Nejnovější petice

Za ochranu dětí a rodiny

- děti jsou budoucnost Země ;  - pevná rodina je  základ funkční společnosti ; - rodina, žijící odděleně, stále zůstává rodinou ; - mít dítě je tvoření, zodpovědnost, přizpůsobivost ; Žádáme po vládě České republiky ochranu práva na společný život, práva na péči o děti, žádáme ochranu rodiny a její podpory, ochranu dětí, ochranu ženských a mužských principů ( diskriminace, genderové soutěžení ), zohlednění společenských změn minulého století a dovolujeme si navrhnout tyto návrhy a změny. Dostate

Vytvořeno: 2020-03-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 34 25

Finanční prostředky pro navýšení kapacit mateřských a základních škol

Vážený pane premiére, dovolte mi, abych Vás formou otevřeného dopisu vyzvala, abyste věnoval náležitou pozornost problematice financování projektů v oblasti školství, které slouží zejména rozšíření potřebných kapacit. Je to záležitost, se kterou se na Vás obracím průběžně, Vaše poslední odpovědi během prosincových interpelací ve mně vyvolaly obavu, že velikost problému, který v této oblasti panuje, hrubě podceňujete. V čem tedy naznačený problém spočívá? Stávající dotační tituly na Ministerstvu

Vytvořeno: 2020-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 72 72

Petice proti záměru vystavět v areálu bývalé LDN V Roudnici nad Labem čtyřpodlažní budovy

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme orgány samosprávy a státní správy, aby se zasadily o nepovolení výstavby čtyřpodlažních budov a v areálu bývalé LDN v Roudnici nad Labem mezi ulicemi Špindlerova třída, Kratochvílova, Švagrovského a Dr. Slavíka, neboť projekt, tak jak byl prezentován, odporuje právním předpisům a poškozuje oprávněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí. Projekt výstavby čtyřpodlažních budov odporuje stavebnímu zákonu, neboť daná lokalita je památkovou

Vytvořeno: 2020-03-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 56 56

Proti úplnému uzavření obory Jelenice — odmítáme soukromé safari na hraně zákona a na úkor veřejnosti

  Žádám Městský úřad Vítkov jako příslušný orgán státní správy myslivosti, aby zrušil návrh opatření, kterým se na dobu neurčitou, tj. trvale zakazuje vstup do obory Jelenice v údolí Moravice. Vlastníci obory se dožadují zákazu ve jménu lepších životních podmínek zvěře, zajištění bezpečnosti občanů před napadením zvěří a před úrazem během celoročně pořádaných lovů. Tyto důvody považuji za účelové. Celoroční odstřel za účelem sportovního vyžití a komerční produkce masa neslouží zvěři a nemůže bý

Vytvořeno: 2020-03-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1291 1279

SERBA JE GEJ

CHCEME ABY SERBA NEBYL GEJ. DÁLE CHCEME ABY SE FURT NEVYMLOUVAL NA LAGY. POTÉ CHCEME ABY MĚL TROŠKU SEBEREFLEXE KOKOT DEBILNÍ. POTÉ CHCEME ABY NEBYL KOKOT, TOHO BOHUŽEL NEMŮŽEME DOCÍLIT POMOCÍ PETICE PROTO SI OBJEDNÁME JEHO ZMLÁCENÍ S TOBIŠEM ZA POMOCÍ BLESK.CZ

Vytvořeno: 2020-03-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5

Petice pro zdravotní pojišťovny o uzavření smlouvy o poskytování a úhradu hrazených zdravotních služeb pro ordinaci praktického lékaře pro dospělé

Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o podporu adresovanou zdravotním pojišťovnám     Jsme společnost zaměřená na zdravotní péči všeobecného praktického lékaře pro dospělé. Vzhledem k tomu, že jsme už po druhé ve výběrovém řízení o uzavření smlouvy o poskytování a úhradu hrazených zdravotních služeb pro ordinaci praktického lékaře pro dospělé nedostali doporučení bez vysvětlení důvodu. Proto Vás prosíme o podporu petice. Podpisem této petice žádáme zdravotní pojišťovny, aby umožnil

Vytvořeno: 2020-03-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9

Petice určená vládě ČR za poskytnutí pomoci Řecku při obraně jeho hranic před migrací

Petice určená vládě České republiky aby poskytla pomoc Řecku při obraně jeho hranic před migrací   My, níže podepsaní občané České republiky, obracíme se na vládu ČR s výzvou, aby poskytla pomoc a podporu Řecku jako hraničnímu státu Evropy a naší řecko-židovsko-křesťanské civilizace. Řecko v současné době čelí nebývalému tlaku protiprávní migrační vlny, která má povahu invaze. Vyzýváme vládu ČR, aby veškerým možným způsobem podpořila Řecko a poskytla mu rychlou a účinnou pomoc s hájením hran

Vytvořeno: 2020-03-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 4136 4054

Za přehledná pravidla ve World of Tanks

My níže podepsaní požadujeme aby bylo trestání hráčů ve World of Tanks vždy jasně odůvodněno a bylo jasně definováno, co se smí a co nikoliv. V současnosti jsou hráči trestáni i za čistou hru a obdrží pouze strohé oznámení, že "Některé modikikace, které oužívají jsou zakázané" při pokusu o odvolání obdrží automatickou odpověď a když napíší na support, tak dostanou copy-paster odpověď, která často ani nic vysvětlí.   Mnozí hráči do svých účtů vložili nemálo času a i financí, z tohoto důvodu by ji

Vytvořeno: 2020-03-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 23 23

PETICE ZA ZNĚLKY NA ČESKÝCH NÁDRAŽÍCH

Před pár měsíci z nádraží začaly tajně mizet nádražní znělky, Správa Železnic o rušení nic neřekla a není ani schopná odpovědět na jakékoliv sociální síti (Facebook, Instagram, email), proto zakládáme petici pro nádražní znělky, které patří k určitým městům... Nedávno byly znělky odstraněny v těchto stanicích: Vsetín se znělkou "V tom Vsetínském zámku" (6/2019) Frýdlant nad Ostravicí se znělkou "Beskyde, Beskyde" (1/2020) Frýdek-Místek a znělka "Okolo Frýdku cestička" (1/2020) Pardubice hl. n. s

Vytvořeno: 2020-02-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5148 4995

Za obnovu svatováclavské barokní fontány na Horním náměstí ve Znojmě

My, níže podepsaní občané, si podobně jako většina obyvatel i návštěvníků města Znojma uvědomujeme naléhavost a potřebnost obnovy kašny na Horním náměstí. Současné vedení města připravuje výstavbu kašny v soudobém výtvarném pojetí dle vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže na jaře 2019. Tuto podobu kašny zásadně odmítáme, neboť se svým tvaroslovím do prostoru historického náměstí nehodí a její uměleckou hodnotu vnímáme jako ryze průměrnou. Místo toho požadujeme, aby se na Horní námě

Vytvořeno: 2020-02-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 353 340