Petice proti omezení dopravy na náměstí Republiky

My, níže podepsaní občané, tímto vyzýváme Statutární město Pardubice, aby zásadně přepracovalo připravovaný projekt revitalizace náměstí Republiky. S navrhovanou podobou nesouhlasíme především z těchto důvodů:

1.      Omezení dopravy. V místě má dojít k zúžení individuální dopravy do jednoho pruhu v každém směru. Toto opatření způsobí ve špičkách kolaps. A dostupná data ukazují, že se situace zásadně nezmění ani po otevření severovýchodního obchvatu.

2.      Zpomalovací práh. V místě s takto vysokým dopravním zatížením postrádá zpomalovací práh jakoukoliv logiku. Historické zkušenosti navíc ukazují, že by tento práh mohl mít špatný vliv na statiku Zelené brány.

3.      Úbytek zelených ploch. Studie sice počítá s výsadbou nových stromů, zároveň však dojde k rozšíření betonových ploch na úkor těch stávajících zelených.  

4.      Zrušení zastávky u divadla. Ze současných dvou zastávek na západní straně náměstí záměr ruší tu mnohem funkčnější se zálivem u divadla a zachovává tu méně funkční před Grandem.

5.      Nedořešený podchod. Záměr nedostatečně řeší existující podchod. Ten je sice ve špatném technickém stavu, ale má dojít pouze k jeho zaslepení a díra v zemi jako taková zde zůstane a v budoucnosti může způsobit vážné technické problémy.

Komu je petice adresována: Statutární město Pardubice

Petiční výbor:
Ondřej Tichý, Bacháčkova 1126, Pardubice – osoba oprávněná petiční výbor zastupovat
Petr Klimpl – Palackého třída 2547, Pardubice
Matěj Slanař – 5. května 390, Pardubice
Jan Mazuch – Lonkova 472, Pardubice
Dušan Stránský – Lány na Důlku 136, Pardubice


Ondřej Tichý    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ondřej Tichý bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...