Nejpopulárnější petice v posledních 12 měsících

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Dopis prezidentovi k novele pandemického zákona

Pane prezidente, obracíme se na vás, jako na hlavu zatím demokratického státu. V tuto chvíli jste poslední instancí, která může pomoci demokracii v naší zemi zachovat. Vláda protlačila i přes nesouhlas senátu novelu pandemického zákona. Protlačila jej v legislativní nouzi, ač k tomuto způsobu nebyly, a nejsou žádné relevantní důvody. Protlačila zákon, který je zcela nepředstavitelným pokusem obejít standardní zákony, včetně ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Vytváří paralelní právní řád, v němž

Vytvořeno: 2022-02-18 Statistika

Jsme proti sloučení rychnovských hasičů s náchodskými !!!

 Hasičská stanice Rychnov nad Kněžnou dle pana ředitele HZS Královéhradeckého kraje Ing. Davida Pouče bude mít status P4, což znamená, že se nebude moci, na rozdíl od stanic v jiných okresních městech kraje, už nadále rozšiřovat a bude to tak jediná stanice tohoto druhu v Královéhradeckém kraji. Co to pro nás jako občany Rychnovska znamená? 1. Zastaví se rozvoj Hasičského záchranného sboru Rychnov nad Kněžnou, i když se zde stále rozšiřuje průmyslová zóna Solnice – Kvasiny. Nebude už možné posí

Vytvořeno: 2022-12-13 Statistika

Petice proti vydání pozemku parc.č. 1202/1, v k.ú. Ďáblice, obec hl. m Praha jako náhradního pozemku k vypořádání restitučních nároků žalobců ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8

Magistrát hl. m Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01 a Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00 A    V Praze dne 24. 11. 2022     Petice proti vydání pozemku parc.č. 1202/1, v k.ú. Ďáblice, obec hl. m Praha jako náhradního pozemku k vypořádání restitučních nároků žalobců ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn 23C 76/2017, ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů     My občané městské části Praha – Ďáblice,   skrze

Vytvořeno: 2022-11-23 Statistika

Petice proti výstavbě Gigafactory v Líních u Plzně

My, občané, nesouhlasíme s výstavbou Gigafactory v Líních u Plzně. Tento projekt považujeme za škodlivý pro naše životy, životní prostředí i prosperitu a existenci firem, spolků a klubů, které na daném území nyní působí a potažmo škodlivý i pro celý region. Nechceme zde dalších více než 4000 pracovníků z nichž bude muset být převážná většina dovezena. Nechceme aby továrna využívala plzeňskou vodárnu a tím blokovala další rozvoj města. Nechceme podstatně navýšenou dopravu, už nyní jsou všechny př

Vytvořeno: 2022-11-10 Statistika

Petice proti výstavbě přeložky silnice II/137 v úseku Tesco-Slapy

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s výstavbou přeložky silnice II/137 v úseku Tesco-Slapy a to z následujících důvodů: Deklarovaný přínos v podobě snížení dopravní zátěže v Táboře je přinejmenším sporný Stavba obchvatu nevratně zničí 22 hektarů kvalitní orné půdy, ze které by bylo možné každý rok sklidit 150 tun obilí Stavba obchvatu zhyzdí krásný kout přírody v docházkové vzdálenosti od města a znemožní jeho využití pro rekreaci obyvatel města Ušetříme miliardu korun

Vytvořeno: 2022-05-09 Statistika

Petice za vynětí tzv. Drkolnovské spojky z Územního plánu Příbrami

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s další přípravou tzv. Drkolnovské (někdy též Rožmitálské) spojky. Jedná se o plánované spojení silnice č. III/1911 – JV obchvat Zdabořská – JV obchvat) a vyzýváme vedení města, zastupitelstvo města Příbram a další instituce a orgány, aby se v této věci zasadily o řešení. Za řešení považujeme vynětí těchto komunikací z Územního plánu Příbram účinného ke dni 17. července 2018. My, níže podepsaní, předkládáme stanovisko a argumenty a souhlas s nimi stvrzujeme svým

Vytvořeno: 2022-05-30 Statistika

„Na podporu Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a jejím pedagogům“

My, níže podepsaní, vyjadřujeme touto peticí podporu Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (KTVVZ) a jejím pedagogům.  Pedagogové z KTVVZ ve vztahu k nám studentům vždy plnili své pracovní povinnosti, a to i nad rámec stanoveného pracovního plánu. Vždy se snažili stmelovat kolektiv, ať už v rámci výuky nebo výjezdních kurzů, chovali se k nám důstojně, s respektem a v souladu s etickými pravidly, motivovali nás a rozvíjeli nás jak v profesním, tak i

Vytvořeno: 2023-01-31 Statistika

Petice proti neudržitelné výstavbě bytových domů v Hluboké - Zámostí

Vážení sousedé, dovolte nám představit spolek Hluboká - Zámostí z.s. a jeho poslání Spolek vzniká z iniciativy „Zámosťáků“, starousedlíků se staletými kořeny a patriotů, tak nově příchozích, kteří si Zámostí oblíbili kvůli jeho klidu, příjemné krajině okolo řeky i houbařským lesům kolem trati. Každý máme jiný příběh, ale společnou touhou pečovat o prostor, ve kterém jsou naše domovy. Rozhodli jsme se spojit a začít se zasazovat o zvýšení vlivu obyvatel Zámostí na dění v naší čtvrti, o zachování

Vytvořeno: 2022-08-04 Statistika

Křídla pro Ukrajinu - #WingsForUkraine

Křídla pro Ukrajinu - #WingsForUkraine Otevřený dopis pro vládu a představitele naší země a všech demokratických zemí Prosíme, pomozme Ukrajině víc! Přestaňme se bát Putina. Je to Putin, kdo napadl suverénní zemi, je to Putin, kdo zastrašuje a vydírá svět - jadernými zbraněmi, zemním plynem, bombami. A zatímco my nevíme, co dělat, a bojíme se jeho zloby a odplaty, Putin srovnává Ukrajinu se zemí. Bez lítosti vraždí i civilní obyvatelstvo, včetně dětí.  Stejně bez lítosti nechává vraždit i své mu

Vytvořeno: 2022-03-15 Statistika

Podpora poškozených pacientů MUDr. Pavla Neničky

MUDr. Pavel Nenička je praktický lékař, který provozuje svou rodinnou ambulanci ve Valticích, Čejkovicích a Ratíškovicích. V současné době žádá o podporu v podobě podepsání petice za zachování jeho ambulance v Ratíškovicích. Co však nebylo zmíněno je důvod, proč pan doktor o podporu žádá. Na základě několika stížností pacientů, byl MUDr. Pavel Nenička vyloučen z české lékařské komory (ČLK). ČLK po několikaměsíčním šetření dospěla k jasnému výsledku, a to již zmíněné vyloučení a zákaz provozování

Vytvořeno: 2022-06-05 Statistika

🐷 Vyhrazujeme se proti omilostnění pravomocně odsouzeného podvodníka Milošem Zemanem!

My, slušní občané České republiky, nesouhlasíme s udělením prezidentské milosti pravomocně odsouzenému podvodníkovi Miloši Balákovi, kancléřem Mynářem dosazenému šéfovi Lánské obory, příteli prezidenta republiky. Nesouhlasíme s proruským postojem Ing. Miloše Zemana, který si až nyní začal hrát na milovníka všeho, co je ukrajinské a na protiruského aktivistu. Nesouhlasíme s tím, jak pan prezident Zeman absolutně pohrdá i závaznými právními předpisy a již zcela postrádá jakoukoli soudnost a mo

Vytvořeno: 2022-04-17 Statistika

Strach o vlastní bezpečí Hulín zl.kraj

Dobrý den všem , kteří došli až sem aby podepsali petici týkající se bezpečnosti v Hulíně . Již delší dobu se potýkáme a mluvím za všechny občany.. s obavami o své bezpečí a bezpečí našich dětí popřípadě mazlíčků. důvodem obav jsou narkomani a prodej omamných a psychotropních látek  a další sociálně slabší vrstva  nežádoucích osob,které přespávají nebo často prochází sklepní prostory vedomě znečišťují okolí města a hlučnou formou obtěžují obyvatelé v nočních hodinách a dále svou vizáží a impulzi

Vytvořeno: 2022-02-16 Statistika

Podpora pro ředitelku školy - Základní škola a Mateřská škola prof. JUDr. Karla Engliše, Hrabyně, př.o.

Svým podpisem vyjadřujeme podporu vedení základní školy v Hrabyni a chceme se připojit k pozitivnímu vyjádření rodičů, kteří v níže uvedeném textu zmiňují veškeré kvality a výhody této školy pod vedením dosavadní ředitelky, čímž zdůrazňujeme náš zájem o její setrvání ve funkci.    Veřejné vyjádření rodičů k fungování školy:   Jako rodiče dětí, které navštěvují nebo v nedávné minulosti navštěvovaly Základní a mateřskou školu v Hrabyni chceme touto peticí vyjádřit podporu ředitelce, vedení školy a

Vytvořeno: 2022-03-24 Statistika

Zpět ke 20 knihám u maturity z českého jazyka

Přijde Vám 30 knih k maturitě příliš? Touto peticí chceme navrátit starých, dobrých a hlavně zažitých 20 knih. Nevidíme totiž důvod k nedávnému navýšení na stávajících 30 knih, které se týkají třetích, druhých a prvních ročníků. Podepište prosím tuto petici a vyjádřete Váš názor. Nebojme se vyjádřit naše názory, mohou totiž mnohé změnit k lepšímu.

Vytvořeno: 2022-02-08 Statistika

Petice za zpřístupnění parkoviště kampusu UJEP všem studentům školy

My, studenti, nesouhlasíme s omezením vjezdu na parkoviště kampusu UJEP. Tento krok považujeme od vedení školy za neférový a komplikuje naše parkování v okolí univerzity. Žádáme o možnost zpřístupnění parkoviště UJEP všem studentům školy. #freeparkovisteujep

Vytvořeno: 2022-11-15 Statistika

Tartanové závodiště pro Milevsko

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl antukový povrch závodiště na letním stadionu v Milevsku nahrazen tartanovým povrchem. Antukový ovál i doskočiště již dávno nevyhovují potřebám dnešních sportovců, což ostatně dokazuje i to, že tartanová sportoviště vyrostla už nejen ve velkých městech, ale i v našem nejbližším okolí. Je velkou škodou i ostudou Milevska, jako města s bohatou atletickou minulostí i silným oddílovým zázemím, že takové sportoviště stále ještě nem

Vytvořeno: 2022-05-10 Statistika

Chceme, aby v Jablonci nad Nisou zůstala mozaiková ABECEDA

Město Jablonec nad Nisou začalo s bouráním ikonické mozaikové abecedy v Liberecké ulici. Vypadá to, že zatím není jasné, co se přesně s ABECEDOU stane a zda se unikátní mozaika na své místo vrátí. „Jablonecká abeceda“ vznikla v době výstavby budov v 70. letech 20. století a byla zhotovena ze skleněných prefabrikovaných sintrovaných kostek o velikosti 20 x 20 mm vyrobených v jabloneckých sklárnách. Pokud jste pro zachování typického symbolu, který dodává tvář této části Jablonce n. N., přidejte

Vytvořeno: 2022-08-01 Statistika

Jsme proti perzekucím za politické smýšlení

Nedávno byla za své názory z práce vyhozena vyučující poté, co ji žáci tajně nahráli při hodině. Domníváme se, že v demokratické společnosti by lidé neměli být perzekvováni za své politické smýšlení, pokud toto není extremistické. Žádáme o řádné a objektivní prošetření všech okolností, které vedly k výpovědi Martiny Bednářové.

Vytvořeno: 2022-04-20 Statistika

Letní provoz u Kapličky na Hraběticích

My pravidelní i občasní návštěvníci "sportovně kulturního" občerstvení Hrabětice Kaplička se podepisujeme pod tuto petici a od roku 2023 žádáme o tzv. letní úpravu provozu automobilové dopravy u tohoto zařízení. Jde nám primárně o bezpečnost a zklidnění situace v nepřehledném místě kdy některé vozy ve vysoké rychlosti odbočují při jízdě od Karlova směrem na Královku a nevidí do odbočení přes živý plot kde se pohybují návštěvníci. Stejně tak jako o omezení těch, kteří ve svých vozech přijíždějí o

Vytvořeno: 2022-10-10 Statistika

PETICE - STOP ZÁPACHU ze Slévárny HEUNISCH Brno, s.r.o.

PETICE - STOP ZÁPACHU ze Slévárny HEUNISCH Brno, s.r.o. Petice občanů městských částí Brna: Líšeň, Židenice, Vinohrady, Slatina, Černovice a další - za vyřešení problému s obtěžujícím zápachem ze slévárny Heunisch   Vážený pane, vážená paní,   v současné době řeší Ministerstvo životního prostředí odvolání Slévárny HEUNISCH Brno, s.r.o. proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který stanovil nové limity pro některé emisní látky. Rádi bychom se my, problémem dotčení občané, k situac

Vytvořeno: 2022-06-12 Statistika