Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za otevřené výstavy a galerie

My, níže podepsaní, protestujeme proti uzavření výstav, prodejních galerií a stálých muzeálních expozic. Všichni jsme otevřeni kultuře! #otevřenikultuře #otevrenikulture Zároveň vybízíme autory interaktivních instalací, aby své provedení přizpůsobili aktuálním hygienickým podmínkám (například v případě nutnosti dotýkat se exponátu, zajistit jednorázové rukavice, dezinfekci, či jiná opatření).  My, níže podepsaní, apelujeme na to, aby otevření především soukromých menších galerií byla otázka svob

Vytvořeno: 2020-12-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 112 107
Minulý měsíc 112 107

Zachraňme 26Em

Naše petice chce dosáhnout záchrany unikátní lokomotivy typu 26Em která několik desítek let jezdila v našich povrchových uhelných dolech. V současnosti zbývá na světě už jen jedna. Tato petice má hlavně za cíl vytvořit doložitelný argument že jsou desítky lidí kteří by taktéž chtěli záchranu tohoto stroje. Chceme mít hmatatelný základ pro jednání se současným majitelem lokomotivy (SUAS).  

Vytvořeno: 2020-12-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 112 109
Minulý měsíc 110 107

Veřejná omluva Milana Kubka

Výzva prezidentovi České lékařské komory.     Tímto Vás, pane Kubku, vyzýváme k veřejné omluvě za Vaše prohlášení, které zaznělo v reportáži CNN Prima NEWS, dne 21.11.2020. V reportáži jste se vyjádřil o lidech nesouhlasících s vládními opatřeními jako o arogantních ignorantech, kteří by Vám nevadili, kdyby se zavřeli do nějakých rezervací. To, že někdo nesouhlasí s vládními nařízeními, z něho ještě nedělá arogantního ignoranta. Většina občanů naší republiky, která s nařízeními a restrikcemi nes

Vytvořeno: 2020-11-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 150 150
Minulý měsíc 109 109

PETICE ZA SPRAVEDLIVÉ VYPLACENÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU OSOBÁM OSVČ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ , KTERÉ VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ OMEZILY V JEJÍCH ČINNOSTI.

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.   ZA SPRAVEDLIVÉ VYPLACENÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU OSOBÁM OSVČ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ , KTERÉ VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ OMEZILY V JEJÍCH ČINNOSTI.   My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o spravedlivé vyplacení kompenzačního bonusu. Z nařízení vlády jsem byli nucení zavřít naše provozovny a ukončit naše služby. Nemůžeme plnit závazky vůči insolvenčním správcům. Jsme naprosto bez přijmu a nemáme ani ja

Vytvořeno: 2020-12-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 119 119
Minulý měsíc 108 108

Petice ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách

Petice ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách dle zák.č. 85/1990 Sb. v platném znění určená Vládě České republiky, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu zdravotnictví   My níže podepsaní občané z obce Hodslavice a další, vás vyzýváme ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách, alespoň během výuky, a to pro žáky a studenty. Vdechování odpadních metabolitů, kterých se respirací organismus zbavuje, dochází k pomalé intoxikaci organismů našich dětí a zhoršení jejich p

Vytvořeno: 2020-12-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 98 97
Minulý měsíc 97 96

Petice za dovolání z funkce A. BABIŠE a R. PRYMULY

Žádáme okamžité odvolání z funkce A. BABIŠE a R. PRYMULY. Nejsme spokojení s tím, jak tito 2 pánové postupují, jednají a rozhodují. Nesouhlasíme a žádáme okamžitou rezignaci! Nestojíme o vás!

Vytvořeno: 2020-09-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 164 162
Minulý měsíc 96 94

Přejeme si nákupní park v Českých Velenicích

Už jste zaslechli o možné výstavbě nákupního parku neboli retail parku u nás v Českých Velenicích? V pondělí 23. listopadu jsem se sešel s panem Joklem, abych se o projektu dozvěděl víc a mohl být případně nápomocen. Rád bych se s vámi podělil o dostupné informace o tomto projektu. Obchodní park by se mohl vybudovat v našem hospodářském parku z části na pozemku pana Jokla a z části na pozemcích hospodářského parku. Původně se začalo jednat výlučně s potravinovými řetězci, Tesco, Kaufland, Lid

Vytvořeno: 2020-11-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 556 545
Minulý měsíc 94 93

Zlepšení podmínek ve věznicích a částečná amnestie

P E T I C E   dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. O právu petičním           My níže podepsaní občané tohoto státu,státu Česká republika, prostřednictvím této petice žádáme, aby se zvýšil zájem ze strany představitelů našeho státu, justice, členů parlamentu, členů senátu, zdělovacích prostředků, tisku a tím i široké veřejnosti o celkové dění a situaci v našem vězeňství, a tohlavně v posledních měsících.   Všichni jež jsou ve výkonu trestu, ať již z jakýchkoliv důvod

Vytvořeno: 2020-12-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 127 126
Minulý měsíc 93 92

Výzva katolickým biskupům k vyjádření nesouhlasu s jednáním H. Lipovské v Radě ČT

Vážení páni biskupové, Česká televize se podle všeho ocitá ve vážném ohrožení. Nejnovější rozhodnutí její Rady jsou natolik účelová a postoje některých jejich členů natolik útočné, že může být jen otázkou času, kdy vyústí v podstatné omezení tvůrčí svobody a politické nezávislosti tohoto veřejnoprávního média. Klíčovou roli v těchto událostech sehrává paní Hana Lipovská, kterou jako kandidátku na členství v Radě České televize nominovala Česká biskupská konference. Současný vývoj událostí přesvě

Vytvořeno: 2020-11-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 134 131
Minulý měsíc 92 89

Stojíme za nezávislou ČT

Vážení členové České biskupské konference, již delší dobu s velkým znepokojením a obavami sledujeme počínání paní Ing. Hany Lipovské, Ph.D. v Radě ČT. Způsob odvolání Dozorčí komise Rady ČT dne 11. 11. 2020 pak považujeme za natolik závažný, že nelze mlčet. Nemůžeme a nechceme uvěřit tomu, že by snad názory paní Lipovské na Českou televizi mohly být v souladu s postojem České biskupské konference. Velmi znepokojující je také její spolupráce s paní Bobošíkovou a panem Ovčáčkem, jejichž dlouhodobě

Vytvořeno: 2020-11-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2143 2106
Minulý měsíc 82 81