Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Kontaktujte autora petice

20.10.2015 Den stromů, současný stav alejí Orlice v Hradci Králové

2015-10-20 09:09:23

Hezký den,

 

připomínám dnešní Den stromů, kterého se i díky naší petici dožily stovky stromů podél našich řek a potoků...

 

Připojuji i poslední tiskovou zprávu PLA k "pěstebním zásahům":

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové


TERMÍN ZAHÁJENÍ PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ NA ORLICI V HRADCI KRÁLOVÉ
STÁLE NENÍ ZNÁM


Hradec Králové, 26. 8. 2015 – Zahájení první etapy pěstebního zásahu v břehových porostech
Orlice v Hradci Králové bylo naplánováno na letošní podzim, v této chvíli má však Povodí Labe
z potřebných dokumentů pouze povolení k zásahu do Evropsky významné lokality. Na povolení
k zásahu do významného krajinného prvku čeká už více než půl roku. Zda to bude na škodu
pro celkový vývoj břehových porostů Orlice, ukáže čas.
Odbornou arboristickou firmou byl připravovaný pěstební zásah v břehových porostech Orlice v Hradci
Králové rozdělen na tři etapy. První etapa, kdy byly navrženy u 80 ks stromů odborné pěstební zásahy
a 39 ks stromů bylo navrženo k odstranění (z toho 6 stromů rostlých na nevhodném místě –
vodohospodářském objektu a 33 stromů kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu, výraznému narušení
statických poměrů, popřípadě z důvodu rozvolnění skupin, které umožní zlepšení stanovištních
podmínek a tím zvýšení kvality života okolních dřevin), měla být dle předpokladu zahájena na podzim
letošního roku a ukončena na jaře roku 2016. K tomuto termínu byly směrovány i žádosti o příslušná
povolení.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje byl požádán v lednu 2015 o vydání stanoviska k zásahu do
Evropsky významné lokality Orlice a o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP),
čímž je bezesporu i niva vodního toku Orlice. V březnu 2015 vyzval Krajský úřad státní podnik Povodí
Labe k doplnění žádosti k zásahu do VKP a požádal Magistrát města Hradec Králové o vydání
Závazného stanoviska k plánovanému záměru. Žádost o povolení k zásahu do VKP byla státním
podnikem Povodí Labe doplněna o požadované dokumenty a Magistrát města jako příslušný
vodoprávní úřad vydal v květnu 2015 Závazné stanovisko s tím, že souhlasí se zásahem za určitých
podmínek. Krajský úřad v květnu 2015 shledal, že toto stanovisko vydané Magistrátem města bylo
vydáno v rozporu s právními předpisy a bylo proto v červenci rozhodnutím Krajského úřadu zrušeno
a vráceno Magistrátu města k novému projednání.
V této chvíli má státní podnik Povodí Labe z potřebných dokumentů k dispozici pouze povolení
k zásahu do Evropsky významné lokality, na povolení k zásahu do VKP čeká už více než půl roku.
Jelikož Povodí Labe nezná podmínky pro provádění prací, které budou stanoveny v povolení, nemůže
provést výběr zhotovitele, tedy odborné arboristické firmy, která příslušné zásahy provede. Tím je
ohrožen plánovaný začátek realizace pěstebního zásahu, tj. podzim 2015. Reálným termínem pro
zahájení prací se dnes tedy jeví jaro 2016. Zda to bude na škodu pro celkový vývoj břehových porostů
Orlice, ukáže čas.
Jak bylo v letošním roce deklarováno, připravuje státní podnik Povodí Labe „Generel břehových
porostů na vybraných tocích na území města Hradec Králové“. Tento dokument zmapuje a zhodnotí
zdravotní stav břehových porostů na pozemcích ve správě státního podniku Povodí Labe a území
města Hradec Králové. Zároveň navrhne pěstební a systémová opatření dlouhodobé péče o porosty
rostoucích na ochranných hrázích, o porosty u cyklostezek a pěšin, včetně komplexního řešení
náhradní výsadby v těchto lokalitách bez narušení současného krajinného rázu. Termín pro jeho
zpracování je podzim 2015 až jaro 2016.

Ing. Jana Burianová
Tisková mluvčí
Tel.: +420 495 088 936
Email: burianovaj@pla.cz

 


Jaroslav Hamáček

CHCEME ZACHOVAT TOPOLOVOU ALEJ MEZI ČERNOŠICEMI A RADOTÍNEM

2015-08-23 15:18:25
Hezký den přátelé stromů,

rád bych Vás upozornil na petici za záchranu cca 200 stromů a postupnou obnovu aleje na Berounce:


Příjemný zbytek léta přeje Jaroslav Hamáček

Jaroslav Hamáček

Dnešní demonstrace před Povodím Labe a brigáda Na plachtě tuto sobotu 18.4.

2015-04-15 19:18:28

Dnes se konala další demonstrace aktivity "Nechceme holé břehy". Bohužel jsem se to dozvěděl až v době konání, tak přidávám alespoň odkaz na novinový článek.

http://hradec.idnes.cz/demontrace-proti-povodi-labe-kvuli-kaceni-stromu-fbu-/hradec-zpravy.aspx?c=A150415_2155466_hradec-zpravy_the

Ještě jsem obdržel pozvánku na sobotní brigádu Na plachtě tak se s Vámi o ní rád podělím :-).

 

Ke stažení: pozvánka

S pozdravem Jaroslav Hamáček

 

 

 


Jaroslav Hamáček

Žádost o vydání závazného stanoviska - Povodí Labe s.p.

2015-01-22 22:35:35

Hezký den přátelé stromů,

máme zde další horké novinky. Rád bych Vás upozornil na aktuální dění ohledně stromů u Orlice v Hradci Králové a nejbližším okolí (Krňovice, Petrovice, Albrechtice...)

Povodí Labe státní podnik podal žádosti o vydání závazných stanovisek:

Odkaz - klikni zde: Krajský úřad - úřední deska

Dokumenty ke stažení:

Oznámení zahájení řízení ve věci vydání závazného stanoviska dle ust. §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) k zásahu do toku Orlice jako významného krajinného prvku - Hradec Králové

Oznámení zahájení řízení ve věci vydání závazného stanoviska dle ust. §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) k zásahu do toku Orlice jako významného krajinného prvku - Krňovice

Oznámení zahájení řízení ve věci vydání závazného stanoviska dle ust. §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) k zásahu do toku Orlice jako významného krajinného prvku - Petrovice

Oznámení zahájení řízení ve věci vydání závazného stanoviska dle ust. §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) k zásahu do toku Orlice jako významného krajinného prvku - Albrechtice

Odkaz - klikni zde: Aktuální tisková zpráva Povodí Labe státní podnik

 

Na Krajský úřad zašlu pro informaci naší petici.

 

PS: Doufejme, že se vodákům a turistům budou líbit zásahy PLa do divoké přírody toku Orlice z důvodů jejich bezpečnosti a že zvířata a rostliny závislé na kácených stromech pochopí tuto "lidskou údržbu"...(Kde je nejbezpečnější sledovat přírodu? - doma u televize :-))

 

S pozdravem Jaroslav Hamáček


Jaroslav Hamáček

Rok 2015, Alej roku - výsledky ankety, aleje na ČT v pořadu Nedej se

2015-01-14 07:49:21

Hezký den přátelé stromů,

dovolte mi popřát Vám hodně pozitivní energie do roku 2015 a dalších.

Díky našemu společnému úsilí v tuto chvíli všechny stromy na břehu Orlice v Hradci Králové stojí. Žádost Povodí Labe s.p. o zásah do těchto porostů se ještě  na úřední desce neobjevila...

Také bych rád poděkoval všem, kteří podpořily aleje v anketě Arniky "Alej roku". Hradecká alej skončila na krásném 4.místě. Věřím, že tím dostáváme naše stromy do povědomí lidí jako nezbytnou součást budoucnosti našich dětí...

 

Odkaz na pořad ČT Nedej se vysílaný 11.1.2015: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/214562248410028-vyholene-brehy

Odkaz na výsledky ankety "Alej roku 2014": http://alejroku.cz/2014

 

Pokud máte jakékoliv poznatky k plošným kácením nyní aktuálně podél železničních tratí, budu rád za jakoukoliv informaci případně foto...

 

S pozdravem Jaroslav Hamáček


Jaroslav Hamáček

Odborná skupina dokončila posuzování stromů v terénu na protipovodňových ochranných hrázích Orlice v Hradci Králové.

2014-12-11 13:20:33

Hezký den aktivní občané,

rád bych Vás informoval o dalším postupu v otázce kácení stromů na ochranných hrázích Orlice v Hradci Králové dle představ Povodí Labe s.p. Povodí chystá do konce roku 2014 žádost o povolení kácení 39 stromů v I.etapě 2015. Celkově pak ve třech etapách něco přes 150 stromů!

Podrobné informace najdete v tiskové zprávě Povodí Labe s.p. na tomto odkazu: Břehové porosty v Hradci Králové - listopad 2014

 

Ještě bych rád informoval hradečáky o záměru zástavby zelených ploch na Moravském Předměstí za Poliklinikou III. Místní obyvatelé, kteří si nepřejí úbytek zeleně a veřejných ploch v této lokalitě organizují mimo jiné petici proti tomuto v pořadí již druhému záměru (loni kostel řecko-katolické církve a nyní výrobně - výkumný objekt) stavebních aktivit v této lokalitě podporovaných vedením města.

Odkaz na petici: Petice proti zástavbě zeleně za Poliklinikou III

 

Děkujeme za Vaší pomoc a podporu


Jaroslav Hamáček

Podpořte naše aleje v anketě "Alej roku" hlasování prodlouženo do 31.12.2014

2014-11-05 14:03:18

Hezký den,

rád bych ještě jednou upozornil na možnost podpořit naše aleje v anketě Arniky - Alej roku

Ještě připojuji letáček s podporou aleje v Hradci Králové. Obava o její přežití stála v roce 2013 na začátku našich společných aktivit spojených s touto peticí a na ní navazujících:


Jaroslav Hamáček

Nejen podél našich řek, ale i okolo NP Šumava lze pozorovat velmi kontroverzní rozhodnutí...

2014-10-24 16:49:50

Hezký den,

dovoluji si Vám přeposlat zprávu Hnutí DUHA, která byla oceněna za svoji dlouholetou činnost v boji za zachování NP Šumava jako součásti "Zeleného pásu Evropy" a upozorňuje také na to jaké zájmy jednotlivců či skupin je v těchto procesech nutné znát:

28.10.2014 dnes jsem byl upozorněn, že část odkazů je nefunkčních, proto jsem nepatrnou část textu editoval a některé odkazy aktualizoval oproti původní informaci Hnutí DUHA...

----------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den, 

Posíláme pozvánku pro zájemce o rysí hlídky: úvodní školení pro nové 
dobrovolníky bude 21.-23.11 v Hojsově Stráži u Železné Rudy.Více 
informací zde: http://www.hnutiduha.cz/akce/ostrovideni 

Prosíme, pomozte nám s propagací: pošlete informaci kamarádům a lidem, 
které by mohlo zajímat. Vytiskněte plakátek, který je v příloze a 
pověste jej ve školách, knihovnách, čajovnách a dalších vhodných 
místech. Děkujeme! 

Co můžete od rysích hlídek očekávat: 
http://www.selmy.cz/clanky/rozsirujeme-tym-dobrovolniku-vlcich-a-rysich-hlidek-chcete-se-k-nam-pridat1/ 

Nyní ovšem zpráva nejdůležitější. *Zásadní rozhodnutí o Šumavě padne v 
poslanecké sněmovně příští týden. Poslanci budou hlasovat v prvním čtení 
o likvidačním senátorském návrhu zákona o NP Šumava.* Shrnutí co návrh 
přináší je 
zde:http://www.hnutiduha.cz/aktualne/snemovna-projedna-senatni-zakon-o-sumave. 
Předpokládáme, že *na pořad jednání se dostane ve středu 29.10., kolem 
16 hodiny* (ale to se může změnit).Stále funguje webová stránka, odkud 
můžete poslancům napsat: www.hnutiduha.cz/srdce/ 
<http://www.hnutiduha.cz/srdce/

V brožuře "Přírodní poklady. Zn. Prozatím"ukazujeme příklady 10 z 
nejkrásnějších míst Šumavy, které by byly schválením senátního návrhu 
zákona ohrožené – kácením či zástavbou. Můžete si ji stáhnout zde: 
http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2014/09/sumava_prirodni_poklady_prozatim_zari_2014.pdf

nebo výtah zde: 
http://obec.sumava.eu/index.php/vimperk/102-zpravy/5969-10-nejkrasnejsich-mist-sumavy-ohrozeno 

Poslancům napsali dopis také Přátelé Šumavy: 
http://obcanskymonitoring.cz/?p=3289 

Jeho přílohou je článek, který ukazuje konkrétní podnikatele a politiky, 
kteří skoupili pozemky, které chce návrh zákona převést do třetí 
potenciálně zastavitelné zóny:


http://www.krajskelisty.cz/jihocesky-kraj/okres-prachatice/6562-sumavu-chce-ods-naporcovat-jako-medveda-senator-jirsa-planuje-prihrat-developerum-novym-zakonem-parcely-za-23-miliardy-kdo-vsechno-chce-na-zniceni-prirody-vydelat.htm 

http://denikreferendum.cz/clanek/18761-prachobycejny-najezd-na-statni-pozemky


Nakonec se ještě vracíme k ohlasům prestižní ceny EuroNatur, kterou jsme 
dostali. Velmi pěknou debatu vedl profesor Josef Fanta a bývalý 
programový ředitel Hnutí DUHA Vojtěch Kotecký: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3216381. Zajímavé srovnání profesora 
Fanty s NP Krkonoše a tamními zkušenosti s developery a apartmánovou 
zástavbou. 

Skvělé vystoupení Janka Piňose v televizním Studiu 6: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/214411010101008/obsah/355514-cena-za-ochranu-prirody-pro-hnuti-duha. 
A jeho diskuse s poslancem Janem Zahradníkem z ODS, který myslí, že jsme 
cenu dostat neměli: http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/1405700 

V příloze najdete podrobnější monitor tisku. 

Držme Šumavě palce a přejme poslancům dobrou volbu. 

S pozdravy 

Jaromír Bláha 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Jaroslav Hamáček

Brigáda Na plachtě v Hradci Králové již tuto sobotu 18.10.2014

2014-10-14 14:36:56

Otevření nové naučné stezky v PP Na Plachtě, která se bude jmenovat "Tankem i kosou za Plachtu pestřejší".

Na toto otevření stezky naváže tradiční podzimní brigáda, kde budete moci protáhnout své tělo a očistit ho od předvolebního stresu :) Akce se  koná v sobotu 18. října 2014 od 9:00

 

Pozvánka - Pozvánka na Plachtu

 


Jaroslav Hamáček

Poděkování

2014-10-13 09:17:41

Rád bych tímto poděkoval všem, kteří ve volbách podpořili subjekty, které jsou "Pro zachování stromu..." a příroda je pro ně partnerem v současnosti i do budoucna.


Jaroslav HamáčekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.