Nejoblíbenější petice v roce 2014 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Podporuji tradiční čínskou medicínu v ČR

Tuto petici sestavila dne 3.12.2012 Komora tradiční čínské medicíny, IČ: 22907084, sídlem: Vyšehradská 27, 128 00 Praha 2, tel:  +420 220 199301, jednající prezidentem komory MUDr. Jiřím Bílkem Adresát: Prezident ČR, Senát ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   Text petice: My, níže podepsaní, prohlašujeme, že považujeme tradiční čínskou medicínu za obor, který je pro kvalitu našeho života všeobecně prospěšný. Žádáme, aby v

Vytvořeno: 2013-09-02 Statistika

Otevřený dopis - Nechceme politruka hejtmanem Plzeňského kraje

Vyzýváme všechny, kterým není lhostejné, jestli příštím hejtmanem Plzeňského kraje bude či nebude člověk bytostně spjatý s totalitním režimem, k vyslovení podpory našemu otevřenému dopisu. Doporučte podepsání otevřeného dopisu i svým blízkým! Skrze e-mail, Facebook, osobně. Díky. Přijďte na mimořádné volební zastupitelstvo 27. ledna » http://bit.ly/PolitrukHejtmanemZastupitelstvo --- OTEVŘENÝ DOPIS NEKOMUNISTICKÝM ZASTUPITELKÁM A ZASTUPITELŮM PLZEŇSKÉHO KRAJE V Plzni dne 7. listopadu 2013 Vážen

Vytvořeno: 2013-11-07 Statistika

Petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR

Vážený pane ministře, vážené členky a vážení členi Parlamentu ČR, obracíme se na Vás ve věci chovu tzv. kožešinových zvířat /převážně norků, činčil, lišek/, který na našem území stále probíhá a způsobuje zbytečné a intenzivní utrpení zvířatům, jež jsou chována v neodpovídajících podmínkách, které způsobují agresívní chování, biologické abnormality a poruchy chování zvířat. Také způsoby zabíjení se nedají označit za humánní. Zvířata se zabíjejí elektrickým proudem, udušením ve výfukových plynech!

Vytvořeno: 2014-03-18 Statistika

Otevřený dopis bývalému členu SNB a poslanci KSČM Z. Ondráčkovi

Vážený pane poslanče, my, níže podepsaní občané, prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu žádáme, abyste se jako bývalý příslušník Veřejné bezpečnosti, jenž zasahoval proti mladým lidem pokojně demonstrujícím za svobodu v rámci tzv. Palachova týdne v lednu 1989, vzdal mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Bývalý režim v čele s Komunistickou stranou Československa, která je podle zákona č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu ve znění

Vytvořeno: 2013-10-28 Statistika

Záchrana nutrií

Žiji v Hradci Králové kde se slévají dvě řeky Labe a Orlice. A právě na tomto soutoku je v dnešní době jedno z nejhezčích míst ve městě a to díky nutriím které se zde usadily a založily i sve nutrií rodinky. Lidé z celého města je tam chodí obdovovat ale i krmit. Nutrie si na lidi tak zvykly že se vůbec nebojí a chodí k lidem a na dosah ruky i se svymy mláďaty. Když jsme toto místo navštívil poprvé byl jím velice nadšení. Nutrie si pobihaly mezi lidmy a panačkovali před lidmi a čekaly na nečo do

Vytvořeno: 2013-08-31 Statistika

Za záchranu lesa v Lutovníku

Petice "Za záchranu lesa v Lutovníku" petiční výbor zastupuje Alena Janáková, Na Vyhlídce 1115, Kralupy nad Vltavou, 2780   Vážený pan Petr Holeček Městský úřad Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1 27801 Kralupy nad Vltavou   Vážený pane starosto,   v současné době probíhá v lese v Lutovníku plánovaná těžba dřeva podle lesního hospodářského plánu Lesů Čr.   My, níže podepsaní, protestujeme proti dalšímu kácení stromů v tomto lese, který je těžbou dřeva devastován. Jsme si vědomi toho, že dle les

Vytvořeno: 2014-06-17 Statistika

Prohlášení k opakované volbě děkana FA VUT

My, níže podepsaní, respektujeme výsledek opakované volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty architektury VUT v Brně, proběhnuvší v souladu s právními názory rektorátu VUT i Ministersterstva školství České republiky. Domníváme se, že kandidát Mgr. Rostislav Koryčánek, zvolený výraznou většinou 9 hlasů ze 13, si minimálně zaslouží dostat příležitost naplnit svůj volební program.  

Vytvořeno: 2014-06-13 Statistika

Podpora Naděždy Prejzové

My, níže podepsaní, vyjadřujeme maximální podporu ředitelce školy k tomu, aby učinila veškeré možné kroky k setrvání Bc. Naděždy Prejzové v ZŠ Sadská  na pozici učitelky, přestože nesplňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících. Paní učitelka patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším učitelům na 1.stupni a proto by její odchod by byl velkou ztrátou nejen pro pedagogický sbor, hlavně však pro žáky této školy.

Vytvořeno: 2014-04-16 Statistika

Petice za udržení lůžkového oddělení Foniatrické kliniky 1. LF UK

Chceme zachovat lůžkové oddělení Foniatrické kliniky 1. LF UK. Pro rodiče dětí s vadami řeči a sluchu, kterých není málo, je to mnohdy poslední možnost, kam se mohou obrátit, pokud má dítě vážné problémy. Lůžkové oddělení na Foniatrické klinice, kde poskytují komplexní diagnostiku, využívají pacienti z celé České republiky a rodiče dětí po diagnosticko-edukačním pobytu vidí výrazné zlepšení v komunikaci a porozumění. Lůžkové oddělení na Foniatrické klinice není určeno jen pro děti, ale i pro dos

Vytvořeno: 2014-11-20 Statistika

Petice za zákaz kouření v restauracích

PETICE za přijetí zákona o zákazu kouření ve veřejných prostorách Vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, obracíme se na Vás s žádostí o přijetí zákona, který by zakázal kouření ve veřejných prostorách, především pak zařízeních společného stravování, a ochránil tak veřejnost i zaměstnance před negativními účinky pasivního kouření. Žádáme, aby se ČR připojila k většině evropských zemí, kde takový zákon platí. Kromě západoevropských států je kouření omezeno také například v Polsk

Vytvořeno: 2012-12-18 Statistika