Zachraňme KD Slavie v Českých Budějovicích s unikátní tělocvičnou!

Kontaktujte autora petice

Ukončení petice

2023-07-27 12:14:34

Děkujeme všem za podporu.


Jana Fáberová

Tisková zpráva k významnému nálezu historického nápisu v turnerské tělocvičně v KD Slavie v Českých Budějovicích

2023-06-02 08:35:41

Tisková zpráva k významnému nálezu historického nápisu v turnerské tělocvičně v KD Slavie v Českých Budějovicích  

Na zasedání Zastupitelstva statutárního města České Budějovice, konaném v pondělí 29. května 2023, byla v rámci bloku diskuse občanů podána členem Klubu přátel Českých Budějovic a odborníkem na památkovou péči Janem Eliškou informace o aktuálně učiněném nálezu nástěnného nápisu v prostoru bývalé turnerské tělocvičny. Nález dokazuje nesplnění požadavků státní památkové péče na odpovídající provedení potřebných průzkumů. Hodnotná tělocvična je nedílnou součástí kulturní památky, a tudíž požívá památkové ochrany, přesto je bez dostatečného poznání odsouzena k zániku. Zastupitelé byli také znovu upozorněni, že na nápravu není pozdě a od záměru devastační přestavby mohou ustoupit.  

Zastupitelstvu byla dána na vědomí radou města informace o neakceptování občanské petice „Zachraňme KD Slavie v Českých Budějovicích s unikátní tělocvičnou!“ K dalšímu osudu této významné kulturní památky města, jejíž zachování podpořilo více než tři tisíce občanů, se sami zastupitelé již nijak nevyjadřovali. Pouze v rámci diskusního bloku s občany vystoupil Jan Eliška s informací o nálezu nápisu v bývalé turnerské tělocvičně, který byl učiněn na poslední chvíli. „Jde o mimořádně cenný historický nález, vypovídající patrně o hodnotovém světě tehdejších turnerů,“ sdělil zastupitelům. Podle posledních zjištění se jedná o text sloky písně tělocvičného spolku turnerů, oslavující mládí, přátelství, svobodu a vlastenectví. Zároveň vznesl dotaz, jak s touto památkou na dřívější německou část místního obyvatelstva bude naloženo. Primátorkou města Dagmar Škodovou Parmovou bylo bez bližších podrobností sděleno, že další postup bude řešen v součinnosti s Národním památkovým ústavem.  

Jan Eliška připomenul, že nález je dokladem tristní skutečnosti, že doposud nebyly řádně provedeny státní památkovou péčí požadované sondážní, restaurátorské a stavebněhistorické průzkumy. Dále se pozastavil nad tím, že historická tělocvična má být v rozporu s památkovou ochranou budovy zdemolována, aniž by byla zajištěna její důkladná dokumentace a inventarizace prvků. I zde byl proto položen dotaz, jaký osud konstrukci historické tělocvičny nakonec čeká.  

V reakci na prohlášení zastupitele Martina Novotného o transparentní a odborné přípravě projektu bylo zopakováno, že stále nejsou k dispozici základní vstupní odborné podklady v potřebné kvalitě a také že se procesu příprav projektu neúčastnili historikové architektury.   Závěrem bylo Janem Eliškou zdůrazněno, že současné vedení města stále může samo od záměru ustoupit a není tedy pravdivé tvrzení, že projekt nyní může zastavit už jenom soud.

Příloha: fotografie částečně odhaleného nápisu na stěně turnerské tělocvičny (foto: Jan Eliška)  

Kontakt pro média: Ing. arch. Vojtěch Vít – info@vojtavit.cz, tel. 724 703 336

1_(1)5.jpg

 

2_(1)6.jpg


Jana FáberováSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.