkování příslušníků bezpečnostních sborů

Hasičská petice za zrušení povinného očkování příslušníků bezpečnostních sborů podle vyhlášky č. 466 / 2021 Sb. ze dne 7. 12. 2021 Vážený pane ministře, dne 7. 12. 2021 prosadil ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch vyhlášku o povinném očkování proti nemoci covid-19 zahrnující mimo jiné i příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky. Chtěli bychom touto peticí vyslovit nesouhlas s povinným očkováním a požádat Vás o zrušení této vyhlášky z následujících důvodů: §  Povinné očková

1327 Vytvořeno: 2021-12-21 Statistika

Petice za zkrácení lhůty a zrušení věkové hranice pro podání posilujících dávek vakcín proti covidu-19

Vážený pane ministře,  počátkem prosince 2021 Evropská léková agentura oznámila, že vzhledem k "extrémně znepokojivým číslům" nakažených v regionu považuje za smysluplné podávat posilující dávku vakcín (tzv. booster) proti onemocnění covid-19 již po 3 měsících od uplynutí podání druhé dávky.  Velké procento očkovaných občanů České republiky absolvovalo druhou dávku vakcíny v období před 4-6 měsíci. Mnozí z nich by se velmi rádi zachovali zodpovědně vůči sobě a svému okolí a nechali si booster ap

264 Vytvořeno: 2021-12-21 Statistika

Petice proti vánočním nákupům a silvestrovským večírkům: Nařiďme si opatrnost sami!

Tato petice je určena nám všem, spoluobčanům, které máme i nemám rádi, se kterými souhlasíme i nesouhlasíme, které vyhledáváme a které nevyhledáváme. Prostě všem lidem, kteří zde žijí, a kteří již dva roky žijí v zlém stínu něčeho, čemu jsme si odvykli: Pandemie. Pátá vlna koronaviru kmene jménem omikron nevznikla ničí chybou. Snad v myši vymutoval nový kmen viru,který nás zase jako vloni zle ohrožuje všechny. Od Adama po Zuzanu. Epidemie nemá viníka. Přišla do našeho globalizovaného světa, jako

18 Vytvořeno: 2021-12-20 Statistika