Petice proti přijetí uprchlíků ze Sýrie

Kontaktujte autora petice

Téma diskuze bylo automaticky vytvořeno Petice proti přijetí uprchlíků ze Sýrie


Nepřihlášený uživatel

#26 Islám je věru náboženstvím míru, jen si počtěte milí islámofilové z Koránu:

2015-06-02 08:06

Súra 2:187 (str.465) "Zabíjejte je všude, kde je dostihnete a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je hoší než zabití."

Súra 2:189 (str. 465) "A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu."

Súra 4: 59 (str.528) "Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich , vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Bůh zajisté je mocný a moudrý."

Súra 4: 91 (str.532) "Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete!"

Súra 4: 93 (str.532) "Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.".

Súra 5:19 (str. 603) "Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: "Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!"

Súra 5:37 (str.605) "A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy a nebo budou ze země vyhnáni."

Súra 5:51 (str.607) "Vy, kteří věříte! Neberte si židy ani křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich ..."

Súra 8:12 (str. 485) "Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech."

Súra 8:17 (str. 485) "Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, ..."

Súra 8:57 (str. 489) "Nejhoršími tvory před Bohem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří."

Súra 8:61 (str.489) "Nechť se nedomnívají ti, kdož nevěří, že Nás předhoní - nepodaří se jim uniknout našemu zásahu."

Súra 8:66 (str.490) " Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví."

Súra 9:5 (str.585) "A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!"

Súra 9:23 (str. 587) "Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele otce své a bratry své, jestliže je jim nevěrectví milejší než víra."

Súra 9:29 (str.588) "Bojujte proti těm kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a jeho posel a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma - dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi."

Súra 9:39 (str.589) "Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným."

Súra 9:74 (str. 593) "Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně. Útočištěm jejich bude peklo a jak hnusný je to cíl konečný."

Súra 9:124 (str. 599) "Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!"

Súra 25:54 (str. 250) "Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného."

Súra 47:4 (str.492) "A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!"

Súra 48:13 (str.575) "A kdo nevěří v Boha a posla jeho ...pro nevěřící jsme připravili plamen šlehající."

Súra 48:29 (str.575) "Muhamed je posel Boží a ti, kdož jsou s ním strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou"

Súra 4:76 (str.530) "A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou."

Súra 2:228 (str.470) " ...A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše - a Bůh je mocný, moudrý."

Súra 4:13 (str.523) "Proti těm z vašich žen, jež dopustí se hanebnosti, vezměte jako svědky čtyři z vás. A jestliže tito to dosvědčí, podržte ženy v domech, dokud je smrt nezavolá anebo Bůh pro ně nepřipraví nějaké východisko"

Súra 4:38 (str.526) "Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými."

Súra 4:38 (str.526) "A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!"

Súra 24:2 (str.556) "Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami! A nechť vás nepojme vůči nim lítost,.."

Súra 5:37 (str.605) "A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy a nebo budou ze země vyhnáni."


Nepřihlášený uživatel

#27 Re:

2015-06-02 08:11

#23: Sylvie -  

 Polovina? Nějakých 10 %, po islámských čistkách v posledních letech možná sotva 5 %. Proti přijetí takových nemám zhola nic, právě naopak, jsem pro, aby byli přijímáni a tím ochráněni před genocidou, která je na ně ze strany muslimů páchána, ale přijetí muslimů nekompatabilních k naší kultuře, opovrhujícíh naší kulturou a námi jako nevěřícími psy, vyhrožujících nám, jak nás ovládnou apod. razantně odmítám! Proboha lidi, myslete na svoje děti, do čeho se narodí, v čem budou muet žít, nenechte z nih udělat otroky islámských fanatiků, nenechte se zviklat tendenčními pseudohumanistickými řečmi, přivede vás to všechny do záhuby!


Nepřihlášený uživatel

#28

2015-06-02 09:10

Lidé, teď je čas na nás! Běžte na www.ivcrn.cz nebo na facebooku Islám v České republice nevhceme, stáhněte si petici proti kvótaám pro uprchlíky, vytiskněte a širteřte mezi známé! Máme šanci něco udělat, tak bojujme!!!

Tomáš
Nepřihlášený uživatel

#29 Re:

2015-06-02 14:32

#24: Jindra84 -  

 Objektivní zpravodajství? Vy jste spadl z jahody na znak? Naše zpravodajství a objektivní? Mluvíte o soudných lidech a přitom věříte těm tendenčním multikulti blafům, kterými nás krmí? Vy budete asi prostší člověk, jak vidno. Nechte se raději vyšetřit, dokud je čas, třeba se to dá ještě léčit.

Takže si to vezmme popořadě:

1. Nechápu, proč tady pořád všichni mluví o chudácích rodinách s dětmi (resp. chápu, na to humanisté více slyší), ale pravda je bohužel taková, že ať se kouknu na jakoukoliv fotku, vidím jen muže ve středním věku. Muže silné, kteří zbaběle prchají a své ženy a děti nechají umřít. Když se tak zachovají ke svým vlastním lidem, jak se asi budou chovat jednou k nám, ke kterým necítí žádnou sounáležitost? Už nyní je to v zemích se zvýšeným výskytem muslimských imigrantů samé přepadení, znásilnění, rabování, domácí obyvatelé se poblíž rizikových ghet bojí po setmění vyjít z baráku, do některých čtvrtí už nejezdí ani policie.

2. Řešení je takové, že máme rázně zakročit proti převozníkům, potopit jim lodě, pozavírat je, zamezit jim v jejich činnosti, což už měla Evropa udělat dávno, tenhle problém už je tady minimálně deset let, ale typicky vše řešíme, až když nám teče do bot a to ještě tím nejhorším způsobem. Dále svévolně nevyvážet "demokracii" do arabských zemí, viz. svrhnutí Husajna a Kaddáfího, současný stav a krvavé občanské války jsou jen důsedkem tohoto nerozvážného kroku. A když už se stalo, tak ať si všechny ty uprchlíky vezmou Američani, kteří tyhle svéhlavé akce inicializovali, v případě Libye také Francouzi a Italové. Dále je třeba zakládat jen dočasné internační tábory na překlenutí nezbytné doby a až pomine válka, zase je navrátit zpět do své vlasti. Evropa není nafukovací a máme povinnost i ke svým dětem, pro mě jsou přednější moje děti než uprchlíci, ještě nejsem tak zdegenerovaný jako vy, abych preferoval cizí před vlastními. Až to tady bude vypadat jako v západní Evropě, nad kterou se již stahují mračna, kam budeme utíkat potom?Na Antarktidu?

3. Ano, emigrující Čechy jiné země solidárně přijímaly, ale to je přece úplně jiný případ, ti se dokázali bez problémů začlenit, mezi Českem a a zmiňovaným Rakoukem, Kanadou či Austrálií je minimální kulturní a náboženská bariéra. Nevím o tom, že by Češi v cílových zemích rapidně zvyšovali kiminaitu, hromadně znásilňovali domácí dívky, vyhrožovali hostitelským zemím ovládnutím, opovrhovali jimi a jejich kulturou, prováděli v nich teroristické útoky, ... Prostě srovnáte jablka s hruškami. Že vám to není blbé plácat takové nesmysly, vždyť i sám musíte tušit, že jste totálně mimo mísu. Tak trochu chápu, že mediální tlak a tlak Bruselu na přijímání uprchlíků jednotlivými členskými zeměmi je tak silný, že to některým zatmívá mozek, ale pořád je třeba si zachovat alespoň špetku racionálního myšlení. To, co tady někteří plodí, je katastrofa.


Nepřihlášený uživatel

#30

2015-06-02 15:02

Musíme jít do ulic jinak to dopadne špatně. ZVEDNĚTE TY PRDELE !!!!!!!!!

Nepřihlášený uživatel

#31 Re: Re:

2015-06-02 21:25

#29: Tomáš - Re:  

 Výborně, k tomu není co vytknout, plně se s tím ztotožňuji. Škoda, že multikulťákům to nepálí natolik, aby dokázali vidět takhle do hloubky, oni jsou zvyklí bezmyšlenkovitě přejímat, co jim média naservírují pod nos, ideální oběti propagandy.

Karel

#32 Slušní lidé podepisují jinou petici

2015-06-03 11:04


Nepřihlášený uživatel

#33

2015-06-03 12:05

Podepisuji totu petici, protože jestli je pustíme do naší milované vlasti, bude z toho neskutečnej průser! :-/

Nepřihlášený uživatel

#34

2015-06-03 22:59

Zpřísnit vstup všem osobám z islámských zemí do České republiky,okamžité vyhoštění všech problémových přistěhovalců,zákaz šíření islámu na území České republiky

Nepřihlášený uživatel

#35 Re: Slušní lidé podepisují jinou petici

2015-06-04 08:03

#32: Karel - Slušní lidé podepisují jinou petici 

 Pakliže pod pojmem slušného člověka rozumíte přihlouplého kolaboranta zblblého sebevražednou multikulti politikou, který podporuje rozvracení svého státu neřízenou imigrací rizikových a kulturně nekompatabilních hord z nám nepřátelských zemí, jen aby byl trendy, pak asi ano, ale naštěstí je v naší zemi stále ještě dost rozumných, pragmaticky uvažijících lidí, kteří ještě dokáží přemýšlet svojí hlavou a nenechají se zmaipulovat kdejakou propagandou v neprospěch své země. Díky jim za to.


Nepřihlášený uživatel

#36 Re:

2015-06-04 14:12

#24: Jindra84 -  

 Soudný člověk, který nekouká bezmyšlenkovitě na neobjektivní, diktátem politické korektnosti zatížené zpravodajvství, ale spolíhá se na vlastní rozum, moc dobře ví, jaké riziko afričtí a syrští běženci představují, co provádí v azylových zemích, ví o statistikách kriminality, nočních nepokojích, teroru přistěhovaleckých gangů, snahám o zavedení šarie a zničení křehké evropské demokracie, .... O tom všem nám v našem slavném "objektivním" zpravodajství nikdy neřeknou, tam se jen chválí ukázkové soužití, aby hloupé ovečky dál svorně přijímaly vlky a myslely si, jakou že to dělají službu pro svět. Vy jste ukázkovým případem toho, jak dokáže multikulti propaganda vymýt člověku totálně mozek.

Emjay

#37 Re:

2015-06-04 17:06

#23: Sylvie -  

 Takové kecy si laskavě nechte na koledu. Nacisti byli také křesťani a co z toho ? To je čistá demagie, běžte před zrdcadlo a povinně NAFACKOVAT !!!!!!

Emjay

#38 Re: Re:

2015-06-04 17:07

#36: - Re:  

 Děkuji Vám pane Jindřich a naprosto souhlasím. At si táhnou do zemí jako USA nebo UK kteří mají na svědomí jejich rozvrácené země..


Nepřihlášený uživatel

#39

2015-06-04 17:13

Podepisuji proto, že mi záleží na našich dětech a proto, že nevěřím EU když nám něco přikazuje a zakazuje. Lisabonská smlouva, byl podvrh na občany a ti co ji proti V. Klausovi navrhovali podepsat, by měli být postaveni před soud, za vlastizradu!

Nepřihlášený uživatel

#40 Re:

2015-06-04 17:17


Nepřihlášený uživatel

#41 Re: Re:

2015-06-04 17:20

#40: - Re:  

 Paní Sylvie,, rád bych Vám dal Přesdržku, NÁNO.

Kamil

#42

2015-06-04 18:08

Všiml jsem si že některé příspěvky které tu jsou jsou proto aby naše země uprchlíky vzala.Tito lidé asi nikdy nevyjeli za hranice našeho státu.V Marseille po setmění se bojí lidé vyjít na ulici zejména v oblasti přístavu kde se sdružují přistěhovalci z Maroka kteří tu okrádají lidi a vysávají zemi.Když přijedete do Rakouska tak na okrajích Vídně je tatáž svoloč.Tito lidé se vůbec nenaučili řeč memě ve které žijí a jen vysávají zemi a lidi kteří na ně pracují.Množí se jak kobilky nehledě na to zda mají kde bydlet či nikoli.Pokud nucená migrace tak příjmout ukrajince kteří se asimilují a jejich děti se budou cítit čechy nežli toto.Vedení EU si vůbec nedokáže uvědomit že vše může za pár let vygradovat v občanské války a vzniku neonacistických stran.Sami budeme muset dělat do sedumdesáti abychom živili tuto chátru.Nejsem rasista ale at si každý zustane tam kde je.EU Českou republiku napadá že není solidární když odmítáme uprchlíky .EU však zapomíná na to že naše lidi v cizině nevysávali neustále sociální systém a našli si práci a naučili se řeč.

 

Kamil

#43 Re:

2015-06-04 18:14

#39: -  

 To že Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu bylo prý pod nátlakem EU .Prý mu vyhrožovali fyzickou likvidací.Nikdo si nedokáže představit co nás čeká.EU nepříjímá cizince ze soucitu ale protože to je pro ni výhodný obchod.Sice mi hlava nebere jak na tom můžou zbohatnout ale je to tak.

Tento příspěvek byl odstraněn jeho autorem (Zobrazit podrobnosti)

2015-06-04 18:20


Tento příspěvek byl odstraněn jeho autorem (Zobrazit podrobnosti)

2015-06-04 18:23Nepřihlášený uživatel

#46 Re:

2015-06-04 18:24

#39: -  

 Také jsem podepsal v podstatě ze stejného důvodu!


Nepřihlášený uživatel

#47 Re: Petice?

2015-06-04 18:26

#3: František - Petice?  

 Bohužel, ty chyby v textu mi také vadí, ale nemělo by to být na překážku.


Nepřihlášený uživatel

#48 Re:

2015-06-04 18:30

#24: Jindra84 -  

 Vážený Jindro,

  srovnáváte nesrovnatelné! Jak mi zaručíte, že ti chlapi v plné síly častokrát bez žen a bez dětí nejsou ti islamisté - hrdlořezové, kteří vraždí své zajatce v oranžových mundúrech?? Až začnou řezat hlavy nám nebo nedej bože našim dětem, BUDE UŽ POZDĚ.


Nepřihlášený uživatel

#49

2015-06-04 21:59

Lidé, voliči. Dávejte moc dobrý pozor na politiky a strany, které nedokážou ochránit národní zájmy a dopustí, že se tu ocitnou desetitisíce imigrantů a ty již v příštích volbách NEVOLTE!!! Volte jen ty strany, které se dokážou svévoli Bruselu postavit!!!


Nepřihlášený uživatel

#50 Názorná ukázka mírumilovnosti muslimských imigrantů, snad to zatvrzelým multikulťákum otevře oči

2015-06-04 22:25

Zatímco muslimové v evropských městech projevují otevřenou nenávist vůči naší kultuře, policisté jen nečinně přihlížejí a dělají, že to nevidí. Je tohle normální?