Prohlášení občanů ČR k návrhu NS omezit přístup do archivů

Petr Blažek
Nepřihlášený uživatel

#1 Souhlasím

2014-06-06 11:16

Souhlasím a těší mě, že si změnu nedovedou představit i někteří, kteří proti ní před deseti lety bojovali. Petici podepisuji pro ostatní badatele, kteří nemají postavení úředních badatelů, které máme jako historici působící v ÚSTR díky zákonu č. 181/2007 Sb.


Nepřihlášený uživatel

#2

2014-06-06 11:32

Komunisti ve státních úřadech a funkcích jsou zhoubní pro jakoukoliv formu svobody. Jejich vliv se zvyšuje tím víc, čím víc se naše vláda chová nejistě a vyjadřuje svoje směřovaní, ne ke svobodě a k Evropské unii, ale k poklonkování Moskvě a Číně.

Nepřihlášený uživatel

#3

2014-06-06 11:39

Každý slušný člověk má morální povinnost tuto petici podepsat...

Nepřihlášený uživatel

#4

2014-06-06 13:04

Já mám podobně jako Petr Blažek postavení úředního badatele, ale rád pomohu kolegům...

Nepřihlášený uživatel

#5

2014-06-06 13:33

Ví někdo jaké jsou osudy těchto peticí, souhlasím a podepsal jsem. Ale mám pocit, že to zde takto zůstává ležet a nic víc. Zná někdo podrobnosti a podělí se zde, o obecné užitečnosti těchto petic. Kromě asi těch, co nasbírají desetitisíce podpisů, se to asi dál než jsou tyto stránky nedostane, co?

Nepřihlášený uživatel

#6

2014-06-06 14:02

Tyto prameny jsou neoddiskutovatelně nenahraditelné - jejich omezení by vrhlo badatelskou činnost do doby temna.

Nepřihlášený uživatel

#7

2014-06-06 14:34

Ani nemohu nepodepsat.

Nepřihlášený uživatel

#8

2014-06-06 16:34

Svobodu!
zoufalý badatel

#9 Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

2014-06-06 17:19

Podle archivního zákona se zpřístupňují všechny archiválie starší 30 let (§37, odst.1),
ale nelze zpřístupnit archiválie obsahující "citlivé osobní údaje" žijících osob (§37, odst.2,3).

Praxe je taková, že některé nejmenované archivy odmítají NEPRIVILEGOVANÝM badatelům zpřístupnit některé archiválie vzniklé po roce 1910 (tj. v současnosti 104 let staré) s odkazem na ochranu citlivých údajů žijících osob, aniž by badatele uvědomily o možnostech jak získat souhlas těchto osob (nebo ověřit, jestli někdo takový vůbec ještě žije) a že tuto možnost (a povinnost) mají archivy.

Pokud bude výjimka podle §37, odst.11 zrušena, neznamená to nic jiného, než u všech archiválií teoreticky obsahující "citlivé osobní údaje" žijících osob budou muset archivy z ÚŘEDNÍ POVINNOSTI dané jim zákonem ověřit, zda někdo takový žije a zda souhlasí.

Tím se na jednu stranu zdrží využívání archiválií (a zpřístupnění některých bude nutné odložit na pár let), na druhou stranu budou úředně zjištěny adresy, popřípadě data úmrtí dotčených osob, ať už zločinců, obětí, očitých svědků aj. údaje, ke kterým by se člověk bez přístupu k potřebným registrům nikdy nedostal.

A jako bonus: pokud zkušení badatelé budou pravidelně nutit archivy postupovat podle zákona, tj. zjišťovat zda osoby uvedené v dokumentech ještě (ne)žijí, bude informována i širší veřejnost, archiváři už nebudou moci svátečním badatelům lhát a spousta dnes nedostupných archiválií se jim zpřístupní.

Myslím, že z dlouhodobého hlediska pozitiva zrušené výjimky převáží nad negativy.
Bradáč Marek
Nepřihlášený uživatel

#10

2014-06-06 18:36

O Svobodu SE MUSI bojovat neustále, o to více pokud nám JE odebírána plíživě KROK po kroku

michaela Rejhonová
Nepřihlášený uživatel

#11

2014-06-06 19:49

Jak je patrno z návrhu , totalita má na nejvyšších místech silné zastánce. Zdá se mi, že nás má nejvyšší soud za nevšímavé stádo pitomců. Demokracii si musíme hájit denně. Skoro bych použila známá hesla z listopadu 89 : " Kdo, když ne my a kdy, když ne teď?"
Nebo snad někdo opravdu věří, že bývalý člen STB dá bez problému souhlas k prostudování soupisu jeho dozajista "heroických" skutků?

Nepřihlášený uživatel

#12

2014-06-06 19:56

Pravda zvítězí...

Nepřihlášený uživatel

#13

2014-06-06 20:04

Jsem proti jakémukoliv omezování badatelské a archivářské práce, zvláště z období obou totalit. K archivům z těchto let musíme mít co nejlepší přístup. Proto jsem podpořil tuto petici.
S pozdravem
Aleš Mrázek

Nepřihlášený uživatel

#14

2014-06-06 21:30

Bez poznání pravdy a přiznání viny to v této zemi nepůjde k lepšímu nejen v politické a společenské oblasti, ale ani v každodenních mezilidských vztazích a osobních životech lidí.
Václav Dvořák

Nepřihlášený uživatel

#15 Re: Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

2014-06-07 06:11

#9: zoufalý badatel - Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

žádné "citlivé osobní údaje" neexistují. Jsou pouze "osobní údaje" a "citlivé údaje"


Nepřihlášený uživatel

#16

2014-06-07 08:20

Potvrzuji

Nepřihlášený uživatel

#17

2014-06-07 08:57

Samozřejmě. Leč mělo by se zabránit různým lidem, jako je pan Cibulka, aby pomlouval slušné lidi a vytvářel vlastní "seznamy". Mě se to netýká, neříkám to na svou obranu, ale argumentačně.J. Ondráčková

Nepřihlášený uživatel

#18

2014-06-07 09:43

Spolupráce s STB je vadou na charakteru. Chci o takovém selhání vědět u veřejných činitelů. Zde ochrana soukromí není na místě, veřejnost má právo se o selhání dozvědět. Proto nechci, aby se ztížil přístup do archivů.
Káča

#19 ne - chystanému zákonu

2014-06-07 09:49

Spolupráce s STB je vadou na charakteru. Chci o takovém selhání veřejných činitelů vědět.
Proto není na místě při veřejném angažování mluvit o ochraně soukromí. Proto nechci ztížit přístup k archivům.

Nepřihlášený uživatel

#20

2014-06-07 10:11

Jsem proti návrhu NS !
Petr P.

#21

2014-06-07 10:49

Nemůže být prospěšné národu, jenž má za sebou 50 let totality, toto období stále nepřipomínat
a nezkoumat. Nevěřím, že jsou archívy plné nepravd. Určitě mohli někteří podlehnout a například
podepsat spolupráci od tlakem nevybíravých metod. Mnozí ale pod takovým tlakem nebyli. Mám s tím i osobní zkušenost, za mnou byli chlapci v r. 1986 také a odmítl jsem, byť jsem riskoval zadrhnutí profesní kariéry a možnost vypadnout z tohoto svrabu z hranice. Kategoricky nesouhlasím, aby prameny informací z této doby a o této době byly de facto zamčeny.

Nepřihlášený uživatel

#22

2014-06-07 13:58

Zájem gaunerů a udavačů na tomto zákoně je jasný a je jich mezi námi, bohužel, mnoho. Je třeba hlavně nezapomínat : stále platí, že národ, který nechce vidět mizerné stránky své minulosti, musí počítat s mizernou budoucností !!

Nepřihlášený uživatel

#23

2014-06-07 15:09

Přeposílám tuto petici všem našim známým a přátelům.

Nepřihlášený uživatel

#24

2014-06-07 15:17

Je to nestoudnost.

Nepřihlášený uživatel

#25

2014-06-07 15:32

Má li být pro nás historie poučením, pak musí být přístupná a bez cenzury