Nejnovější petice

Co třeba chystané miliardy na výrobu baterií pro elektromobily raději investovat do závodu na výrobu syntetických paliv?

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR K rukám Ing. Andreje Babiše, předsedy vlády České republiky, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01   Vážený pane premiére, i ženy v domácnosti již nejspíše pochopily, že Evropskou komisí adorovaná elektromobilita u nás problém emisí oxidu uhličitého v dopravě nevyřeší. Je totiž zřejmé, že většina našich automobilistů v nejbližších letech raději prodlouží provoz svých stávajících vozidel se spalovacím motorem, ne

17 Vytvořeno: 2021-08-12 Statistika

Petice za zachování veřejné zeleně v Olomouci a v zahrádkářské kolonii v ulici Na Trati

NENIČME SI ZELEŇ V NAŠEM MĚSTĚ NA ÚKOR MOŽNÝCH ZÁJMŮ DEVELOPERŮ! Přestože jsme denně ujišťováni z médií, jak potřebná a žádoucí je zeleň ve městě, jak důležitá je její role v době klimatických změn a oteplování, zelených ploch ve městě ubývá.   Zahrádky podél železniční trati v Hejčíně, ale i pásy zeleně kolem nich, tvoří nedílnou součást místního a městského koloritu desítky let. Jsou takovou městskou zelení, která se stala součástí našich životů, kolem které denně chodíme a ani ji nevnímáme. A

35 Vytvořeno: 2021-08-12 Statistika

P E T I C E za dodržení zprovoznění úseku dálnice D35 Časy-Ostrov v původním rozsahu

My, níže podepsaní občané Dolní Rovně, tj. místních částí Dolní Roveň, Horní Roveň, Komárov, Litětiny, a vlastníci nemovitostí v uvedených místních částech obce, nesouhlasíme se záměrem zprovoznění částečného úseku výstavby dálnice D35 Časy - Ostrov, v úseku Časy – Dašice,  a svedení dopravy do obce Dolní Roveň. Nesouhlasíme s částečným zprovozněním dálnice D35 části v úseku Časy – Dašice z důvodu nevyhovující silnice II/322, která není vybudována pro nadměrný silniční provoz, který je na dálni

121 Vytvořeno: 2021-08-12 Statistika

Nesouhlas se stavbou silnice 1/9 Nový Bor-Dolní Libchava dosud nedotčeným údolím Nový Bor, Okrouhlá, Skalice, Slunečná, Častolovice, Manušice, Horní Libchava, Dolní Libchava.

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice nesouhlasíme s plánovanou výstavbou přeložky silnice I/9 Nový Bor-Dolní Libchava.   Důvody nesouhlasu: Zásadně se zhorší životní podmínky a zdraví občanů, zejména zvýšením hlučnosti, prašnosti a výfukovými plyny a celkové zhoršení kvality života napříč celým údolím tj.: Dolní Libchava, Horní Libchava, Manušice, Častolovice, Skalice u České Lípy, Slunečná, Okrouhlá, Nový Bor. Zásadní zvýšení intenzity dopravy v obcích a jejich okolí. Negativní

543 Vytvořeno: 2021-08-11 Statistika

Vraťte plastové brčka na capri-sun

Vraťte plastová brčka na capri-sun. Důvody jsou jednoduché: 1.papirova brčka kazí chuť. 2.jedno brčko na každém caprisunu nezachrání svět. 3.jenom malá část obalu se rozloží 100% v přírodě. PS: Zachránit planeta se musí,ale pořádně  

5 Vytvořeno: 2021-08-10 Statistika

PETICE ZA ŽIVOT BEZ PODMÍNEK. TEČKA!

STOP nuceného očkování proti Covid-19, STOP diskriminaci,STOP zdravotnické šikaně, STOP rouškám, STOP testování, STOP lockdownům, STOP omezování svobody. TEČKA! Stáhněte si petiční arch zde. Podepsané petiční archy posílejte na adresu: Manifest.cz, U Vršovického nádraží 99/24, 101 00 Praha 10, nebo odevzdejte na naše kontaktní místa. Na této adrese jsou také k dispozici prázdné petiční archy stejně jako na našich, kontaktních místech. Vaše akce má velký význam, petice vám dává hlas a sběr podpi

184 Vytvořeno: 2021-08-10 Statistika

Odvolani reditele skoly 14 zš Most

Naše děti jsou naše budoucnost a politika do školy nepatří!!!!!! My, rodiče dětí navštěvující Rozmarýnovu základní školu v Mostě, chceme touto peticí docílit odvolání ředitele školy. Díky jeho manažerské neschopnosti odchází kvalifikovaní učitelé, kteří na rozdíl od něj mají letitou praxi. Neprodlužuje smlouvy asistentům pedagoga, byť ví, jaké to bude mít důsledky na psychiku dítěte. Jeho jednání se zákonnými zástupci dětí je arogantní.

18 Vytvořeno: 2021-08-09 Statistika

VÝZVA ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL ČESKÉ KONFERENCI REKTORŮ PROTI JAKÉMUKOLIV NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ

VÝZVA ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL ČESKÉ KONFERENCI REKTORŮ   Dne 6. srpna 2021 jste na webových stránkách České konference rektorů zveřejnili výzvu studentům vysokých škol, ve které je nabádáte, „aby byli odpovědní a nechali se očkovat proti koronaviru...“, a tím „přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje“. Posláním vysokých škol je podporovat rozvoj kritického myšlení, schopnost sbírat a analyzovat data a na jejich z

1808 Vytvořeno: 2021-08-08 Statistika

Vybudování vodovodu a připojení kanalizace do chatové oblasti Dřenice - Třešňovka.

My, níže podepsaní, majitelé nemovitostí umístěných v katastrálním území Dřenice u Chebu, obce Cheb, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl vybudován vodovod a připojena kanalizace do chatové oblasti Dřenice - Třešňovka.   O to žádáme na základě informací od starosty Mgr. Antonína Jalovce, který na veřejném setkání v městské části Dřenice uvedl, že bude zřízen vodovod a kanalizace do městské části Dřenice, avšak maximálně ke kostelu. Jelikož se kvalita vody ve vodní nádrži Jesenice rok od r

10 Vytvořeno: 2021-08-08 Statistika

Absolventi Katedry činoherního divadla DAMU podporují iniciativu Ne!musíš to vydržet

My, níže podepsaní absolventi Katedry činoherního divadla, se připojujeme ke studentské inciativě Ne!musíš to vydržet. Chceme svým podpisem iniciativě vyjádřit podporu a potvrdit, že problémy, které studenti popisují ve svých výpovědích, byly na škole běžné i za našich studií. Považujeme za nepřijatelné, aby sexismus, předsudky, manipulace, mocenské hry, nezpůsobilost pedagogů, trivializiace mentálního i fyzického zdraví, psychický nátlak a ponižování studentů byly nadále na akademické půdě p

36 Vytvořeno: 2021-08-05 Statistika