Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

KŘIVOKLÁTSKO SI NÁRODNÍ PARK ZASLOUŽÍ

My, občané České republiky, občané obcí Křivoklátska, majitelé nemovitostí, návštěvníci a přátelé tohoto jedinečného a krásného regionu, podporujeme zřízení NP Křivoklátsko v nejcennější jádrové části CHKO podle návrhu Ministerstva životního prostředí ČR  Důvody podpory:  1.     CHKO Křivoklátsko je jedinečnou, přírodně neobyčejně pestrou a ve svém jádru unikátní oblastí, svými hodnotami a ekologickým významem přesahující hranice ČR. 2.     S postupující klimatickou změnou a zvyšujícím se tlakem

Vytvořeno: 2022-04-04 Statistika

Petice za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny!

My, trvale i přechodně žijící obyvatelé, chataři, turisté a návštěvníci Hornoplánska, Lipenska, a Pošumaví, se obáváme dopadů rozsáhlé výstavby plánované v oblasti Karlových Dvorů, a dalších minimálně deseti připravovaných projektů se značným celkovým záborem plochy v okolí vodní nádrže Lipno. Naše obavy se týkají zejména jejich kumulativních dopadů na životní prostředí, snížené prostupnosti krajiny, zhoršené kvality vody, celkového zhoršení kvality života a také ohrožení dosavadních podnikatels

Vytvořeno: 2021-11-28 Statistika

creation of Czechoslovenia

We should unite our beautiful countries to become stronger. The Czechia would get the sea and Slovenia cheap beer and a good hockey team.

Vytvořeno: 2023-01-18 Statistika

Chceme známku s prezidentem Petrem Pavlem

Nový prezident nechce známky se svou podobiznou, pošta nabízí alternativu Touto peticí bychom rádi panu Petru Pavlovi ukázali, kolik občanů naší země o známku s jeho portrétem stojí. Myslíme si, že nejen Zdeněk Svěrák se tešil, až zase bude moci kupovat a olizovat známku s prezidentem :). Zkusme společně ještě rozhodnutí našeho budoucího prezidenta zvrátit. Když bude naše poptávka silná, třeba svůj postoj přehodnotí. „Česká pošta je připravena nabídnout veřejnosti poštovní známku s panem prezide

Vytvořeno: 2023-01-30 Statistika

Chceme zpátky brambůrky Hovězí na cibulce a Uzené s křenem!

Petice za obnovení výroby tradičních českých brambůrek Bohemia chips s příchutí "Hovězí na cibulce" a "Uzené s křenem". Jejich výrobce, společnost Intersnack, ukončila jejich výrobu již před několika lety – a to kvůli nízké prodejnost/oblíbenosti. Jak uvádí na svých webových stránkách "V současné chvíli návrat příchutě Uzené s křenem neplánujeme, ale není vyloučeno, že se příchuť pro velký zájem našich spotřebitelů v budoucnu opět neobjeví ve Vašich oblíbených obchodech." Pojďme je tedy vyzvat,

Vytvořeno: 2020-12-21 Statistika

Petice za zrušení prodeje i provozování pyrotechniky, ohňostrojů a petard

Petice za zrušení prodeje i provozování pyrotechniky, ohňostrojů a petard

Vytvořeno: 2023-01-03 Statistika

Zakažme podnikání, mimo jiné e-shopům Bonky.cz, Booho.cz, Balando.cz, Bonky.sk, Bohoo.sk, Balando.sk ...

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme stát, aby prostřednictvím státních orgánů, zakročil proti nekalému podnikání, mimo jiné u e-shopů Bonky.cz, Booho.cz, Balando.cz, Bonky.sk, Bohoo.sk, Balando.sk. Dále žádáme, aby ČOI zakročila a měla právo zakročit sama nebo prostřednictvím soudu zákazem činnosti proti osobám a firmám, provozujícíhm tyto podvodné a rizikové e-shopy (seznam na stránce ČOI - https://www.coi.cz

Vytvořeno: 2022-01-05 Statistika

„Na podporu Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a jejím pedagogům“

My, níže podepsaní, vyjadřujeme touto peticí podporu Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (KTVVZ) a jejím pedagogům.  Pedagogové z KTVVZ ve vztahu k nám studentům vždy plnili své pracovní povinnosti, a to i nad rámec stanoveného pracovního plánu. Vždy se snažili stmelovat kolektiv, ať už v rámci výuky nebo výjezdních kurzů, chovali se k nám důstojně, s respektem a v souladu s etickými pravidly, motivovali nás a rozvíjeli nás jak v profesním, tak i

Vytvořeno: 2023-01-31 Statistika

Petice za ukončení pokusů a testování na zvířatech

My, níže podepsaní, žádáme ukončení testování zvířat a pokusů na nich prováděných. Jsme pro zavedení a využívání alternativních metod testování bez použití zvířat. Testy na zvířatech jsou kruté, zbytečné a navíc nejsou ani spolehlivé - nelze podle jejich výsledků bez rizika aplikovat přípravky či léky na člověka. Vývoj nezvířecích alternativ k testům na zvířatech a jejich rychlé zavedení do praxe se musí stát prioritou. Zvíře je živý tvor, který reaguje na různé situace a vnímá bolest, emoce r

Vytvořeno: 2019-10-20 Statistika

Provolání k ruským matkám

Tato slova jsou důležitá nejen pro adresátky. My všichni, i když na naši zemi zatím nedopadají ruské rakety a drony, si potřebujeme stále upřesňovat a pojmenovávat, v jaké situaci žijeme. Poslání      Matky jsou ve všech kulturách dárkyněmi a strážkyněmi života. Žijí pro své děti, pečují o to, aby je dorostly a přerostly. Aby děti žily v lepším světě než je ten současný. Prvořadé úsilí musí být vynakládáno k udržení míru – aby vypiplané děti zbytečně nehynuly na bojišti.      Na Zemi je dost mís

Vytvořeno: 2023-01-18 Statistika

PETICE ZA OBNOVENÍ NEZÁVISLOSTI ČESKÉHO PRÁVA NA PRÁVU EU

„My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, jsme přesvědčeni, že by Česká republika měla mít suverénní právní řád. Usilujeme o renovaci Ústavy před rok 2001 a vyškrnutí článku 10a z naší Ústavy. Vyzýváme vládu, aby zajistila, že se české právo znovu stane svéprávné a čeští poslanci před hlasováním již nebudou moci využívat alibistickou výmluvu o nutnosti hlasovat pro kvůli Bruselu."

Vytvořeno: 2021-12-16 Statistika

Petice proti cyklostezce Frýdlant - Heřmanice.

Je to jednoduché. Město Frýdlant se snaží zlikvidovat zbytky unikátní úzkorozchodné tratě a postavit naprosto zbytečnou úzkokolejku cyklostezku, aby zabránilo obnově. Petice je proti stavbě cyklostezky (za 35 milionů Kč!) a pro obnovu tratě. Na německé straně trať dodnes funguje a velikou turistickou atrakcí.

Vytvořeno: 2023-01-07 Statistika

kapitalista_z_moravy moderátorem na kanále resttpowered

Nebaví tě už zaspamovaný chat, nepřepisování hry na streamu nebo žádné sázky? Dnešní moderátoři hold mají večerku po 10. hodině nebo jsou neustále afk, ale podpisem této petice to můžes změnit! Pokus jseš pro chat bez nevhodných zpráv, otrvaných lidí ( třeba fris) nebo aktvní sázky hlasuj pro kapitalistu!

Vytvořeno: 2022-05-24 Statistika

Petice za nahrazení železničního mostu pod Vyšehradem

Požadujeme, aby byl dosluhující ( a svým stavem pro svůj účel nevyhovující ) železniční most nahrazen mostem novým, který bude reflektovat tvar mostu původního a nabídne prostor pro navýšení kapacity ( třetí kolej ).  

Vytvořeno: 2023-01-20 Statistika

PODPOŘME MENDELU, NE DANUŠI

V posledních čtyřech letech otřásá Mendelovou univerzitou jeden skandál za druhým – studenti z ciziny nejezdili do školy, ale učitelé za nimi, doktoráty získaly formou turbostudia, nejméně dva studenti předložili plagiáty, neprůhledné smlouvy se zahraničními agenturami. U všeho byla bývalá rektorka a kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová, účastnila se zkoušek, věděla o interní kritice poměrů u zahraničních studentů. Ekonomické řízení MENDELU dovedla D. Nerudová dvakrát k rozpočtovému provizo

Vytvořeno: 2022-12-08 Statistika

Chceme zachovat program ČT3 a omezit kriminální obsah v České televizi

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Adresáti petice: Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4/176, 118 00 Praha 1 Žádáme zachování pamětnického a rodinného kanálu ČT3 České televize. Tento program má jistě své místo, protože programů poskytujících rodinný nenásilný obsahu pro celou rodinu je v České republice obecně nedostatek. Programů, kde se vraždí dnes a denně jsou v ČR desítky. Programy vhodné pro n

Vytvořeno: 2022-12-05 Statistika

PETICE PROTI HROZÍCÍ VÝSTAVBĚ BYTŮ V PŘÍRODNÍM PARKU PROKOPSKÉ A DALEJSKÉ ÚDOLÍ (LOKALITA TRUNEČKŮV MLÝN, AREÁL VÁPENKA BISKUP-KVIS-KOTRBA)

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s plánovanou výstavbou bytového areálu v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí v lokalitě bývalý Trunečkův mlýn ani s dalšími možnými developerskými zájmy v této oblasti. Případná výstavba na tomto území by obsáhla a zdevastovala plochu unikátní přírodní lokality, která je součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Je to důležitý prostor pro lidi, kteří žijí v panelových a bytových domech a kteří sem bez problémů přicházejí nebo přijíždějí městsko

Vytvořeno: 2022-01-23 Statistika

Podpora programu Začít spolu ve Svazkové škole Panská pole

Otevřený dopis zřizovateli Svazkové základní školy Panská pole   Vážené dámy a vážení pánové,   obracíme se na vás jako obyvatelé Přezletic, Podolanky a Jenštejna s poděkováním za vybudování společné základní školy se skvělým vybavením a s vizí moderní a úspěšné školy. Jako rodiče budoucích žáků bychom vám rádi představili vzdělávací program Začít spolu, který do této vize zapadá. Naším přáním je začlenění jedné první třídy Začít spolu pro školní rok 2023/2024. Rodiče by měli možnost si vybrat b

Vytvořeno: 2023-01-17 Statistika

Autobusové spojení Broumov - Nowa Ruda

Jsem pro to, aby město Broumov ve spolupráci s polským městem Nowa Ruda zřídilo stálou autobusouvou linku spojující obě města.

Vytvořeno: 2023-01-05 Statistika

Petice za výstavbu úseku dálnice D3 ve Středočeském kraji

Požaduji dokončení dálnice D3 z Prahy na hranici Jihočeského kraje v trase a termínech připravovaných vládou ČR, tj. -  v rozsahu staveb dálnice D3 Praha (D0)- Jílové- Hostěradice-Václavice-Voračice-Nová Hospoda (D3),- a v termínu uvedení do provozu v roce 2028

Vytvořeno: 2020-09-16 Statistika