Nejnovější petice

Chceme Šimona Hlinovského na Spotify

My, níže podepsaní požadujeme po geniálním hudebníkovi Šimonu Hlinovskému aby své bengry uploadnul na Spotify a nejlépe i ostatní sítě. Petice vznikla v souvislosti s Pšenákovou anketou ve skupině Demožumpy. Petice je adresována panu umělci Hlinovskému. Tomáš Pernštejnský na Pernštejně dne 24.3.2021

Vytvořeno: 2021-03-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 11

Unleader Žabička3🐸#0948

prosím vyjadření vůči leadrovi Žabička3🐸#0948jsem si jist že zacházení s discordem absolutně nezvládá a jen rozkazuje.na Leadra se absolutně nehodí, psychicky a mentálně to nezvládá.za vaše vyjádření předem děkuji.

Vytvořeno: 2021-03-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 20 13

Prohlášení fanouška SK Slavia Praha k událostem po zápase s Rangers FC

My níže podepsaní se chceme vyjádřit k posledním událostem, jež jsou spjaté s utkáním osmifinále Evropské ligy mezi týmy Rangers FC a SK Slavia Praha. Tento emotivní zápas přinesl mnoho vyhrocených situací, jež rezonují ve společnosti i několik dní po odehrání zápasu. Vzhledem k tomu, že dochází k excesům na různých frontách, chceme tímto prohlášením vyjádřit jasné stanovisko k současnému dění. Fotbalový klub SK Slavia Praha má hlubokou tradici, která sahá až do roku 1892. Slavia se pojí s význa

Vytvořeno: 2021-03-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 107 104

PETICE PROTI NOVÉ VÝSTAVBĚ V OBLASTI ZAHRADNÍHO MĚSTA A VODOJEMU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYBUDOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vážení, v daném území je naprostá nepřipravenost dopravní infrastruktury a další výstavba bez jejího vyřešení představuje extrémně negativní dopad nejen na přilehlou část města, ale minimálně celou lokalitu Vrábí, a povede nejen ke zhoršení životních podmínek stávajících obyvatel, ale i k neodpovídajícím podmínkám pro obyvatele nově příchozí. Téměř veškerá občanská vybavenost, jenž má podle našeho názoru již v současnosti naprosto nedostatečnou kapacitu pro stávající počet obyvatel, je soustředě

Vytvořeno: 2021-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 145 145

Chceme založit hnutí s názvem Z Society, které bude podporovat rozvoj České republiky.

Budoucí příznivci hnutí Z Society. Skončete se starými zkorumpovanými strukturami, které zbohatly na chudobě ostatních. Podepište, prosím, petici nutnou k založení tohoto hnutí. Jsme revoluční antikomunistické hnutí ideově svobodné.   NECHCEME: ·         Neslušnou, nespravedlivou, neefektivní a nefunkční správu země ·         Aby politické strany utrácely stamilionové částky z veřejných zdrojů na své kampaně ·         Veřejnoprávní média v rukou parlamentních stran ·         Nepromyšlené škrtán

Vytvořeno: 2021-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5

Kandidatura na moda u ModXerafat - 2021 (20 podpisů)

My, níže podepsaní, souhlasíme s tím, aby Kokyslav (křestím jménem Ondřej) byl jakožto první mot u začínajícího streamera ModXerafat, který zahájil oficiální kampaň na prvního moda.Jak jste si mohli všimnout, ještě nemám sepsanou kampaň, ale určitě ji za dostatečnou dobu (tedy do středy/čtvrtka) sepíšu, abyste všichni věděli, že nejlepší volba budu já.   prostě chci být mod a xerafat je ožran lol :DD

Vytvořeno: 2021-03-21

Časové období Všechny země Slovensko
Pořád 32 28

STOP kácení v Přerově

My, níže podepsaní občané České republiky, nesouhlasíme s kácením vitálních stromů v Přerově a současným stavem péče o městskou zeleň. V nedávné době byly zbytečně zlikvidovány následující stromy:  jasany v NPR Žebračka alej na nábřeží E. Beneše část stromořadí u rybníku stromy na hřbitově mladé břízy na Spálenci - nadměrné solení Je naplánováno kácení vzrostlých stromů v parku Michalov. Žádná uložená náhradní výsadba nemůže po několik let nahradit letitý vzrostlý strom, který slouží nejen Přero

Vytvořeno: 2021-03-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 138 136

Covid v ČR nechceme

My, občané ČR, covid v ČR nechceme. Ať táhne!

Vytvořeno: 2021-03-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 13

Podpořte Radu ČT v jejím úsilí o změnu poměrů v ČT

Podpořte Radu ČT v jejím úsilí o změnu poměrů v ČT a výměnu vedení a návazně pak  skupiny redaktorů a komentátorů , jejichž názory jsou silně tendenční a jednostranné.

Vytvořeno: 2021-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 21 20

Nechceme žádné nové zdroje hluku ve Strojmetalu, žádné další výrobní haly!

VÝZVA ČLENŮM ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE   Já níže podepsaná/ý vnímám současný stav zatížení obce Kamenice hlukem jako vážný problém, který významně degraduje životní prostředí v obci i jejím okolí a znepříjemňuje život obyvatelům.   Zvolení zastupitelé mají mandát pouze k jednání, které je v souladu s volebními programy jednotlivých volebních uskupení. Ve volebním programu žádného ze subjektů kandidujících v minulých volbách do obecního zastupitelstva v Kamenici nebyla ani zmínka o umisťování

Vytvořeno: 2021-03-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 71 71