Petice pro okamžitý ZÁKAZ ISLÁMU, protože porušuje lidská práva

 

PETICE PRO OKAMŽITÝ ZÁKAZ ISLÁMU

 

Podepsáním petice žádám o okamžitý zákaz islámu, protože nejen, že je neslučitelný s naší kulturou, je nelegální tím, že porušuje lidská práva zakotvená v ústavním pořádku a představuje vážnou hrozbu pro náš národ, včetně budoucích generací.

 

Ústavní soud opakovaně rozhodl, že součástí Ústavního pořádku jsou Ústava, Listina základních práv a svobod a ratifikované mezinárodní pakty o lidských právech. Co je nejstriktnější, to platí.

 

Příklad. Kdyby ústava dovolovala manželům bičovat manželky, ale jedna z mezinárodních smluv to zakazovala, bylo by bičování manželek nelegální, protiústavní, stálo by to nad jakýmkoli zákonem, který by to povoloval, stálo by to dokonce nad Ústavou. Jelikož to islám dovoluje, je islám nelegální, protiústavní, protože u nás to zakazují ne jen mezinárodní pakty o lidských právech, ale i samotná Ústava a Listina základních práv a svobod.

 

Ratifikovaných mezinárodních smluv máme více. Dvě důležité jsou na webu www.25000.cz. Staly se našim zákonem v roce 1976 pod č. 120/1976 Sb. a platí dodnes, protože po zániku Československa platnost těch smluv přešla jak na ČR tak SR. Ty pakty jsou:

·         Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

·         Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

 

Součástí obou paktů je to, že jimi garantovaná lidská práva se nesmí nikdy snižovat, pouze navyšovat. Včetně práva na práci a na byt. Mnohá práva, včetně těchto, polistopadový režim porušil. Řada mezinárodních smluv o lidských právech byla porušena např. tím, jak u nás probíhají exekuce, ale i tím, že byl po listopadu povolen islám, jehož ideologie a praxe jsou srovnatelné s ideologií a činy z doby Hitlera a Stalina, což je neslučitelné s demokratickými principy a nám zaručenými lidskými právy.

 

Muslimové kolaborovali s Hitlerem, ten proto za protektorátu v ČR islám povolil. Okamžitě po válce, za demokratické vlády prezidenta Beneše, byl islám zakázán, stejně jako byl zakázán za první republiky. Teprve po listopadu 1989 byl povolen a to vládami, které maximálně kritizovaly porušování lidských práv v jiných státech a u nás před listopadem, přitom ta práva porušovaly a dodnes porušují samy v ohromné míře.

 

Polistopadové vlády se mimo jiné dopustily řady vlastizrad a to i tím, jak byla rozdělena republika, byly prolomeny benešovy dekrety, včetně v církevních restitucích, ale i v tom, že státní pravomoci byly převedeny Lisabonskou smlouvou na EU, čímž náš stát jako takový prakticky přestal existovat. To vše proběhlo bez referenda, bez jakéhokoli mandátu našich občanů. Vlastizradou bylo i povolení islámu a povolení vstupu na naše území islámských utečenců proti vůli občanů. Navíc Sobotka, Babiš a Bělobrádek jsou zodpovědní za to, že se vláda počátkem listopadu 2015 postavila proti zákazu islámského práva šaria a džihádu v ČR. Proti něčemu takovému se nepostavil ani Hitler. Vyznavači těchto s naší kulturou neslučitelných středověkých praktik jsou známí uřezáváním hlav, vyřezáváním klitorisů, znásilňováním devítiletých dívek, ukamenováváním žen, jejich znetvořením tím, že jim polijí obličej kyselinou, atd.

 

O nelegalitě islámu, o tom, jak jeho povolení po listopadu porušuje jednu z mezinárodních smluv o lidských právech, ale i to, že nám to dává právo se postavit na odpor proti režimu, který to povoluje, se dočtete na: http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-ochrana-lidskych-prav-a-islam-dr9-/p_zahranici.aspx?c=A140602_235426_p_zahranici_wag

 

Podepišme všichni tuto petici. Pozvěme k podpisu co nejvíce lidí. Petice potom bude, organizacemi, které proti šíření islámu bojují, předána vládě a prezidentovi. Svými podpisy jim dejme jasně najevo svůj názor na islám, a na ně, za to, že ho pomáhají šířit a jakou vedou politiku. A hlavně ty, kteří tenhle středověký paskvil podporují, již nikdy nevolme! Jak budeme moci společně pokračovat, se později dozvíme na www.volbyvolby.cz, kde bude, jasně a srozumitelně, porovnána filosofie a praxe politických stran a politiků.

 

Petice nevyzývá k násilnému svrhnutí islámu v ČR, či násilí proti muslimům. Pouze upozorňuje na to, že našimi podpisy stvrzujeme, že našim názorem, a to hlavně dle výše uvedeného článku v Lidovkách, je, že islám je v rozporu s ústavním pořádkem a navrhuje vládě, aby ho zakázala. Záleží na vládě, jak věc zhodnotí a bude reagovat. My jí zde pouze komunikujeme svůj názor na věc. Z jakého pohledu je petice napsaná? Viz www.25000.cz

 

Petice byla vytvořena formující se občanskou iniciativou "Za lepší stát" Petra Nováka, který není příliš zručný na počítači a chce proto poděkovat těm, kteří ji dali na web a slíbili mu prostor na serveru www.volbyvolby.cz, po tom, co petice dosáhne jistého počtu podpisů. Dále by chtěl poděkovat serveru www.25000.cz za informace, které šíří.

 

4 DŮLEŽITÉ PETICE 

STOP! STOP! ratifikaci ISTANBULSKÉ SMLOUVY – GENOCIDY NÁRODA

PETICE PRO ZRUŠENÍ CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ, PROTOŽE NYNÍ TO JE MOŽNÉ

Petice pro okamžitý ZÁKAZ ISLÁMU, protože porušuje lidská práva

CZEXIT - jakm zabránit imigraci, škodám, válce -www.CzexitCzexit.cz