Přejmenování Fera Feniče na Václava Fera Havla

Když už chce pan Fenič něco přejmenovávat a budovat kult osobnosti, tak by mohl nejprve začít u sebe. :)


Občané ČR    Kontaktujte autora petice