Nejoblíbenější petice v roce 2014 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Mgr. Ondřej Illich jako nový ředitel OHŠ Turnov

Touto peticí chceme vyjádřit veřejnou podporu Mgr. Ondřeji Illichovi v kandidatuře na nového ředitele OHŠ Turnov. Chceme aby se situace na této škole zlepšila a myslíme si, že právě Ondřej Illich, může opět pozvednout prestiž školy na původní úroveň. Bc. Karel Mareš - absolvent

Vytvořeno: 2014-03-26 Statistika

Ochránci přírody jsou proti plošnému kácení jedovatých dřevin v Mladé Boleslavi

Zákon o ochraně přírody a krajiny chrání všechny dřeviny, nerozděluje nijak dřeviny okrasné, plevelné, ovocné, cíleně vysazené, náletové, jedlé či jedovaté...Důvody k odstranění dřeviny posuzuje příslušný orgán ochrany přírody a krajiny na základě žádosti vlastníka pozemku a vždy induviduálně.Ochrana dřevin je veřejný zájem, protože dřeviny plní mnoho funkcí: poskytují kyslík, stín, úkryt mnoha živočichům a místo hnízdění ptákům, zlepšují mikroklima, jsou estetickým přínosem daného míst, protihl

Vytvořeno: 2014-06-24 Statistika

za přijetí právní úpravy navrácení původní výše příspěvku na péči

Petice za přijetí právní úpravy navrácení původní výše příspěvku na péči pro hendikepované občany. My, níže podepsaní žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a Senát České republiky, aby podnikly urychlené kroky k přijetí změny zákona o sociálních službách: kterým budou nově nastavena objektivní kritéria pro posouzení stupně závislosti osoby žádající příspěvek na péči; kterým bude upravena výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let a starší 18

Vytvořeno: 2014-07-13 Statistika

Zachování lokomotivy 498.022 a zrušení šrotace daného stroje

Touto peticí žádáme DKV,KCOD,GŘ a představené ONJ, zvláště pak pana Sosnu, aby uvážili založení sbírky a znovu zprovoznění stroje 498.022" Albatros" , stojící v této chvíli v DKV Libeň. Stroj je nepojízdný z důvodu úniku vody a propadlému kotli a nemá hotovou tlakovou zkoušku z důvodu nedostatku financí. Máme v plánu založit sdružení a sbírku na danný stroj a znovu zprovoznit jeho činnost. Tento stroj, 498.022, je expresní parní lokomotiva která dosahovala i rychlostí 125 km/h a jeho bratrský st

Vytvořeno: 2014-01-25 Statistika

Petice za nepřijetí Eura

Občané České republiky žádáme vládu naší země, aby jako vrcholný orgán výkonné moci vyjednala pro naši zemi u příslušných orgánů Evropské unie výjímku z povinnosti přijmout euro a přeměnila tak závazek ČR vstoupit do eurozóny na právo ČR přijmout nebo nepřijmout euro podle uvážení občanů ČR. Nechceme nést náklady Problémového a nezodpovědného vývoje v eurozóně. 

Vytvořeno: 2011-09-20 Statistika

Obnovení osobní dopravy na trati Moravské Budějovice - Jemnice

Petice za obnovení pravidelné osobní dopravy na trati Moravské Budějovice – Jemnice My, níže podepsaní občané, vědomi si svého práva ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme Krajský úřad Kraje Vysočina, aby: Železniční trať Moravské Budějovice – Jemnice zařadil do koncepce veřejné dopravy v regionu jako infrastrukturu umožňující občanům regionu využít železnici jako alternativní, ekologický, moderní a obecně preferovaný způsob veřejné dopravy. Na železniční trati

Vytvořeno: 2014-05-07 Statistika

Petice za kompletni legalizaci konopi po vzoru Uruguay

PETICE ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ PETICE ZA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ KONOPÍ VŠEM LIDEM V ČESKÉ REPUBLICE, NE JEN VYBRANÝM TRAFIKANTŮM My, signatáři této petice, požadujeme kompletní dekriminalizaci a zrušení veškerých postihů za pěstování konopí a jeho zpřístupnění všem! Ne pouze pro nemocné lidi, ale pro každého kdo má zájem tuto rostlinu pěstovat.   U pacientů se jedná především o roztroušenou sklerózu, Tourettův syndrom, Huntingtonovu choreu, Parkinsonovu nemoc, anorexii, zánětlivá onemocn

Vytvořeno: 2014-01-28 Statistika

Petice za zachování příměstského lesu Habartov

My, podepsaní signatáři petice, vyzýváme dnem 26. 12. 2014:   1. Orgány Lesů České republiky, státní podnik, k přijetí všech dostupných opatření k zastavení likvidace příměstského lesu Habartov, a to minimálně do doby projednání směny lesních pozemků mezi městem Habartov a Lesy České republiky, státním podnikem.   Město Habartov získalo spolu s jiným historickým majetkem i lesní pozemky u vodní nádrže Horka na samém okraji katastru obce. Výměnou dojde k scelení lokalit, které mají výše uveden

Vytvořeno: 2014-12-26 Statistika

PETICE za odstoupení starosty Ing. Aleše Jelínka

PETICE za odstoupení starosty Ing. Aleše Jelínka a opětovné zvolení starostky Mgr. Zdeňky Hamousové dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním     Vážený pane Ing. Aleši Jelínku, My, všichni níže podepsaní, vás vyzýváme, abyste co možná nejdřív odstoupil z funkce starosty města Žatec, a současně, s ohledem na dále uvedené, zvážil své další setrvání v pozici zastupitele našeho města.   K této výzvě nás vedou především následující důvody:   1.     Zastupi

Vytvořeno: 2014-11-18 Statistika

Výzva kyjevské vládě k ukončení vraždění svého obyvatestva.

Brutální nasazení armády proti vlastním obyvatelům je zcela nepřijatelné. Násilí z majdanu, následované protiústavním pučem, se přelilo na východ Ukrajiny. Napětí dosáhlo takového stupně, že si nelze představit společné soužití. Východ Ukrajiny vidí v Kijevu - a právem svého nepřítele. Evropa nesmí dopustit, aby Ukrajina následovala krutý osud bývalé Jugoslávie, kdy vinou Západu a zločinným tzv. humanitárním bombardováním umírali tisíce. Vyzýváme proto nového ukrajinského prezidenta Porošenka, a

Vytvořeno: 2014-05-29 Statistika