Petice proti rekonstrukci PARKU EVROPA v Praze 6

My níže podepsaní občané Prahy 6 důrazně protestujeme proti stavbě tzv. rekonstrukce parku Evropa (zelený pás mezi ulicemi Evropská a Velvarská), o níž probíhá řízení o umístění stavby a řízení o povolení kácení dřevin a v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, se obracíme na zastupitelstvo MČ Praha 6 ve věci veřejného zájmu.

(Podepisovací formulář je na konci stránky)

Se záměrem tzv. rekonstrukce parku Evropa zásadně nesouhlasíme z těchto důvodů:

  • nárůst zpevněných ploch na úkor stromové a zejména keřové zeleně
  • zbytečné kácení, zbytečné poškozování stávajících dřevin
  • jednostranné reprezentačně-propagační zaměření parku
  • tzv. revitalizace a tzv. zhodnocení parku podle projektu VHE spol. s r.o. je zhodnocením pro realizační firmy (pouhý projekt za 767 tis. Kč!), znehodnocením vzácné izolační zeleně pro občany
  • investiční náklady 10 milionů Kč, provozní náklady neznámé - plýtvání veřejnými prostředky

My níže podepsaní občané žádáme, aby městská část Praha 6:

1) Vzala zpět žádost o umístění stavby tzv. rekonstrukce parku Evropa a související žádost o povolení kácení

2) Respektovala tyto požadavky:

a) informovanost veřejnosti - veřejné projednání, zveřejnění projektu event. anketa s možností veřejné kontroly

b) zachování přírodního charakteru a kompozice parku jako izolační zeleně sloužící celoročně zdraví obyvatel

c) odmítnutí propagačně-reprezentačního charakteru parku (vlajkosláva, sezení mezi stožáry vlajkoslávy, družební cesta, družební místa – družební stromy v ocelových mřížích v dlážděných „zálivech“, podsvícené masivní bloky s názvy družebních měst, módní mobiliář, květinové záhony okolo družebních sezení)

d) odmítnutí nových cest s novým osvětlením, vynucenou remodelací terénu, nových zpevněných ploch na úkor zeleně, neboť tyto cesty, sítě a jejich ochranná pásma ohrožují dřeviny a znemožňují jejich budoucí výsadbu

e) dosadba stromů a zejm. keřů v prostoru parku za účelem posílení hygienických a mikroklimatických funkcí zeleného pásu, dosadba ve stromořadích podél ul. Evropské a Velvarské

f) odmítnutí kácení či alibistického přesazování (21 stromů a 15 skupin keřových porostů o rozloze cca 700 m2 podle projektu!) kvůli kolizi s novými komunikacemi a zpevněnými plochami a kompozičním představám autora projektu

g) řádná průběžná péče o dřeviny (dosadba za odumírající břízy a chřadnoucí mladé výsadby umístěné do parku jako náhrada za vykácenou zeleň v okolí)

My, níže podepsaní členové petičního výboru, pověřujeme ing. Marii Jelínkovou, aby nás zastupovala ve styku se zastupitelstvem městské části Praha 6.

V Praze dne 7. května 2014

Petiční výbor ve složení:

Jan Trejbal, MgA. Bc.
Mgr. Lucie Tutrová (Tilia Thákurova, o.s.)
Mgr. Tomáš Šídlo (Spolek Pod Bořislavkou)
Mgr. Irena Vočková (spolek Via Praha 6)

Adresa pro doručování:
Ing. Marie Jelínková
Hudečkova 12
140 00 Praha 4
e-mail: marie.jelinkova.ing@gmail.com

Další informace k tzv. rekonstrukcím, revitalizacím, rehabilitacím, rekultivacím atp. parků podle záměrů MČ P6 naleznete na http://praha6ztracitvar.cz/oblast/parky

Papírovou verzi petice (potřebnou pro jednání s radnicí) i s podpisovým archem naleznete na http://praha6ztracitvar.cz/fotogalerie/atrakce-za-9-milionu-prochazka-druzebni-cestou-evropy.

Případně můžete podpořit i petici proti podobně nesmyslné revitalizaci nedalekého parku v Bubenči - Lazaro Cárdenase.


Ing. Marie Jelínková    Kontaktujte autora petice