Nejnovější petice

Poděkujme Tchaj-wanu - napravme rozhodnutí sněmovny.

Děkujeme Tchaj-wanu za bezplatnou pomoc v podobě ochranných pomůcek, kterou poskytl ČR na boj s koronavirem.

Vytvořeno: 2020-06-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22 22

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY REPUBLICE TAIWAN

Parlament České republiky, ani její vláda, ani prezident nemají tolik slušnosti, aby poděkovali Taiwanu za pomoc při koronavirové pandemii. Proto my, níže podepsaní občané České republiky vyjadřujeme srdečný dík Republice Taiwan za za její nezištnou pomoc a spolupráci projevenou včasným a hlavně bezplatným zasláním ochranných prostředků proti šíření pandemie. Tento akt přátelství nepochybně přispěl k poměrně nízké úmrtnosti na COVID-19 a zmírnění průběhu nemoci v naší zemi. Děkujeme.            

Vytvořeno: 2020-06-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1688 1672

Thank you Taiwan

To the brilliant people of Taiwan, We, the Czech people, would like to express our sincere gratitude for helping us during the Covid-19 crisis. Rather than to thank you for your kindness our government chose to welcome planeloads of overpriced goods from China. We feel ashamed of their behaviour. The message is simple: THANK YOU. We hope we can return the favour. Thank you for giving us, the Czech Republic and the whole EU, respirators and ventilators that you could have used for yourselves or e

Vytvořeno: 2020-06-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10574 10393

Nesouhlasíme se zavedením zón parkování kolem nádraží v Úvalech

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s návrhem na zavedení parkovacích zón kolem nádraží v Úvalech zveřejněným na FB města a v červnovém Životě Úval podepsaným starostou města, který hodlá vedení města uvést v život 1. října 2020. Dle publikovaného návrhu máme za to, že prostředky investované do tohoto opatření a obtíže pro občany s ním spojené v tento okamžik nemohou vyvážit přínos těchto zón. Myslíme si, že zatím pro mnohé spoluobčany neexistuje dostatek alternativ k jízdě autem k nádraží, jakou b

Vytvořeno: 2020-06-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 210 207

TREST pro matku zemřelého Tadeáše. V. Zelenkovou

Pojďme touto peticí žádat, možný co největší trest pro ''matku'' zemřelého Tadeáška. Tato osoba z toho nemůže přeci vyvaznout bez trestu!!!!!! Kde je spravedlnost?????až mnoho lží a pochybnosti v případu Tadeáška. V. Zelenková patří do krimu.!!!! 

Vytvořeno: 2020-06-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 11

PETICE „ZA NEKÁCENÍ STROMU“/PETITION ,,FOR NOT CUTTING THE TREE''

PETICE „ZA NEKÁCENÍ STROMU“  dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním My, níže podepsaní občané, zejména občané Radvanova, prostřednictvím této petice,  protestujeme proti pokácení stromu na pozemku p.p.č.4/3 , k.ú. Radvanov, obec Josefov Radvanovský klen s úctyhodnými rozměry měřeno v roce 2013 výška 24m,obvod kmene 3,7m /ve výšce 130-150 cm/,  stáří cca 200 let. Patří k nejmohutnějším klenům Sokolovska. Je zajímavý i celkovým habitem, především však

Vytvořeno: 2020-06-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 164 157

Petice za dokončení strategického projektu ATLETICKÉ HALY kampus v Brně-Bohunicích

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „za dokončení strategického projektu Atletické haly kampus v Brně – Bohunicích“     My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme vedení statutárního města Brna, vedení Jihomoravského kraje, vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, vedení Národní sportovní agentury a členy vlády České republiky, aby shromáždily finanční prostředky a zahájily stavbu atletické haly v B

Vytvořeno: 2020-06-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 559 551

Státe, neznič hrad Rokštejn: vodní nádrž Střížov jen s podmínkou zachování hradu

V 80. letech 20. století KSČ plánovala zničení jedné z mála zachovalých hradních zřícenin na Moravě - hradu Rokštejna. S pádem socialismu se zdálo, že přehradu už nikdo stavět nechce. V hradní věži byla nedávno vybudována rozhledna. Zaráží ale skutečnost, že s vodní nádrží Střížov stále výhledově počítá územní plán města Brtnice. Podle https://www.brtnice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1295&id=123993&n=uzemni%2Dplan%2Dmesta%2Dbrtnice by výstavba přehrady bez změny projektu znamenala úpln

Vytvořeno: 2020-06-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 46 41

Vyšší trest za smrt Tadeáška

Tato petice je pro to,aby matka Tadeáška nevyvázla bez trestu nebo jen s podmínkou nýbrž,aby dostala dostačující trest za smrt Tadeáška,za špatné chování vůči ostatkům Tadeáška,za špatné chování vůči Tadeáškovi,když ještě žil.Pokud souhlasíte podepište.

Vytvořeno: 2020-06-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 146 142

NESOUHLASÍME S VYPSÁNÍM KONKURZU ZE DNE 7. 2. 2020 NA POZICI ŘEDITELE MŠ SLUNEČNÁ V JABLONCI NAD NISOU A NÁSLEDNÝM ODVOLÁNÍM SOUČASNÉ ŘEDITELKY IVETY JERIOVÉ!

Věc: Vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím Rady města Jablonce nad Nisou o vypsání konkurzu ze dne 7. 2. 2020 na pozici ředitele MŠ Slunečná, Slunečná 336/9, 46601 Jablonec nad Nisou, a s následným odvoláním současné ředitelky Ivety Jeriové. My občané České republiky, zejména rodiče dětí MŠ Slunečná, Slunečná 336/9, 46601 Jablonec nad Nisou, prostřednictvím této petice nesouhlasíme s rozhodnutím Rady města Jablonce nad Nisou o vypsání konkurzu na pozici ředitele MŠ Slunečná, Slunečná 336/9, 46601 J

Vytvořeno: 2020-06-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 60 59