Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice proti postupu rektora

My, níže podepsaní členové akademické obce Univerzity Palackého, s nevolí hledíme na způsob, kterým rektorát realizuje vznik vysokoškolskéhoústavu CATRIN.Nestavíme se proti integraci výzkumných kapacit, trváme ale na respektováníakademické samosprávy.Nesouhlasíme s vyváděním majetku (budov, přístrojů, know how) z jakékoliv fakulty proti vůli jejího vedení a jejího akademického senátu.Domníváme se, že úspěch Univerzity je založen na síle, rozmanitosti astabilitě jejích fakult a žádáme rektora, ab

Vytvořeno: 2020-09-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 359 356
Minulý měsíc 358 355

Petice proti výstavbě haly v k.ú. Rynholec

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme vedení obce Rynholec, aby všemi dostupnými prostředky zabránilo výstavbě haly s prostorem pro administrativu v katastru obce Rynholec (záměr s názvem „Výstavba na pozemku parc.č. 865/11 v k.ú. Rynholec pro malé a střední podnikatelské subjekty“). V této fázi je pouze podepsaná smlouva o smlouvě budoucí, která byla podepsána dne 11.02.2020 starostou obce a MSP Projekty s.r.o. Pokud bude podepsána smlouva k prodeji pozemku, je v plánu na

Vytvořeno: 2020-09-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 563 563
Minulý měsíc 332 332

Zachování železničního mostu přes Orlickou přehradu u Červené nad Vltavou dle Zákona č. 85/1990 Sb.

Adresát : V Praze dne 9. srpna 2020. Jihočeský kraj Paní Mgr. Ivana Stráská Hejtmanka U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice    P E T I C E   občanů pro zachování železničního mostu přes Orlickou přehradu u Červené nad Vltavou dle Zákona č. 85/1990 Sb. Petiční výbor : Ing. Karel Holl, bytem Kaštanová 1464/15, 182 00 Praha 8, tel. 724 035 977 Petr Bouška, bytem B. Němcové 861, 399 01 Milevsko, tel. 730 638 688 Helena Končelíková, bytem Jetětické Samoty 22, PSČ 398 43, tel. 602 296 060

Vytvořeno: 2020-08-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 655 649
Minulý měsíc 312 308

HOT TOPIC V ČR

Zdravím. Ráda bych navrhla návrh založení obchodu "Hot Topic" v České republice. Češi by tento obchod zcela určitě ocenili a byli by štastní:). 

Vytvořeno: 2020-09-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 319 299
Minulý měsíc 278 260

Petice za obnovu provozu Porodnice Trutnov

My, níže podepsaní občané žádáme členy Zastupitelstva města Trutnova a členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o obnovení provozu Porodnice v Oblastní nemocnici  Trutnov.   Zdůvodnění: Jedná se o jedno z nejmodernějších oddělení, které bylo vybudované před 20 lety. Je to Akreditované pracoviště I.typu pro Gynekologii a porodnictví, Akreditované pracoviště pro Přípravu porodních asistentek. Jeho uzavřením dojde k významnému omezení fungující komplexní zdravotní péče v Oblastní nemocnici v Tr

Vytvořeno: 2020-09-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 299 299
Minulý měsíc 265 265

Petice proti plošným mimořádným nařízením, proti chaosu a mocenské zvůli

Po více než půl roce od počátku pandemie COVID-19 odmítáme plošná opatření a žádáme opatření cílená.Žádáme, aby zásahy do práv jednotlivců byly důvodné, prokazatelně účinné, neohrožovaly zdraví a nezpůsobovaly utrpení. Aby bylo vždy zváženo zda nelze použít jiný, šetrnější způsob ochrany proti viróze. Žádáme, aby právo jednotlivce bylo při prosazování veřejných zájmů vždy zohledněno.Žádáme jasnou koncepci a zdůvodnění mimořádných opatření konkrétními výzkumy,daty a testem proporcionality. Žádáme

Vytvořeno: 2020-08-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 310 309
Minulý měsíc 264 264

Petice proti rouškám!

My, občané České Republiky, požadujeme po vládě České republiky, aby s okamžitou platností zrušila své nařízení, které vydala dne 9.9.2020 a které vyjde v platnost dne 10.9.2020. Nařízení se týká povinnosti nošení roušek nebo jiné ochrany obličeje z důvodu ochrany před nemocí COVID-19 ve všech budovách na území ČR.Vláda nesmí nařizovat povinnost nošení ochrany obličeje, pokud není vyhlášen Nouzový stav. Jsme svobodná země, ve které vládne demokracie. Každý občan ČR si může sám zvolit zda-li se p

Vytvořeno: 2020-09-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 260 258
Minulý měsíc 253 251

Poděkování předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi za návštěvu Tchaj-wanu

Otevřený dopis: Poděkování za návštěvu Tchaj-wanu   Vážený pane předsedo Senátu,   rád bych Vám vyjádřil poděkování za odvahu a rozhodnost, s níž jste nakonec, navzdory odporu části české politické reprezentace, uskutečnil cestu na Tchaj-wan. A s níž svůj krok nadále hájíte. Přeji Vám v tom pevné nervy a silný žaludek. Jako občan se chci ohradit vůči hodnocení Vaší mise ze strany prezidenta Zemana a premiéra Babiše. Pan prezident od svého zvolení systematickým nálepkováním svých oponentů rozeštv

Vytvořeno: 2020-09-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 229 212
Minulý měsíc 227 210

Zachování a modernizace sportovního přístavu v Podolí

V zátoce ochranného přístavu pod Vyšehradem – v Podolí je již od nepaměti centrum vodních sportů a rekreačních sportovců z celé Prahy. V současné době zde sídlí sportovní kluby Český Yacht Klub, T.J. Tatran Praha  a přírodovědecká fakulta UK. V posledních letech se projevuje snaha developerů toto krásné místu využít ke stavbě komerčního projektu – postavit zde hotel s přilehlým přístavem. To by však narušilo vzhled celé zátoky, která je v památkové zóně Vyšehradu a zejména by omezilo nebo zcela

Vytvořeno: 2020-09-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 530 524
Minulý měsíc 214 209

Petice proti přijímání nelegálních imigrantů na území ČR

Text petice: "My občané ČR nesouhlasíme s přijímáním nelegálních imigrantů na území České republiky, nesouhlasíme s vyčleňováním finančních prostředků vládou na tyto účely a vyzýváme českou vládu, aby ukončila veškeré kroky k lákání imigrantů a usídlování imigrantů v naší zemi. V souvislosti s nelegální imigrací, terorismem a odmítáním muslimů přijímat naše hodnoty života, považujeme za mimořádně nebezpečné pro bezpečnost ČR a jejich občanů návrhy ministra pro lidská práva a vládní koalice na ro

Vytvořeno: 2016-09-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5195 5106
Minulý měsíc 210 205