Petice za ukončení dlouhých strastiplných transportů živých zvířat. * Stop dlouhotrvající kruté a bezcitné přepravě hospodářských zvířat! * Nepřihlížejme utrpení, zvíře není věc!

transp.jpg

My, níže podepsaní, žádáme o ukončení dlouhých a strastiplných transportů živých zvířat, resp. vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do Turecka i dalších zemí mimo EU. Žádáme o ukončení vývozu živých hospodářských zvířat z ČR do vzdálenějších zemí EU nebo do takových vzdáleností, kdy by přeprava přesáhla osm hodin. Současně žádáme o zlepšení podmínek pro převážená zvířata po ČR.

Dalším účelem petice je vybudovat povědomí o krutém obchodu se zvířaty a jejich přepravě na dlouhé vzdálenosti a demonstrovat odpor proti nim. Chceme se zasadit o ukončení utrpení zvířat v souvislosti s obchodem s hospodářskými zvířaty a jejich transporty.
Připojujeme se k Mezinárodnímu dni „Stop přepravě zvířat“, který byl vyhlášen po Světovém dni „Zvířata nejsou zboží k přepravě“, který se konal u příležitosti dvacetiletého výročí největšího neštěstí přepravy zvířat, ke kterému došlo při požáru lodi v Indickém oceánu, při kterém zahynulo 67 488 ovcí.
 
Podporujeme všechny akce ochránců zvířat na tento den připravené. Těmi jsou např. akce požadující zákaz vývozu hospodářských zvířat z ČR do Turecka a dalších zemí mimo EU. Společným symbolem akcí je český býček, který zemřel vyčerpáním v kamionu na hranicích s Tureckem před zraky ochránců zvířat dokumentujících jeho přepravu.
 
Připomínáme utrpení milionů zvířat na celém světě převážených často v nevyhovujících a krutých podmínkách. Obchod s živými zvířaty je drastický zejména z důvodu přepravy na dlouhé vzdálenosti bez zajištění dostatečného množství krmiva, vody a odpočinku. Není výjimkou, že se přepravují i zvířata nemocná, zraněná, příliš mladá či vysokobřezí. Transportní vozidla bývají přeplněná a špatně vybavená. Zvířata natlačená v přeplněných vozech trpí dlouhé hodiny i dny žízní, hladem, přehřátím, vyčerpáním, zraněními a šířícími se nemocemi. Ušetřena nejsou ani mláďata.
 
Upozorňujeme, že mnoho zvířat se též vyváží ze zemí s právní ochranou, například z ČR, do zemí bez právní ochrany, například do Turecka, kde se s nimi zachází velmi hrubě a trpí při brutální porážce. Přitom je veterinárně zjištěno, že každá přeprava zvířat nad osm hodin je vyčerpávající a čím se čas prodlužuje, tím větší je utrpení zvířat zvlášť v horkém počasí. Chovatelé zvířat, přepravci i úředníci to vědí. Přesto tento krutý obchod běží dál. Nejhorší jsou transporty smrti mimo země EU, ve kterých zvířata po strastiplné cestě, pokud ji vůbec přežijí, čeká brutální porážka bez omráčení.
 
My, níže podepsaní, požadujeme zastavení tohoto nesmírného a zbytečného utrpení zvířat.
 
 
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
 
NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
 
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
 
 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...