Nejnovější petice

Petice proti plánovanému přivaděči vody na Hanou

AKTUALITA: Proti projektu přivaděče už zni i hlas z Olomouckého kraje, viz zpráva: https://zpravyzmoravy.cz/privadec-vody-ze-slezske-harty-do-moravy-nemame-zajem-zni-z-kraje/   Viz zpráva o projektu v médiích: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/slezska-harta-voda-potrubi-hana-olomoucky-kraj-sucho-privadec.A201104_579735_ostrava-zpravy_pjen/ VERSUS https://www.youtube.com/watch?v=GTyJHt8H3Ag   My níže podepsaní požadujeme okamžité zastavení plánování a realizace projektu zavlažování Hané skrze p

Vytvořeno: 2021-06-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 8

Vakcíny pro Himálaj - Výzva Vládě ČR

Podepsáním této výzvy se připojuji k otevřenému dopisu s výzvou Vládě ČR z 9. června 2021 následujícího znění:   Poskytnutí přebytečných vakcín AstraZeneca Nepálu a Bhútánu Vážený pane premiére, vážení ministři a ministryně, žádáme Vás, abyste zvážili možnost poskytnutí přebytků vakcín Vaxzervia od výrobce AstraZeneca rozvojovým zemím v Jižní Asii, zejména Nepálu a Bhútánu. Nepál a Bhútán jsou postiženy nepříznivým vývojem pandemie v regionu a v současnosti potřebují statisíce dávek této vakcín

Vytvořeno: 2021-06-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 249 241

Socha u jirkovské synagogy - výzva k vyhlášení veřejné soutěže

Opravením synagogy se Jirkov vypořádal s následky desítky let nevyřešené pohany židovské víry, potažmo Křišťálové noci. Přeměnil sběrnu kovů v důstojné a krásné místo.  Povedla se i okolní parková úprava, která má vyvrcholit navržením a vytvořením sochařského díla. Na obnově se podíleli profesionálové ve svých oborech. Také socha by měla vzniknout z dláta profesionála, renomovaného sochaře, který má za sebou již několik úspěšných realizací ve veřejném prostoru, které se osvědčily a fungují. Prot

Vytvořeno: 2021-06-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14

STOP HALÁM ZLATÁ

My níže podepsaní občané ČR důrazně protestujeme proti změně nyní platného územního plánu využití pozemků č. 275/1 a č. 273/1, k.ú. Zlatá, která umožní neomezenou výstavbu průmyslových areálů, několikapodlažních výrobních hal a velkokapacitních skladů s kamionovou dopravou. NESOUHLASÍME se změnou využití ani s rozšířením stávající plochy SV7 určené pro smíšenou činnost podstatně neobtěžující okolí bez kamionové dopravy na celoplošně zastavěnou průmyslovou plochu s výrobou, která není přípustná v

Vytvořeno: 2021-06-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 173 171

Děti mají vyrůstat doma, ne v ústavu

Vážení zákonodárci, svým podpisem vyjadřuji souhlas se zákazem umisťování dětí do 3 let věku do komunitní pobytové péče. Současně apelujeme na zajištění systematické podpory péče pěstounské a transformaci ústavních zařízení do služeb na podporu rodiny. Vyzýváme Vás tímto k urychlenému přijetí zákonných norem umožňujících tyto změny.

Vytvořeno: 2021-06-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22 22

Petice za udržení spotu betonových kaskád u metra Vltavská

FOR ENGLISH CLICK HERE: https://www.petitions.net/petition_for_the_protection_of_the_vltavska_metro_station_concrete_cascades_spot ----My, členové české parkourové komunity, opřeni o oficiální organizaci Česká asociace parkouru, z. s. (ČAPk), stejně jako další veřejnost, požadujeme, aby betonové kaskády u zastávky metra Vltavská zůstaly při novém plánování Filharmonie Vltavská a okolní zástavby zachovány, případně aby byly změny konzultovány se zástupci české parkourové komunity, potažmo ČAPk. B

Vytvořeno: 2021-06-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2692 1118

Petice proti výměně třídní učitelky třídy 2.B ZŠ Pol. 1

My, níže podepsaní rodiče tímto nesouhlasíme s odchodem paní učitelky Moniky Semrádové  z pozice třídní učitelky 2.B. Spolupráce s paní učitelkou Semrádovou je pro děti velkým přínosem. Děti mají paní učitelku velmi rády, rády plní zadané úkoly.  A i my rodiče kladně hodnotíme její přístup k našim dětem a to nejen z profesionálního, ale především lidského hlediska, které je v dnešní době velmi vzácné. Žádáme tedy ještě jednou o zvážení, zda je opravdu nutné, tento fungující kolektiv „rozbít“.  

Vytvořeno: 2021-06-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14

Otevřený dopis členům České biskupské konference ve věci nepravdivého vyjádření pana arcibiskupa Dominika Duky

Česká biskupská konference Thákurova 676/3 160 00 Praha 6 ID: knge4je                                                                                                                                               Dne 3. 6. 2021 Otevřený dopis členům České biskupské konference ve věci nepravdivého vyjádření pana arcibiskupa Dominika Duky Vážení,                    obracím se na Vás ve věci rozhovoru, který vedla 4. března 2020 paní Světlana Witowská na ČT 24 s panem arcibiskupem Dominikem Dukou. B

Vytvořeno: 2021-06-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6

Vyhození Adama ze tridy

Adam Klimeš zde šíří pouze nenávist a zlo. Hlasujte pro jeho odstranění a zvolte mne za budoucího prezidenta, děkuji. 

Vytvořeno: 2021-06-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 7

Petice o zachování angličtiny

Dobrý den, prosíme o zachování vyučující angličtiny Mgr. Ivany Mottlové Večeřové na střední škole. Nemáme rádi žádné změny ani ty sebemenší, a tohle je pro nás velká změna. Proto Vás prosíme o to, abyste drželi s námi za jeden provaz.

Vytvořeno: 2021-06-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 10