PŘÍRODU A POHODU, NE BETON A WELLNESS! Petice za změnu projektu rekonstrukce koupaliště Motol - Praha 5

PŘÍRODU A POHODU, NE BETON A WELLNESS! Petice za změnu projektu rekonstrukce koupaliště Motol - Praha 5

 

My, níže podepsaní občané hlavního města Prahy, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, žádáme prostřednictvím této petice primátora hl.m. Prahy, pana Bohuslava Svobodu, CSc., náměstkyni primátora hl.m. Prahy, paní Ing. Janu Komrskovou, a náměstka primátora hl.m. Prahy, pana Ing. arch. Petra Hlaváčka, o radikální změnu současného projektu rekonstrukce koupaliště v Motole.

 

Odmítáme současný naddimenzovaný projekt rekonstrukce oblíbeného přírodního koupaliště, který vznikl bez participace s veřejností. Jeho realizace bude znamenat nenávratnou ztrátu přírodního charakteru tohoto místa. Plánovanému navýšení služeb o wellness, velkou restauraci, parkoviště a celoroční provoz ustoupí kus přírody. Budova ve stylu autobusového nádraží změní charakter místa. Celková investice i provozní náklady budou velmi vysoké a odrazí se i ve výši vstupného. 

Odmítáme plýtvání veřejnými prostředky na projekt, který neodpovídá ani přírodnímu koupališti, ani současným stavebním standartům, ani přáním současných uživatelů koupaliště. 

Chceme na koupališti zachovat to, co je zde v pražském kontextu unikátní a za čím sem jezdí lidé z Prahy i okolí.

 

Proto žádáme radikální změnu projektu, která:

1) Zachová přírodní charakter místa, minimalizuje zásahy do zeleně na koupališti, využije dobrou dostupnost MHD a podélné parkování v přilehlých ulicích a tím eliminuje potřebu výstavby velkého parkoviště.

2)  Nebude navyšovat objem budov pro zázemí koupaliště, ani betonovat ostrov uprostřed rybníka. Bude architektonicky a esteticky odpovídat přírodnímu koupališti.  

3) Bude ekonomicky udržitelná a bude tedy moci nabídnout vyžití všem skupinám obyvatel – nejenom těm, kteří si budou moci zaplatit drahé vstupné.  Bude zároveň ekologicky udržitelná a bude také respektovat standarty modrozelené infrastruktury, čímž sníží investiční i provozní náklady.

 

Vážený pane primátore, vážená paní náměstkyně, vážený pane náměstku, my, níže podepsaní občané Prahy, Vás vyzýváme, abyste se zasadili o řešení nastalé situace.

 

Petici sestavil Sousedský spolek Homolka-Motol (www.homolkamotol.cz), se sídlem v ulici Brdlíkova 199/25, Motol, Praha 5. IČO: 07286481.

Za Spolek v této věci jedná členka výboru Šárka Malá, Zahradníčkova 27/26, 150 00 Praha 5 - Motol.

 

V Praze, dne 15. 9. 2023

 

projekt_současný1.jpg

koupaliště_současný_stav1.jpg


Šárka Malá za Sousedský spolek Homolka-Motol    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Šárka Malá za Sousedský spolek Homolka-Motol bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...