Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů


MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ NEJEN V TOMTO ROCE PŘEJEME VŠEM SLUŠNÝM LIDEM -

JDE O CELOU ČR, NEJDE JIŽ JEN O OSTRAVU - S NOVÝM "ČIPOVACÍM " ZÁKONEM JDE O VŠECHNY MĚSTA A OBCE V CELÉ ČR !

PODPIS PROSÍM PŘIPOJTE POD FOTOGRAFIÍ NELINKY

 
PETICE proti NUCENÉMU čipování psů... ... POKRAČUJE ! ! !                            OHROŽENÍ  OBČANŮ ALE I DALŠÍCH ZVÍŘAT vč. PTÁKŮ NARŮSTÁ !!!
                                   bojujeme společně za svobodu již od 22.12.2012.
JDE O CELOU ČR, DALŠÍCH 116 podpisů pod písemnou formou petice přibylo od 27.8. do 31.8.2018 v písemné formě na předvolební akci  u stánku strany SPD Tomio Okamury v Ostravě - Jihu !
===================================================
 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   

My, níže podepsaní občané , prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelstvo města Ostravy zrušilo usnesení na vydání obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 z 24.10.2012, kterou se upravuje trvalé označování psů tzv. čipování / později i občanů ? / a vedení evidence chovatelů a to vše na náklady chovatelů . Náklady se mají pohybovat v částce od 600 Kč u jednoho psa , což ovšem může činit i několikanásobek uvedené částky . Nějak naši zastupitelé opoměli , že částka od 600 Kč je např. více než třetina celoročního navýšení průměrného důchodu v České republice v roce 2013 / cca 140 Kč měsíčně  / a upozorňujeme také na další navyšování životních nákladů jako je výše DPH , cen bydlení , energií , dopravy včetně DPO , potravin atd. atd.........! Vynucovaným čipováním psů se jejich počet nesníží , stejně jako se tímto opatřením nesníží množství exkrementů ani  počty nezodpovědných chovatelů psů a problémy s tím spojené ! A ti občané , co dodnes nemají evidenční známky pro své psy , nebudou mít ani čipy ! Je to tedy trest pro ty slušné a platící chovatele , bohužel , ti nezodpovědní se zásluhou radních zase mohou smát - na ně radnice nemají !

V neposlední řadě musíme zmínit i zákon na ochranu zvířat proti týrání, (novelizován zákonem č. 162/1993 Sb), který byl vydán v roce 1992 na popud mezinárodních předpisů Rady Evropy a Evropského společenství, který zakazuje jakoukoliv formu týrání divoce žijících i chovaných zvířat a současně i formu propagace jejich týrání pro všechny fyzické i právnické osoby na území státu.

Pro naprostou většinu chovatelů jsou chovaní psi členy rodiny a to platí především pro děti a také pro seniory , obzvláště osamělé . Psi už evidováni jsou na obecních úřadech , pokud je evidence nepřesná , není to vinou řádně platících občanů – chovatelů psů ! A je zcela určitě rozdíl aplikovat čip pejskovi vážícímu 2kg a nebo 50 kg dobrmanovi .Považujete-li tzv. čipování pod kůži na krku za bezbolestné a naprosto neškodné a bez dalších možných následků , jděte páni konšelé  příkladem , nechejte se vy a vaše rodiny čipovat jako první ! V tomto případě bychom mohli uvažovat o zrušení této petice .A páni konšelé by už konečně měli pochopit, že  jsou zde pro občany a že jim mají sloužit a pomáhat , ne škodit .

Rádi bychom tímto chtěli poděkovat za pochopení , podporu  či vyřízení této petice !

Petiční výbor : Petr Hadaščok Ostrava 3, Radek Přepiora - Polanka nad Odrou,                           Štefan Šustai Ostrava 3 od 1.5.2017 již není mezi námi.

NOVINKY V OZNÁMENÍCH U PETICE / 645 k  11.6.2018 /

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/virbac-gspartners-czechrepublic-yorica-ostrava-poruba-defective-microchip-confirmed-global-problem-may-2014.pdf

http://youtu.be/kC8qeo3TkA0

NELINKA5.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za petiční výbor : Petr Hadaščok Ostrava 3, Štefan Šustai Ostrava 3 - od 1.5.2017 již  není mezi námi , Mgr. Radek Přepiora Ostrava-Polanka n.O.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava - od1.5.2017 není mezi námi !    Kontaktujte autora petice