Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů

Protest_cerna-02.pngNedůstojné mzdy, zcela neadekvátní ocenění odborné kvalifikace, pedagogická činnost hodnocená hluboko pod úrovní průměrných platů v daných lokalitách.
Taková je pozice akademiků na humanitních a sociálně-vědních pracovištích, tedy nejen na filozofických, ale i na dalších fakultách, a to napříč Českou republikou.

V reakci na tento neudržitelný stav, jenž je ojedinělý jak ve srovnání s jinými typy univerzitních pracovišť, tak i v komparaci s regionálním školstvím, oslovujeme představitele státu s apelem na zohlednění tohoto segmentu a vyzýváme všechny, kdo řeší obdobný problém, aby se přidali formou petičního podpisu.
Adresáty otevřeného dopisu jsou přednostně předseda vlády, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

Vážený pane předsedo vlády, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené zastoupení vysokých škol a vědeckých institucí.

Dovolte nám, zástupcům humanitních a sociálněvědních oborů pěstovaných na zdejších vysokých školách, vyjádřit vážné znepokojení a zároveň požádat o vaši pozornost.

Byť je v mnoha strategických dokumentech Evropské unie i České republiky argumentováno, že současný svět stojí před mnoha kritickými výzvami, které lze řešit prostřednictvím znalostní báze sociálních věd či ve vazbě na humanitní vzdělávání, nynější situace v terciárním sektoru svědčí spíše o opaku. Shodou mnoha faktorů došlo v uplynulých letech k výraznému propadu financování segmentu a k hraniční existenční situaci značné části vysokoškolských pedagogů a badatelů. Finanční podmínky, v nichž pracují, neodpovídají úrovni jejich vzdělání, někdejšímu statusu povolání, ani proklamované prestiži univerzit. Jsou rovněž v příkrém rozporu s národní tradicí, která vždy čerpala z étosu předních osobností našich oborů.

V tuto chvíli tarifní mzdy často nedosahují ani republikového průměru a dostaly se pod úroveň odměňování u mnoha nekvalifikovaných pracovních pozic.

Vysoce potřebné aplikované disciplíny musí být dováženy znalostí lidské společnosti, její historie i povahy člověka, a teprve takto komplexní vědomí vytváří předpoklad pro úspěšný budoucí vývoj a konkurenční schopnosti v globálním světě.

Sociálněvědní a humanitní vzdělávání prošlo mnoha modernizačními a inovačními procesy, každoročně však sledujeme stále výraznější disproporci vůči možnostem jiných oborů. Výsledkem jsou pochopitelně negativní dopady na studenty a vzdělanost v České republice.

Jsme přesvědčeni, že problém je skryt ve formulaci vládních priorit, v interpretaci evropských strategií, v předešlých tendencích hodnocení vědeckého výkonu i v osobních a zájmových preferencích konkrétních politických garnitur, v podléhání utilitárnímu populismu a mechanistickému výkladu společnosti.

Žádáme proto o zohledňování nezbytných potřeb humanitních a sociálněvědních oborů ve všech úrovních a fázích rozhodovacích procesů tak, aby byl napraven aktuální stav, jenž je fakticky neudržitelný, což ohrožuje nutné řešení sociálního rozměru rizik, kterým nyní čelíme.     

Vyzýváme dále spřízněné instituce i jednotlivce k podpoře tohoto apelu, protože problém vnímáme jako obecný, nikoliv týkající se konkrétního oboru či jedné vysoké školy.

Jsme plně připraveni podílet se na identifikaci problémů a jejich příčin, stejně jako na formulaci pozitivních změn a jejich zavádění.  

 

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. – děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. - předseda Akademického senátu FF UP

František Kratochvíl, MA, Ph.D. - předseda Základní organizace vysokoškolského odborového svazu FF UP

 


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...