Okamžitá demise vlády ČR

Žádáme okamžitou demisi vlády Petra Fialy! Hlavními důvody jsou:

- neschopnost Petra Fialy řídit vládu tak, aby její rozhodnutí nebyla v rozporu s dobrými mravy a podporovala ekonomický a morální rozvoj ČR

- válečné štvaní vlády Petra Fialy dodávkami zbraní do konfliktu RF s Ukrajinou a podpora snah o podlomení naší ekonomiky v souvislosti s uvalením sankcí na RF

- neschopnost reakce Fialovy vlády na měnící se ekonomické podmínky v energetické oblasti a následné pomoci občanům ČR před energetickou chudobou

- nereagování Fialovy vlády na evropské a celosvětové geopolitické a ekonomické změny, jejímž důvodem je prohlubující se chudoba ČR a jejích občanů

- neschopnost vlády prosazovat ekonomické a politické zájmy ČR v rámci evropského prostoru a to především v souvislosti s členstvím v EU

- porušování Ústavy ČR a LZPS ze strany vlády Petra Fialy a prosazování zákonů, které jsou v rozporu s výše uvedenými ústavními předpisy

- omezením svobody slova na základě doporučení vlády Petra Fialy na omezení a zablokováním jiných informačních kanálů, než těch, co schvaluje vláda

- zneužívání výkonné moci, prostřednictvím výkonných orgánů ministra vnitra, Víta Rakušana, ke kriminalizaci občanů s jiným názorem, než je názor vlády a nezákonná spolupráce zákonodárné a soudní moci na potírání občanských svobod

 


Pavel Barták    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Pavel Barták bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...