Nejnovější petice

Tartanové závodiště pro Milevsko

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl antukový povrch závodiště na letním stadionu v Milevsku nahrazen tartanovým povrchem. Antukový ovál i doskočiště již dávno nevyhovují potřebám dnešních sportovců, což ostatně dokazuje i to, že tartanová sportoviště vyrostla už nejen ve velkých městech, ale i v našem nejbližším okolí. Je velkou škodou i ostudou Milevska, jako města s bohatou atletickou minulostí i silným oddílovým zázemím, že takové sportoviště stále ještě nem

137 Vytvořeno: 2022-05-10 Statistika

Petice proti výstavbě přeložky silnice II/137 v úseku Tesco-Slapy

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s výstavbou přeložky silnice II/137 v úseku Tesco-Slapy a to z následujících důvodů: Deklarovaný přínos v podobě snížení dopravní zátěže v Táboře je přinejmenším sporný Stavba obchvatu nevratně zničí 22 hektarů kvalitní orné půdy, ze které by bylo možné každý rok sklidit 150 tun obilí Stavba obchvatu zhyzdí krásný kout přírody v docházkové vzdálenosti od města a znemožní jeho využití pro rekreaci obyvatel města Ušetříme miliardu korun

140 Vytvořeno: 2022-05-09 Statistika

Naléhavá žádost o evakuaci ukrajinských vojáků z Azovstalu

Česká vládo, naléhavě prosíme prosaď evakuaci ukrajinských vojáků z Azovstalu. Vyviňte ihned největší možný tlak v mezinárodním společenství, příslušných aliancích a organizacích a najděte řešení evakuace.   

20 Vytvořeno: 2022-05-09 Statistika

Petice proti petici proti žábám

Petice proti lidem, co zakládají petice proti žábám.

24 Vytvořeno: 2022-05-09 Statistika

Odstranění Památníku družby v Novém Jičíně

Vážení zastupitelé města Nového Jičína,  Tímto otevřeným dopisem se na Vás obracíme ve věci Památníku Družby známého také jako Památník Vítězství. Toto sousoší představující ženu z lidu, milicionáře a rudoarmějce bylo odhaleno roku 1976 v předvečer výročí VŘSR. Sousoší je dílem sochaře Karla Vašuta z blízkého Frenštátu pod Radhoštěm. Uvědomujeme si, že každé umělecké dílo má svou hodnotu, a to buď historickou, uměleckou anebo jen hodnotu upomínky na doby dávno minulé. Zcela jistě nikdo z nás nec

31 Vytvořeno: 2022-05-07 Statistika

PETICE ZA ZRUŠENÍ DPH U POTRAVIN

My níže podepsaní žádáme Vládu ČR o zrušení DPH u potravin jak činí mnohé země EU (případně snižují DPH). Je to dle nás cesta z inflační krize a udržení dostupnosti potravin každému občanu, a také podpora domácích producentů potravin, aby občané ČR nejezdili nakupovat a utrácet za potraviny do sousedních zemí (Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko) a nakupováním doma raději přispívali do českého státního rozpočtu, respektive národní pokladny. Dostáváme se také do paradoxní situace, kdy se cena pr

24 Vytvořeno: 2022-05-06 Statistika

Žádost o přehodnocení postupu při dělení tříd při přestupu na vyšší stupeň (ZŠ Šlapanice)

Rádi bychom požádali o přehodnocení aktuálního postupu při dělení tříd našichdětí při přestupu na vyšší stupeň ZŠ Šlapanice z důvodu příchodu dalších dětí z okolních obcí. Pokud je nám známo, tak důvodem tohoto roztrhání tříd je to, že třída/-ynových žáků byla/-y v minulosti problémová/-é. Vnímáme však, že anisoučasné řešení není v tomto příliš úspěšné -  nesjednocené kolektivy (my a tidruzí) tam, kde byly kolektivy naprosto výjimečné, nové třídy jsou nadáleproblémové. Řešení se tedy, dle našeho

67 Vytvořeno: 2022-05-05 Statistika

Aby se svatastich naučil česky

Podepiš to a budeš mít velký perko

10 Vytvořeno: 2022-05-05 Statistika

Petice proti diskriminaci zahraničních studentů (uchazečů z Ruska a Běloruska) při přijímání ke studiu na technických a IT oborech českých vysokých škol

Dobrý den, obracíme se na Vás jménem lektorů českého jazyka pro cizince, učitelů profilových předmětů, dalších zaměstnanců intenzivních jazykových kurzů a žádáme Vás o pomoc. Víme, že v současné době se projednává zákaz přístupu uchazečů z Ruska a Běloruska ke vzdělání na českých vysokých školách, zejména na technických a IT oborech. Argumentace je taková, že takto specializované studium by mohlo být bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Takový argument nemůžeme akceptovat, není to nijak po

89 Vytvořeno: 2022-05-05 Statistika

Petice za zachování zelené stráně Mrázovka nad Smíchovem

My, níže podepsaní, požadujeme, aby pozemky ve stráni podél ulice Nad Mrázovkou zůstaly v územním plánu se současným způsobem využití zeleň, sady, zahrady. Konkrétně se jedná o parcely číslo 2462,2463/3 a 2467, k.ú. Smíchov, Praha 5. Nesouhlasíme se změnou územního plánu na způsob využití OB (stavební parcely). Zelená stráň mezi Mrázovkou a Nikolajkou tvoří významný zelený ostrov nad rušným Smíchovem, s ohledem na klimatickou změnu je ve veřejném zájmu zachovat a chránit zeleň v této lokalitě.

1098 Vytvořeno: 2022-05-03 Statistika