Nejnovější petice

René Zavorale, rezignujte na svou funkci.

Pane René Zavorale, je nejvyšší čas, abyste rezignoval na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Vaše působení ve funkci bylo od svého počátku poznamenáno snahou posloužit tehdejší moci a ukrajovat z demokratického charakteru státu a médií. Pomáhal jste měnit postupně médium veřejné služby na hlásnou troubu prezidenta a premiéra. Markantními příklady jsou poskytnutí prostoru manipulátoru Luboši "Xaveru" Veselému, nebo pokus dosadit do funkce ředitelky zpravodajství Jitku Obzinovou. Služba

170 Vytvořeno: 2021-12-19 Statistika

Odvolání Heleny Válkové z pozice Vládního zmocněnce pro lidská práva

My, níže podepsaní, podle zákona č. 85/1990 Sb. Zákona o právu petičním, požadujeme odvolání prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. z pozice výkonného místopředsedy Rady vlády pro lidská práva a Vládního zmocněnce pro lidská práva. Setrvání profesorky Heleny Válkové na této pozici vnímáme jako zpátečnický akt minulého režimu podrývající naše polistopadové hodnoty, především z důvodu spolupráce Heleny Válkové s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Profesorka Helena Válková na pozici m

72 Vytvořeno: 2021-12-18 Statistika

Nechceme v Novém Jičíně "Nádvoří Václava Havla" a "čestného občana zločince Henleina! Nechceme je ani po celé ČR!

Prosím všechny kdo souhlasí aby podpořili petici, tato petice vyjadřuje názor obyvatel zcela legálním a demokratickým způsobem.

21 Vytvořeno: 2021-12-18 Statistika

Změna Ozzákova účesu

Ozzákův účes je již okoukaný a zastaralý, proto navrhuji změnu. Změna by byla veliká jako (domyslete si) revoluce. Nový účes byl po dlouhé debatě vybrán speciální komisí, byl zvolen účes typu mullet (též „na řidiče autobusu“, „vpředu byznys, vzadu párty“, „na debila“ nebo „na Jágra“). Prosím podepište se pod petici za změnu účesu. Děkuji.

8 Vytvořeno: 2021-12-17 Statistika

Iniciativa Sníh: Dejme hlas těm, kteří nemají možnost od pandemie odvracet zrak

Výzva médiím, politikům i občanům:  Dejme hlas těm, kteří nemají možnost od pandemie odvracet zrak   Pandemie posledních dvou let se více či méně dotkla každého. Zatímco mnozí z nás mají možnost vytěsnit dopady pandemie na okraj svého života a vnímání, jiní tak učinit nemohou. Začněme prosím dávat hlas i těm, kteří se během pandemie nemohou „dívat jinam“. Není jich málo, přesto jejich hlas zaznívá ve veřejném prostoru spíše zřídka.   Dejme prosím při řešení pandemie hlas i: zdravotníkům, medikům

318 Vytvořeno: 2021-12-17 Statistika

Přechody pro chodce - znovunaučení veřejnosti rozhlížet se při přecházení vozovky - dodržování vlastní bezpečnosti chodců - osvěta mezi lidmi

§ 54 odst. 3  zák.č. 361/2000 Sb. - "Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem"   Přechody pro chodce - znovunaučení veřejnosti rozhlížet se při přecházení vozovky - dodržování vlastní bezpečnosti chodců - osvěta mezi lidmi - vyvrácení omylu veřejnosti, že chodec má absolutní přednost na přechodu  

5 Vytvořeno: 2021-12-17 Statistika

PETICE ZA OBNOVENÍ NEZÁVISLOSTI ČESKÉHO PRÁVA NA PRÁVU EU

„My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, jsme přesvědčeni, že by Česká republika měla mít suverénní právní řád. Usilujeme o renovaci Ústavy před rok 2001 a vyškrnutí článku 10a z naší Ústavy. Vyzýváme vládu, aby zajistila, že se české právo znovu stane svéprávné a čeští poslanci před hlasováním již nebudou moci využívat alibistickou výmluvu o nutnosti hlasovat pro kvůli Bruselu."

1215 Vytvořeno: 2021-12-16 Statistika

Prosba o opakovací termín testu

Vážený pane děkane,  Píšeme vám s prosbou o opakování závěrečného testu z předmětu Základy podnikání. Máme následující argumenty: 1. Minulý semestr měli studenti možnost napsat si test dvakrát 2. Toto je závěrečný test, ne průběžný. Závěrečný test z francouzštiny si mohou studenti opravit, písemnou zkoušku z Provozního managementu máme také možnost přepsat. Proč to není možné i u předmětu Základy podnikání? Zde je citace z předmětu francouzština: “Termíny, kde je uvedeno "náhradní test ", jsou u

25 Vytvořeno: 2021-12-16 Statistika

Chceme zachování nezávislosti rozhlasového zpravodajství

S velikými obavami sledujeme avizovaný nástup Jitky Obzinové na post vedoucí zpravodajství respektovaného Českého rozhlasu. Paní Obzinová v letech 2015 - 2016 jako šéfka zpravodajství TV Prima nařizovala svým redaktorům, jak mají selektivně referovat téma uprchlické krize - zcela v rozporu s novinářskou etikou a kodexy. Kauzu řešila opakovaně i Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní (RRTV). Vnímáme proto jmenování Jitky Obzinové jako manažerskou chybu a jako ohrožení nezávislosti veřejnoprávní

1731 Vytvořeno: 2021-12-16 Statistika

Petice za odvolání Jitky Obzinové z pozice šéfky zpravodajství Českého rozhlasu

Jitka Obzinová, která v květnu 2015 jako tehdejší šéfka zpravodajství TV Prima nařídila na poradě podřízeným redaktorům, aby lživě manipulovali s informacemi, se má teď stát od ledna 2022 novou šéfkou zpravodajství Českého rozhlasu, tedy ve veřejnoprávním médiu. Tehdejší poradu s redaktory se podařilo zdokumentovat na nahrávce. Na tehdejší námitky kolegů k manipulaci s informacemi prohlásila: „Objektivita a etický kodex se minimálně v několika dalších měsících řešit nebudou.“ Celou nahrávku pora

211 Vytvořeno: 2021-12-16 Statistika