Nejpopulárnější petice v posledních 12 měsících

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Přijměme Ukrajinu do NATO a EU a braňme ji

Přijměme Ukrajinou okamžtě do NATO a EU, což jsme měli udělat už dávno (neměli bychom tuto situaci). V posledních dnech se přece Ukrajina ukázala jako více než schopný spojenec, který na místo kýžených 2 procent HDP na obranu (na které ČR zdaleka nedosahuje) obětuje na obranu (i našich) svobod to nejcennější, co má, totiž životy svých občanů. Samozřejmě okamžitě s tím aktivujme čl. 5 a pomožme Ukrajině všemi prostředky (bezpochyby máme na mysli účast vojsk NATO) ! Nelekejme se výhrůžek vraha z K

Vytvořeno: 2022-02-27 Statistika

Za odstranění diskriminace děti se zdravotním postižením a sourozeneckých skupin

My, níže podepsaní, vítáme přijetí novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, která s účinností od 1.1. 2025 zamezuje umísťování děti mladších tří let do ústavní péče. Zároveň jsme přesvědčeni, že tato novela diskriminuje děti se zdravotním postižením a sourozenecké skupiny. Práva dětí jsou chráněna mezinárodními úmluvami i právními předpisy České republiky. Podle Úmluvy o právech dítěte je rodina respektována jako základní jednotka společnosti a jako přirozené prostředí, ve kterém se mo

Vytvořeno: 2021-09-29 Statistika

Petice proti povinnému zřizování datových schránek fyzickým osobám

  Petice proti povinnému zřizování datových schránek podnikajícím fyzickým osobámVážení poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, statisícům občanů zřídí stát proti jejich vůli k 1. 1. 2023 datové schránky a bude je pod pohrůžkou drakonických postihů nutit tyto schránky povinně používat! Důrazně protestujeme proti takovémuto nedekmokratickému jednání a žádáme tímto Vás, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, abyste nejpozději do 31. 12. 2022 uzákonili opět původn

Vytvořeno: 2022-10-25 Statistika

VÝZVA: CHCEME FÉROVÝ HOME OFFICE / OPEN LETTER: WE WANT FAIR HOME OFFICE

[ENG below] Pandemie ovlivnila náš každodenní život. Práce z domova začíná být víc než jen bezpečnostní opatření proti koronaviru. Spousta společností začala zavírat nebo zmenšovat své kancelářské prostory a jako nový standard volí home office. To pro nás jako pro pracující přináší nové výzvy, na které chceme reagovat. My, Práce na drátě, jsme iniciativa pracovníků a pracovnic v ICT sektoru, která usiluje o zlepšení pracovních podmínek. Požadujeme: 1. Spravedlivou kompenzaci za práci z domova -

Vytvořeno: 2022-03-21 Statistika

Petice proti diskriminaci zahraničních studentů (uchazečů z Ruska a Běloruska) při přijímání ke studiu na technických a IT oborech českých vysokých škol

Dobrý den, obracíme se na Vás jménem lektorů českého jazyka pro cizince, učitelů profilových předmětů, dalších zaměstnanců intenzivních jazykových kurzů a žádáme Vás o pomoc. Víme, že v současné době se projednává zákaz přístupu uchazečů z Ruska a Běloruska ke vzdělání na českých vysokých školách, zejména na technických a IT oborech. Argumentace je taková, že takto specializované studium by mohlo být bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Takový argument nemůžeme akceptovat, není to nijak po

Vytvořeno: 2022-05-05 Statistika

Okamžitá materiální a vojenská pomoc Ukrajině

Vážený pane premiére, jsme šokováni vojenskou agresí Ruska proti nezávislé Ukrajině. Zároveň jsme nepříjemně zaskočeni pasivitou Evropy. Ukrajina nepotřebuje jen slova útěchy a solidarity, potřebuje naši pomoc a konkrétní činy, které zastaví agresivitu Ruska.  Nečekejme na to, až se Evropa rozhodne o dalším kole neúčinných sankcí. Pomozme Ukrajině sami za sebe, za Českou republiku. Pane premiére, žádáme Vás, aby naše země poskytla Ukrajině maximální materiální a vojenskou podporu. Okamžitě, nepr

Vytvořeno: 2022-02-26 Statistika

Petice na zpětné zavedení známkování místo slovního hodnocení v ZŠ Rousínov

Nesouhlasíme se slovním hodnocením zavedeným na ZŠ Rousínov a požadujeme zpět změnu na tradiční známkování z následujících důvodů: Slovní hodnocení zavedené na ZŠ Rousínov není dostatečný způsob hodnocení, poškozuje soutěživost mezi dětmi, chuť se zlepšovat a možnost porovnávat svůj vývoj několik let zpětně. Zpětnou vazbu rodič lépe zjistí, když chodí pravidelně na konzultační hodiny, které může navštívit každý měsíc. Žák zpětnou vazbu mívá přímo od učitele, během opravy každého testu, písemky n

Vytvořeno: 2022-09-07 Statistika

SPALOVACÍ MOTORY v našich autech CHCEME

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, odmítáme ekologický fanatismus a jsme přesvědčeni, že výroba i prodej automobilů se spalovacím motorem má být zachována. Zároveň vyzýváme podpisem této petice Parlament ČR i Vládu ČR, aby aktivně odmítly záměry představitelů Evropské unie, kteří chtějí v rámci nebezpečného "Zeleného údělu" (nebo prostřednictvím euro7) klasická auta se spalovacím motorem v budoucnu zakázat. Soupis ad

Vytvořeno: 2021-08-18 Statistika

Petice proti stavebnímu záměru: Bytový dům v ulici Bří Čapků v Mostě

V ulici Bří Čapků je plánovaná vystavba bytového domu na malém prostranství na Zahražanech - za Náměstíčkem. Se stavbou je spojeno i pokácení veliké borovice. Plánovaný bytový dům je třípatrový,  naléhá těsně na zahrady přilehlých domů. Pozemek byl veden jako zahrada, výjimkou byl změněn na parcelu na přízemní domek. Výjimkou na této výjimce byla parcela změněna na parcelu na třípatrový bytový dům. Projekt nebere v ohled ráz Zahražan, jedno z posledních klidných míst v Mostě. Nebere v potaz bydl

Vytvořeno: 2022-08-14 Statistika

Podepište petici - zachraňte Sanatorium Trocnov!

My, níže podepsaní, obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary, tímto žádáme Radu města Karlovy Vary, aby zrušila záměr prodeje a nalezla vhodný způsob využití Sanatoria Trocnov. Od posledního jednání zastupitelstva upozorňujeme na další díl rozprodeje městského majetku současným vedením Karlových Varů - prodej budovy Sanatoria Trocnov. Odprodej této chráněné kulturní památky je o to překvapivější, neboť ještě před rokem tento krok primátorka Ferklová vylučovala. Teprve nyní, na začátku roku 20

Vytvořeno: 2022-02-08 Statistika

Chceme promovat v talárech!

Žádáme vedení PEF MENDELU o znovu zavedení talárů v průběhu promocí pro rok 2022. Taláry jsou symbolem úspěšného ukončení studia již po několik generací a při neustále klesajícím trendu nových případů nakažení covidem-19 žádáme o znovu povolení zapůjčení talárů. S poplatkem za zapůjčení talárů předem souhlasíme. 

Vytvořeno: 2022-06-21 Statistika

Petice proti zákazu automobilů se spalovacím motorem!

My níže podepsaní občané České republiky vyjadřujeme podpisem této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním svůj zásadní nesouhlas se záměrem Evropské komise (EK) zakázat v dohledné době prodej klasických automobilů se spalovacím motorem. Tato petice je naším příspěvkem do české i evropské diskuse o tom, zda tento radikální plán, má být uskutečněn nebo nikoliv. Náš názor je jasný. Říkáme tomuto zákazu jasné NE! Jsme přesvědčeni o tom, že automobil se spalovacím motorem je jedním z nejvě

Vytvořeno: 2021-08-16 Statistika

Vodní tok protékající Tyrou, Oldřichovicemi a Třincem se odjakživa nazývá Tyrka

Souhlasím s tím, aby vodní tok protékající Tyrou, Oldřichovicemi a Třincem byl v mapách nazván Tyrkou, resp. aby byl název tohoto toku zanesen i do novelizované vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Návrh na změnu musí dát Povodí Odry, proto touto peticí chceme jako občané třinecka vyjádřit nesohlas se současným standardizovaným jménem "Tyra", které bylo do map přejato z map vojenského mapován

Vytvořeno: 2022-09-23 Statistika

Zakažme podnikání, mimo jiné e-shopům Bonky.cz, Booho.cz, Balando.cz, Bonky.sk, Bohoo.sk, Balando.sk ...

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme stát, aby prostřednictvím státních orgánů, zakročil proti nekalému podnikání, mimo jiné u e-shopů Bonky.cz, Booho.cz, Balando.cz, Bonky.sk, Bohoo.sk, Balando.sk. Dále žádáme, aby ČOI zakročila a měla právo zakročit sama nebo prostřednictvím soudu zákazem činnosti proti osobám a firmám, provozujícíhm tyto podvodné a rizikové e-shopy (seznam na stránce ČOI - https://www.coi.cz

Vytvořeno: 2022-01-05 Statistika

Valnevu v ČR chceme

  Valneva je evropská biotechnologická společnost, která vyvíjí svou vakcínu VLA2001 proti nemoci Covid19 tradičním způsobem ze živého viru jeho chemickou inaktivací. Na podobném principu fungují vakcíny, které jsme všichni dostávali v dětství. Jedná se o technologicky malou úpravu existující vakcíny Valnevy Ixario proti japonské encefalitidě, která je podávána již přes 10 let a všechny její účinky jsou dobře prozkoumány (A Ixario prošla i post-klinickými zkouškami v délce 36 měsíců po původních

Vytvořeno: 2021-11-19 Statistika

Petice proti povinnému očkování - Chcípl PES

My, občané České republiky žádáme, aby vláda a Parlament ČR dodržovaly Ústavu ČR a ani ve jménu tzv. vyššího blaha ji nikdy neporušovaly! Každý občan má právo se rozhodnout, zda se nechá očkovat či nenechá očkovat proti Covid19! Nejsme proti dobrovolnému očkování, jsme pouze proti povinnému očkování, které se zde snaží zavést vláda! Místo relevantních informací odborníků, na základě kterých by se mohli občané rozhodnout, nás vláda nutí do očkování pomocí korupčních a vyděračských nástrojů! Písem

Vytvořeno: 2021-11-23 Statistika

Chceme známku s prezidentem Petrem Pavlem

Nový prezident nechce známky se svou podobiznou, pošta nabízí alternativu Touto peticí bychom rádi panu Petru Pavlovi ukázali, kolik občanů naší země o známku s jeho portrétem stojí. Myslíme si, že nejen Zdeněk Svěrák se tešil, až zase bude moci kupovat a olizovat známku s prezidentem :). Zkusme společně ještě rozhodnutí našeho budoucího prezidenta zvrátit. Když bude naše poptávka silná, třeba svůj postoj přehodnotí. „Česká pošta je připravena nabídnout veřejnosti poštovní známku s panem prezide

Vytvořeno: 2023-01-30 Statistika

Petice SPOLKY BEZ DATOVKY

My, níže podepsaní občané České republiky, vyzýváme vládu a parlament k bezodkladnému zrušení nové povinnosti pro spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, ústavy, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a další nepodnikající právnické osoby, používat elektronickou datovou schránku. Povinnost mít datovou schránku byla neziskovým organizacím uložena novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, s účinností od 1. 1. 2023. Aktivity, směřující k digita

Vytvořeno: 2022-03-18 Statistika

Petice za zrušení Taxisova příkopu pro závody koní na Velké pardubické a zmírnění dalších nebezpečných překážek

                                                                     My, níže podepsaní žádáme kompetentní orgány veřejné moci a další právnické i fyzické osoby, které s tímto případem mají cokoliv společného, popř. mají možnost spolurozhodování či ovlivňování fungování Velké pardubické, aby urychleně reagovaly na úmrtí koně Sottoventa při posledním závodu a přijaly opatření, jimiž obdobným událostem v budoucnu zamezí. Připomínáme, že se jedná již o 26. oběť obávané překážky a že za historii z

Vytvořeno: 2020-10-12 Statistika

Petice za #praxit! Chceme samostatnou Prahu!

My níže podepsaní občané České republiky žádáme tímto Parlament České republiky, aby projednal a přijal kroky umožňující vyhlášení Prahy jako samostatného území, nezávislého na České republice. Těmito kroky je myšlena především změna Ústavy ČR a následně vypsání referenda o odtržení Prahy od České republiky.Důvody, které nás k tomu vedou jsou následující:Hlavní město Praha je dlouhodobě cizorodým elementem v rámci České republiky. Politicky, sociálně i ekonomicky. Volební výsledky v Praze se dlo

Vytvořeno: 2019-11-11 Statistika