Proti_zavazce_lomu_POZARY_odpadem

PETICE proti zavážení lomu POŽÁRY II odpadem !

Za přírodní koupaliště, Ekologické centrum Požáry a za vyhlášení Geo-parku
Barrandien

My, níže podepsaní občané Prahy, prostřednictvím této petice (dle čl. 18 Listiny
základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním) žádáme politiky Prahy, aby:

1.     
ODMÍTLI návrhy těžební společnosti na zavážku LOMU POŽÁRY II “inertním“ odpadem (ve skutečnosti nekontrolovatelným rizikovým materiálem).

Navážení miliónů kubíků odpadu by pro obec Řeporyje znamenalo další zátěž emisemi i hlukem! Žádáme, aby Praha v novém „Metropolitním územním plánu“ ochránila unikátní lokalitu POŽÁRY (geologické hodiny odkryté těžbou kamene) a dojednala s těžařem a majitelem pozemku šetrnou a nezbytnou „přírodní“ rekultivaci lomu.

2.       
PŘIPRAVILI studii přírodní rekultivace LOMU POŽÁRY II na rekreační lokalitu s přírodním
koupalištěm, železniční zastávku Požáry-Řeporyje a s Ekologickým centem na
vstupu do Dalejského údolí
.

Požadujeme, aby zadání a vlastní příprava studie vznikaly ve spolupráci s lokálními zastupiteli i sdruženími zejména
z Řeporyj, Prahy 13, Prahy 5 a Slivence. Studie by měla připravit návrh výkup pozemků pro účely vnitroměstské veřejné rekreace. Žádáme politiky, aby pomohli také vyhlášení tzv. Geo-parku BARRANDIEN, který zaručí dlouhodobou ochranu lokality LOMU POŽÁRY II pro šetrnou rekreaci v souladu s ochranou přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

Petiční výbor pro sběr petičních archů a jednání s orgány veřejné správy je ve složení:


David Roznětínský – zastupitel MČ Praha-Řeporyje, Zmrzlík 4, Praha5-Řeporyje

Ing. Zuzana Drhová – zastupitelka MČ Praha 13, Jánského 2236, Praha 13

Mgr. Jan Liška – zastupitel MČ Praha-Řeporyje, Lažanského 6, Praha5-Řeporyje

Bc. Alena Hosnedlová, Janského 2191/71, Praha 13

Ing. Ondřej Velek – zastupitel MČ Praha 5  (Pod Žvahovem 56, Praha 5)

604334424, ondrej.velek@praha5.cz

Facebook : Prokopské a Dalejské údolí


FB: Pratele Prokopskeho a Dalejskeho Udoli    Kontaktujte autora petice