Za záchranu topolu černého u louckého splavu v Sedlešovicích

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme se záměrem státního podniku Povodí Moravy pokácet majestátní topol černý o obvodu kmene 4,8 metru (ve výšce 1,3 m nad zemí) na pravém břehu řeky Dyje u louckého splavu na pozemku p.č. 249/1 v k. ú. Sedlešovice.  

Podle našeho názoru je dotčený exemplář stromu natolik jedinečný a důvod k pokácení je natolik neopodstatněný, že trváme na tom, aby byl strom zachráněn. 

K ojedinělosti a výjimečnosti dotčeného stromu citujeme odborné vyjádření botanika Jihomoravského muzea ve Znojmě Ing. Radomíra Němce: "Mohutný exemplář topolu černého je jeden z posledních mohykánů svého druhu na Znojemsku a zřejmě jediný na dohled od města Znojma a okolních obcí. Topoly černé přitom byly vždy součástí porostů nivy řeky Dyje, do budoucna už tomu tak ale nemusí být. Z naší krajiny postupně mizí s tím, jak postupně dožívají a jsou vytlačováni konkurenčně silnějšími nepůvodními topoly kanadskými. Mladé jedince topolu černého prakticky nenacházíme. Topoly se dají množit vegetativně, řízkováním. To je taky zřejmě jediná možnost jak krásné a mohutné topoly černé zachovat i do budoucna. Proto je mimořádně důležité staré exempláře chránit, abychom o topol černý nadobro nepřišli. "

Strom nevykazuje žádné poškození, je zdravý a u místních občanů se těší vysoké oblibě. V jeho stínu na břehu řeky občané v parných letních dnech rádi odpočívají, rádi si jej fotografují ve všech ročních obdobích, topol tvoří totiž majestátní kulisu louckému splavu s klášterem Louka přes řeku v pozadí.

Zpráva o pokácení stromu vzbudila velkou nevoli mezi místní občany. Apelujeme na tzv. Aarhuskou úmluvu z roku 1998, která se roku 2004 stala součástí právního pořádku České republiky a která zajišťuje spolupodíl veřejnosti na ochraně životního prostředí. Domníváme se totiž, že ani uložená náhradní výsadba není schopna plně nahradit vysokou hodnotu a zejména naprostou ojedinělost našeho topolu černého.

Žádáme tedy, aby státní podnik Povodí Moravy v součinnosti s Obecním úřadem Nový Šaldorf-Sedlešovice nalezl takové technické řešení opravy louckého jezu, který uchová daný strom pro současnou i budoucí generaci místních obyvatel. Předem za to děkujeme!  


Okrašlovací spolek ve Znojmě    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Okrašlovací spolek ve Znojmě, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...