Nejoblíbenější petice v roce 2012 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za přejmenování Věznice Ruzyně na Věznici Václava Havla

My níže podepsaní občané České republiky požadujeme, aby Vláda České republiky uložila Ministerstvu spravedlnosti, přejmenovat Ruzyňskou věznici na Věznici Václava Havla Praha, případně v anglické verzi na Prison Vaclav Havel Prague.  Václav Havel byl důležitou osobností, která v této věznici pobývala, proto je důležité, aby tento ústav nesl jeho jméno.  

Vytvořeno: 2012-10-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 553 533
2012 314 303

ČSMS-Český Svaz Motocyklového Sportu

Já, níže podepsaný, podporuji Český Svaz Motocyklového Sportu jako oficiálního zástupce motocyklového sportu v ČR na národní i mezinárodní úrovni. Podporuji zápis podniků konaných pod záštitou ČSMS do kalendáře FIM a požaduji možnost zvolit si ČSMS licenci, která bude platná na všech oficiálních národních i mezinárodních podnicích, dle konkrétní úrovně licence. 1.12.2012 v Monacu na FIM General Assembly ponechán oficiálním zástupcem České Republiky Autoklub ČR a o přijetí ČSMS, i přes splění veš

Vytvořeno: 2012-12-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 317 295
2012 313 291

Pane Gajdo, odstupte prosím!

Vážený pane inženýre, doba pokročila. Přes nesporný fakt, že také pod Vaším vedením Sigma jistou dobu vzkvétala, si my, níže podepsaní fanoušci klubu myslíme, že je čas odejít do Vámi několikrát avizovaného důchodu. Poslední kapkou, pro založení této petice, bylo vyjádření vedoucího týmu Radima Kučery v deníku MF Dnes. Jeho slova potvrzují fakt, že na Sigmě minimálně v letech minulých fungovala tzv. černá pokladna. Jak máme věřit, že se v klubu nedělo nic nemorálního a nezákonného, když veškeré

Vytvořeno: 2012-11-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 312 310
2012 312 310

Petice proti odvolání Plk. Mgr. Petra Lessyho

My občané České republiky, jsme velice znepokojeni odvoláním Plk. Mgr. Petra Lessyho z funkce policejního prezidenta, který nastartoval vyšetřování závažných trestných činů ve vysokých patrech české politiky. Velice se obáváme, že tato skutečnost bude vést k ohrožení nezávislosti Policie České republiky a k ohrožežení demokratických principů naší země. Středočeské Věci veřejné

Vytvořeno: 2012-08-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 313 310
2012 311 308

Prosím neprodávat

JÁ TYTO POZEMKY PRODAT NECHCI ! „Chcete v Jablonném Penny Market?“ No, nebylo by to špatné, některé produkty mají opravdu levnější, nemuseli bychom nikam jezdit, ušetříme.... Zní to dobře, ale jelikož žijeme v době, kdy nic není zadarmo, musím se ptát: „A ZA JAKOU CENU?“ Za cenu likvidace vzrostlých stříbrných smrků a další zeleně v prostoru autobusového nádraží, neboť tento pozemek v centru města prodáme zahraniční obchodní společnosti, která rozhodně nemá na prvním místě blaho našich občanů. F

Vytvořeno: 2012-09-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 309 309
2012 309 309

Petice bojující za právo na sebeobranu!

My, občané České republiky žádáme vládu o změnu či novelizaci Trestního zákoníku (40/2009 Sb.), Hlavy III.: Okolnosti vylučující protiprávnost činu. Žádost odůvodňujeme tím, že si myslíme, že české soudy neumí posuzovat nutnou obranu a považujeme současné znění zákona za nedostatečné. Myslíme si, že každý člověk by měl mít jednoznačně právo na ochranu života, zdraví a majetku svého a svých blízkých. Chceme, aby naše domovy byly nedotknutelné. Jsme toho názoru, že práva obětí by měly být výš než

Vytvořeno: 2012-09-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 330 322
2012 307 299

Podpora Mgr. Svatavy Novákové

Otevřený dopis děkanovi Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity žádající veřejné vysvětlení rozhodnutí o neprodloužení smlouvy Mgr. Svatavě Novákové a revizi tohoto rozhodnutí     Vážený pane děkane, obracíme se na Vás jako studenti a absolventi předmětu Vodní turistika (v současnosti kódy p994, c994). Dostala se k nám zpráva, že od příštího akademického roku nemá předmět pokračovat ve formě jako doposud. Informace, že by Mgr. Svatava Nováková již neměla Vodní turistiku učit, nás

Vytvořeno: 2012-06-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 303 252
2012 303 252

PETICE PRO URYCHLENÉ ŘEŠENÍ NEDOSTATKU MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

Adresáti: Zastupitelstvo města Mělník MVDr. Mikeš Ctirad, starosta Mgr. Neumann Miroslav, místostarosta   My, níže podepsaní občané, vyzýváme zastupitelstvo avedení města Mělník, aby se neprodleně začalo zabývat nedostatkem místv mateřských školkách na Mělníku. Dne 15.5.2012 přišlo jen do MŠ Motýlek v Nemocniční ul.k zápisu 132 dětí, z toho 83 jich nebylo přijato z důvodunedostatečné kapacity. Dle dostupných informací byly umístěny pouze dětis datem narození do poloviny května 2009, bez ohledu n

Vytvořeno: 2012-05-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 298 298
2012 297 297

Petice za nový skatepark v Děčíně

Děčínský skatepark patří mezi nejhorší park v přilehlém i vzdáleném okolí Děčína. Nehledně na to, že Děčín je mnohem větší město než je Nový Bor či Rumburk, tyto města už nové skateparky dávno mají. Proč to jde u nich a u nás ne ? Přidej se, pokud ti tato situace není lhostejná. Svým podpisem pomůžeš dobré věci.

Vytvořeno: 2012-07-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 299 293
2012 282 276

petice za odchod strany "LIDEM" z parlamentu

Volební zákon České Republiky stanoví, že občan u voleb do poslanecké sněmovny volí politickou stranu a popř. zaškrtne kandidáty. volební zákon § 41 Posuzování hlasovacích lístků Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch

Vytvořeno: 2012-07-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 320 318
2012 281 279