Výzva poslancům a senátorům:Zvažte žalobu na prezidenta republiky

Vážené poslankyně a poslanci, vážené senátorky a senátoři,

obracíme se na vás jako na naše zástupce a současně představitele moci zákonodárné s žádostí, abyste uplatnili základní pilíř demokracie: Kontrolu moci výkonné v čele s prezidentem republiky naší země, coby představitele moci výkonné. 

Obáváme se, že Miloš Zeman a někteří představitelé vlády porušili slib, kterým se závazali dodržovat Ústavu České republiky, kterou jsme se zavázali být součástí rodiny evropských a světových demokracií.

Prezident republiky Miloš Zeman v rozporu s Ústavou ČR prostřednictvím světových masmédií oznámil změnu kursu zahraniční politiky naší země směrem k autoritářskému režimu komunistického státu, čímž ohrozil demokratický řád naší země.

Učinil tak bez jakéhokoli mandátu a svým výrokem zpochybnil platné mezinárodní smlouvy s partnery NATO a Evropské unie, které jsou součástí právního pořádku České republiky a patří k zákonům nejvyšší právní síly.

Miloš Zeman tím hrubě porušil Ústavu České republiky a ohrozil tak bezpečnost naší země. Navíc v době návštěvy vrcholného představitele Čínské lidové republiky neplnil funkci vrchního velitele ozbrojených sil a toleroval napadání občanů své země cizími státními příslušníky i omezování práva shromažďovacího.

Vážené poslankyně a poslanci, vážené senátorky a senátoři, my níže podepsaní občané se domníváme, že prezident republiky Miloš Zeman dlouhodobě a opakovaně porušuje Ústavu České republiky a jedná proti její svrchovanosti a demokratickému řádu.

Žádáme tímto senátorky a senátory Parlamentu České republiky, aby zvážili podání žaloby na prezidenta republiky pro velezradu a poslankyně a poslance Parlamentu České republiky, aby následně souhlasili s vydáním prezidenta Miloše Zemana Ústavnímu soudu České republiky.


Mgr. Hana Zelená    Kontaktujte autora petice